Monitoare Oficiale


Monitorul Oficial, Partea I nr. 79 din 26.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 78 din 26.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 33/2018, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 33/2018 privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fara regim special a indicatorilor specifici si a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor nationale de sanatate curative

 • Decizie nr. 499/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 499/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 29, ale art. 7 alin. (8) si (9), ale art. 21 alin. (3), ale art. 77 alin. (2) si (3), precum si ale art. 156 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 • Decizie nr. 522/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 522/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 77 din 26.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 15 din 26.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 26.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 26.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Sânnicolau Mare, judetul Timis, publica Raportul final în vederea acordarii de finantare nerambursabila pe anul 2017, valabil din data de 28.12.2017

 • Achizitia publica de servicii din 26.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 26.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Marghita, Marghita, judetul Bihor, publica Raportul contractelor de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2017, pentru domeniile cultura si sport

 • Achizitia publica de servicii din 26.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 26.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – U.A.T. JUDETUL HUNEDOARA, Deva, judetul Hunedoara, publica Raportul anual al finantarilor nerambursabile pentru anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 25.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 25.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Judetean Tulcea, Tulcea, judetul Tulcea, urmeaza sa concesioneze un teren piscicol, „Amenajarea piscicola Popina” impreuna cu urmatoarele active: diguri aparare, compartimentare, platforme, terasamente, canale alimentare, evacuare si drenoare, care apartin amenajarii piscicole

 • Achizitia publica de servicii din 25.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 25.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Focuri, comuna Focuri, judetul Iasi, urmeaza sa concesioneze iazul Focuri, în vederea realizarii de culturi piscicole si activitati conexe

Monitorul Oficial, Partea I nr. 76 din 25.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 75 din 25.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 74 din 25.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1666/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1666/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unitati administrativ-teritoriale din judetul Alba

 • Ordinul nr. 12/2018, Ministerul Apararii Nationale – MApN

  Ordinul nr. 12/2018 pentru modificarea Instructiunilor privind transferul studentilor înmatriculati în cadrul programelor de studii universitare de licenta în institutiile de învatamânt superior militar, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.144/2012

 • Ordinul nr. 13/2018, Ministerul Apararii Nationale – MApN

  Ordinul nr. 13/2018 privind suspendarea aplicarii prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.70/2016 pentru aprobarea Conditiilor si a Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiterilor, în vederea ocuparii posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist si chimist, în unitatile si structurile sanitare din reteaua Ministerului Apararii Nationale

 • Ordinul nr. 3936/2017, Ministerul Justitiei – MJ

  Ordinul nr. 3936/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea centrelor educative si a centrelor de detentie din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor

 • Regulamentul din 21.12.2017, Ministerul Justitiei – MJ

  Regulamentul privind organizarea si functionarea centrelor educative si a centrelor de detentie din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor din 21.12.2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 73 din 25.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 701/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 701/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3, art. 7, art. 8 alin. (5), art. 10 si ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plata a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a legii în ansamblul sau

 • Ordinul nr. 1647/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1647/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unitati administrativ-teritoriale din judetul Dolj

 • Ordinul nr. 2042/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

  Ordinul nr. 2042/2017 privind aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale pentru perioada 2018-2020

 • Ordinul nr. 21/2018, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 21/2018 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în 11 unitati administrativ-teritoriale din judetul Bistrita-Nasaud

 • Ordinul nr. 40/2018, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 40/2018 privind completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor si metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentatiei care trebuie depusa de solicitanti, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicatiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, în sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda în cadrul programelor nationale de sanatate, precum si a cailor de atac

Monitorul Oficial, Partea I nr. 72 din 25.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 14 din 25.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 25.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 25.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Deta, judetul Timis, publica contractele de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2017, alocate pentru activitati din domeniile: sport, cultura si educatie

 • Achizitia publica de servicii din 25.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 25.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Buzau, Buzau, judetul Buzau, publica contractele de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2017, alocate pentru activitati nonprofit de interes general

