17 August, 2017

Comisia pentru protecţia copilului: obligaţii legale

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului a dispus, între altele, înfiinţarea instituţiei comisiei pentru protecţia copilului, ale cărei atribuţii sunt stabilite prin recenta hotărâre de Guvern nr. 502/2017, publicată în Monitorul oficial nr. 596/25.07.2017. Organizată la nivel local, comisia este cea care ia decizii şi întreprinde activităţile cerute pentru protejarea drepturilor copilului. Iată care sunt principalele situaţii în care intervine Comisia, inclusive în relaţia cu familia copilului. Protecţia specială a copilului Măsura de protecţie specială poate fi stabilită de Comisie sau, după caz, de instanţa judecătorească. Comisia competentă să soluţioneze cazurile privitoare la copiii care necesită o măsură de protecţie specială este cea în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului. Măsurile de protecţie specială a copilului se stabilesc de către Comisie, numai atunci când există acordul părinţilor, precum şi consimţământul copilului care a împlinit vârstă de 14 ani, exprimate în faţa Comisiei. Comisia soluţionează în termen de cel ...

continuare →

Contribuţiile la Fondul pentru mediu

Ordinul, astfel modificat, se referă nu numai la modul de calcul al contribuţiilor şi taxelor, dar şi la calcularea penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu.Mai observăm completarea listei cu noi domenii de aplicare din cele prevăzute la art. 9 din ... ...

continuare →