21 Februarie, 2020

ANAF ne învață ce drepturi și obligații avem în cazul inspecției fiscale, printr-un ghid

Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat pe pagina de internet un Ghid pentru inspecția fiscală, care arată drepturile și obligațiile contribuabilului, ale inspectorului fiscal ce face verificarea, dar și procedurile și tipurile acestor controale.Dreptul nr. 1 – Dreptul de a fi înștiințat despre acțiunea de inspecție fiscală“Înaintea desfășurării inspecției fiscale contribuabilul/plătitorul va fi înștiințat despre această acțiune printr-un Aviz de inspecție fiscală, care va fi transmis, în scris, de organul fiscal.”Dreptul nr. 2 – Dreptul de a fi verificat numai pentru impozitele, taxele și contribuțiile sociale aflate în cadrul termenului de prescripție„Organul de inspecție fiscală poate verifica situația contribuabilului/plătitorului în cadrul termenului de prescripție. Termenul de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili obligații fiscale este de 5 ani, cu excepția cazului când legea dispune altfel și începe să curgă de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligația fiscală, dacă legea ...

continuare →

Comisia pentru protecţia copilului: obligaţii legale

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului a dispus, între altele, înfiinţarea instituţiei comisiei pentru protecţia copilului, ale cărei atribuţii sunt stabilite prin recenta hotărâre de Guvern nr. 502/2017, publicată în Monitorul oficial nr. 596/25.07.2017. Organizată la nivel local, comisia este cea care ia decizii şi întreprinde activităţile cerute pentru protejarea drepturilor copilului. Iată care sunt principalele situaţii în care intervine Comisia, inclusive în relaţia cu familia copilului. Protecţia specială a copilului Măsura de protecţie specială poate fi stabilită de Comisie sau, după caz, de instanţa judecătorească. Comisia competentă să soluţioneze cazurile privitoare la copiii care necesită o măsură de protecţie specială este cea în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului. Măsurile de protecţie specială a copilului se stabilesc de către Comisie, numai atunci când există acordul părinţilor, precum şi consimţământul copilului care a împlinit vârstă de 14 ani, exprimate în faţa Comisiei. Comisia soluţionează în termen de cel ...

continuare →