 • Achizitia publica de servicii din 25.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 25.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Doba, judetul Satu Mare, publica contractele de finantare nerambursabila pe anul 2017, alocate pentru activitati nonprofit de interes local în domeniul culte

 • Achizitia publica de servicii din 25.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 25.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Orasului Covasna, Covasna, judetul Covasna, publica contractele de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2017, alocate pentru activitati din domeniile: cultura, sport, educatie si culte

 • Achizitia publica de servicii din 23.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Ipotesti, satul Ipotesti, judetul Olt, urmeaza sa concesioneze un spatiu în suprafata de 10,57 mp, pentru functionare farmacie umana

Monitorul Oficial, Partea I nr. 71 din 23.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1510/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1510/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unitati administrativ-teritoriale din judetul Calarasi

 • Ordinul nr. 1835/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1835/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind conditiile de proiectare si amplasare a constructiilor, instalatiilor si a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum si amenajarea cailor de acces la drumurile publice

 • Normele tehnice din 22.12.2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Normele tehnice privind conditiile de proiectare si amplasarea constructiilor, instalatiilor si a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum si amenajare a cailor de acces la drumurile publice din 22.12.2017

 • Ordinul nr. 34/2018, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 34/2018 privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017

 • Norma nr. 2/2018, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Norma nr. 2/2018 privind modificarea si completarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 70 din 23.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 3345/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 3345/2017 privind modificarea Normelor metodologice pentru înregistrarea si raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.059/2008

 • Ordinul nr. 17/2018, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 17/2018 pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.148/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în doua unitati administrativ-teritoriale din judetul Constanta

 • Decizie nr. 29/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 29/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, de catre doamna Ana-Maria Ciobanu a functiei publice temporar vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Sanatatii

 • Decizie nr. 28/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 28/2018 privind eliberarea domnului Florin Vodita din functia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului si pentru încetarea calitatii acestuia de conducator al Comitetului interministerial pentru coordonarea relatiilor României cu Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (O.C.D.E.)

 • Hotarâre nr. 13/2018, Guvernul României

  Hotarârea nr. 13/2018 privind modificarea anexei nr. 35 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotarâre nr. 14/2018, Guvernul României

  Hotarârea nr. 14/2018 privind modificarea anexei nr. 10 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotarâre nr. 15/2018, Guvernul României

  Hotarârea nr. 15/2018 pentru modificarea si completarea anexei nr. 6 la Hotarârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Gorj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Gorj

 • Hotarâre nr. 17/2018, Guvernul României

  Hotarârea nr. 17/2018 privind modificarea anexei nr. 19 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 69 din 23.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 43/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 43/2018 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Odobesti, judetul Vrancea, în domeniul public al statului si în administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamântului, judetul Ilfov

 • Decretul nr. 63/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 63/2018 pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Odobesti, judetul Vrancea, în domeniul public al statului si în administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamântului, judetul Ilfov

 • Decretul nr. 64/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 64/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Legea nr. 45/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 45/2018 privind abrogarea art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 • Decretul nr. 65/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 65/2018 pentru promulgarea Legii privind abrogarea art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 • Hotarâre nr. 4/2018, Guvernul României

  Hotarârea nr. 4/2018 pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a IX-a a împuternicitilor, semnat la Negresti-Oas, România, la 12 octombrie 2017, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodaririi apelor de frontiera, semnat la Galati la 30 septembrie 1997

 • Legea nr. 44/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 44/2018 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Hotarâre nr. 16/2018, Guvernul României

  Hotarârea nr. 16/2018 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Sanatatii prin Directia de Sanatate Publica a Judetului Suceava, institutie aflata în subordinea Ministerului Sanatatii

 • Ordinul nr. 6/2018, Ministerul Apararii Nationale – MApN

  Ordinul nr. 6/2018 pentru modificarea si completarea normelor privind organizarea si desfasurarea concursului/examenului în vederea ocuparii de catre personalul Ministerului Apararii Nationale a posturilor permanente din structurile de reprezentare nationala în strainatate, precum si a celor din structurile internationale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.59/2015

 • Ordinul nr. 3023/2018, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 3023/2018 privind controlul standardelor de pregatire profesionala si înregistrarea acestora în Registrul National al Calificarilor Profesionale din Educatie (RNCPE)

 • Decizie nr. 23/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 23/2017 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Constanta referitor la interpretarea si aplicarea art. 480 alin. (3) din Codul de procedura civila

 • Decizie nr. 80/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 80/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Tribunalul Brasov – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal în Dosarul nr. 3.794/197/2015, privind pronuntarea unei hotarâri prealabile

 • Protocolul din 12.10.2017, Guvernul României

  Protocolul Sesiunii a IX-a a împuternicitilor pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodaririi apelor de frontiera, semnat la Galati la 30 septembrie 1997, din 12.10.2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 68 din 23.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 67 din 23.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 37/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic

 • Decretul nr. 57/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 57/2018 pentru promulgarea Legii privind promovarea transportului ecologic

 • Legea nr. 38/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 38/2018 pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane si pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului român

 • Decretul nr. 58/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 58/2018 privind promulgarea Legii pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane si pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului român

 • Legea nr. 39/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 39/2018 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri în domeniul învatamântului si cercetarii, precum si în ceea ce priveste plata sumelor prevazute în hotarâri judecatoresti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

 • Decretul nr. 59/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 59/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri în domeniul învatamântului si cercetarii, precum si în ceea ce priveste plata sumelor prevazute în hotarâri judecatoresti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

 • Legea nr. 40/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 40/2018 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoza

 • Decretul nr. 60/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 60/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoza

 • Legea nr. 41/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 41/2018 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2017 privind formarea initiala a ofiterilor în activitate din Ministerul Apararii Nationale în institutii de învatamânt superior militar din strainatate

 • Decretul nr. 61/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 61/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2017 privind formarea initiala a ofiterilor în activitate din Ministerul Apararii Nationale în institutii de învatamânt superior militar din strainatate

 • Ordinul nr. 15/2018, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 15/2018 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unitati administrativ-teritoriale din judetul Galati

 • Decizie nr. 79/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 79/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Cluj – Sectia a IV-a pentru litigii de munca si asigurari sociale în vederea dezlegarii unei probleme de drept

Monitorul Oficial, Partea I nr. 66 din 23.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 18/2018, Guvernul României

  Hotarârea nr. 18/2018 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Educatiei Nationale, pentru Inspectoratul Scolar Judetean Timis

 • Norma nr. 1/2018, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Norma nr. 1/2018 privind completarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 14/2015 privind reglementarile contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private

 • Ordinul nr. 470/2018, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 13 din 23.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 23.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Tulcea, Tulcea, judetul Tulcea, a acordat finantari nerambursabile, unitatilor de cult apartinând cultelor religioase recunoscute de lege, suma alocata fiind de 150.000 lei

 • Achizitia publica de servicii din 23.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – U.A.T. Judetul Brasov, Brasov, judetul Brasov, publica Lista beneficiarilor de finantari nerambursabile, pentru activitati culturale pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 23.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Valea Râmnicului, Valea Râmnicului, judetul Buzau, anunta Raportul finantarilor nerambursabile pentru anul 2017, alocate domeniilor culte si sport

 • Achizitia publica de servicii din 23.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Aiud, localitatea Aiud, judetul Alba, anunta contractele finantarilor nerambursabile, încheiate în anul 2017 pentru activitati din domeniile culte religioase si sportive

 • Achizitia publica de servicii din 23.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – U.A.T. Municipiul Botosani, Botosani, judetul Botosani, anunta contractele de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2017, pentru activitati nonprofit de interes general

 • Achizitia publica de servicii din 23.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Judetul Salaj, Zalau, judetul Salaj, anunta contractele de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2017 pentru domeniile cultura, recreere si religie

 • Achizitia publica de servicii din 23.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Oras Pecica, Pecica, judetul Arad, anunta Raportul anual cu privire la contractele de finantare nerambursabila, încheiate în cursul anului fiscal 2017

 • Achizitia publica de servicii din 23.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – U.A.T. Judetul Brasov, Brasov, judetul Brasov, publica Lista beneficiarilor de finantari nerambursabile încheiate în anul 2017 pentru domeniul sportiv

Monitorul Oficial, Partea I nr. 65 din 22.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 64 din 22.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 614/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 614/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 si art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plata a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a Legii nr. 77/2016, în ansamblul sau

 • Ordinul nr. 1595/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1595/2017 pentru abrogarea unor dispozitii ale ordinelor directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.098/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 44 de unitati administrativ- teritoriale, nr. 1.111/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unitati administrativ-teritoriale si nr. 1.212/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unitati administrativ-teritoriale din judetul Bacau

 • Ordinul nr. 2323/2017, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Ordinul nr. 2323/2017 privind iesirea din vigoare a unor tratate internationale

 • Ordinul nr. 2324/2017, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Ordinul nr. 2324/2017 privind intrarea în vigoare a unor tratate internationale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 63 din 22.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 62 din 22.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 12 din 22.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 61 din 19.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 66/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 66/2018 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decretul nr. 67/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 67/2018 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decretul nr. 68/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 68/2018 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decretul nr. 69/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 69/2018 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Ordinul nr. 1589/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1589/2017 pentru abrogarea unor dispozitii cuprinse în ordinele directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.112/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unitati administrativteritoriale si nr. 1.138/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unitati administrativ-teritoriale din judetele Bihor, Buzau, Calarasi si Neamt si abrogarea ordinelor directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.195/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unitati administrativ-teritoriale din judetul Neamt si nr. 1.198/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unitati administrativ-teritoriale din judetul Neamt

 • Ordinul nr. 1663/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1663/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unitati administrativ-teritoriale din judetul Giurgiu

 • Decizie nr. 2/2018, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale – ANRM

  Decizia nr. 2/2018 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei caolinoase din perimetrul Cuza Voda, judetul Constanta

 • Ordinul nr. 1105/2018, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1105/2018 privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2018, precum si pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale

 • Ordinul nr. 19/2018, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 19/2018 privind aplicarea pentru anul 2017 a prevederilor art. 21 alin. (2) si art. 27 din Regulamentul de calificare a productiei de energie electrica în cogenerare de înalta eficienta si de verificare si monitorizare a consumului de combustibil si a productiilor de energie electrica si energie termica utila, în cogenerare de înalta eficienta, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013, si a prevederilor art. 21-23 din Regulamentul privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru cogenerarea de înalta eficienta si de plata a bonusului pentru energia electrica produsa în cogenerare de înalta eficienta, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 60 din 19.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 59 din 19.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 58 din 19.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 479/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 479/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) teza întâi si alin. (2) teza întâi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizie nr. 776/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 776/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 71 din Codul de procedura penala

 • Ordinul nr. 7/2018, Agentia Nationala Antidoping – ANAD

  Ordinul nr. 7/2018 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 230/2015 pentru aprobarea documentelor oficiale pe care le foloseste ofiterul de control doping în timpul desfasurarii controlului doping, prevazute de Hotarârea Guvernului nr. 244/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si desfasurarea controlului doping

Monitorul Oficial, Partea I nr. 57 din 19.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 11 din 19.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 56 din 18.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 484/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 484/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 102 alin. (3) lit. e) si art. 109 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 • Decizie nr. 645/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 645/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor sintagmei „precum si în alte cereri evaluabile în bani în valoare de pâna la 1.000.000 lei inclusiv” cuprinse în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si a dispozitiilor art. 39 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizie nr. 26/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 26/2018 privind unele masuri pentru asigurarea conducerii Corpului de control al prim-ministrului

 • Rectificarea din 18.01.2018, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Decizia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 1.098/2017, din 18.01.2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 55 din 18.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 32/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 32/2018 privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov, judetul Brasov, în domeniul public al municipiului Brasov, pentru realizarea obiectivului de investitie „Construire Spital Clinic Regional de Urgenta Brasov”

 • Decretul nr. 51/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 51/2018 pentru promulgarea Legii privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov, judetul Brasov, în domeniul public al municipiului Brasov, pentru realizarea obiectivului de investitie „Construire Spital Clinic Regional de Urgenta Brasov”

 • Legea nr. 33/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 33/2018 pentru modificarea art. 41 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor

 • Decretul nr. 52/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 52/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 41 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor

 • Legea nr. 34/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 34/2018 pentru modificarea art. 18 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

 • Decretul nr. 53/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 53/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 18 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

 • Legea nr. 35/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 35/2018 pentru completarea art. III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de îmbunatatiri funciare

 • Decretul nr. 54/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 54/2018 privind promulgarea Legii pentru completarea art. III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de îmbunatatiri funciare

 • Decizie nr. 572/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 572/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 644 alin. (1) si art. 645 alin. (1) din Codul de procedura civila

 • Ordinul nr. 5675/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 5675/2017 privind corelarea prin transfer a numarului de locuri între cicluri de studii universitare si numarul de locuri – granturi de studii (anul I) finantate de la bugetul de stat din institutiile de învatamânt superior de stat, pentru anul universitar 2017-2018

 • Rectificarea din 18.01.2018, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Decretul nr. 55/2018, din 18.01.2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 54 din 18.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 53 din 18.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 2870/2017, Ministerul Culturii si Identitatii Nationale

  Ordinul nr. 2870/2017 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturala, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 2.668/2014

 • Ordinul nr. 8/2018, Ministerul Apararii Nationale – MApN

  Ordinul nr. 8/2018 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind recrutarea, selectia, formarea profesionala si evolutia în cariera militara în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.30/2012, precum si pentru instituirea unor reguli temporare de evolutie în cariera militara

 • Ordinul nr. 9/2018, Ministerul Apararii Nationale – MApN

  Ordinul nr. 9/2018 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Clubului Sportiv al Armatei „STEAUA”, aprobat prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.115/2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 52 din 18.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 51 din 18.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 20/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 20/2018 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontiera organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de marfuri supuse controalelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontiera responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din tari terte si pentru controalele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ale produselor alimentare si hranei pentru animale provenite din tari terte

 • Decretul nr. 37/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 37/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontiera organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de marfuri supuse controalelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontiera responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din tari terte si pentru controalele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ale produselor alimentare si hranei pentru animale provenite din tari terte

 • Ordinul nr. 1576/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1576/161/2017 pentru aprobarea Regulamentului de gestionare a situatiilor de urgenta specifice tipului de risc caderi masive de zapada si riscurile asociate acestora

 • Ordinul nr. 161/2017, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 1576/161/2017 pentru aprobarea Regulamentului de gestionare a situatiilor de urgenta specifice tipului de risc caderi masive de zapada si riscurile asociate acestora

 • Ordinul nr. 5676/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 5676/2017 privind aprobarea unor programe scolare pentru învatamântul primar si pentru învatamântul gimnazial

 • Regulamentul din 27.10.2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Regulamentul de gestionare a situatiilor de urgenta specifice tipului de risc caderi masive de zapada si riscurile asociate acestora din 27.10.2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 50 din 18.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 49 din 18.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 10 din 18.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 9 din 17.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 17.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Cerna, Cerna, judetul Tulcea, anunta Raportul contractelor de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2017 pentru domeniile cultura, culte si sport

 • Achizitia publica de servicii din 17.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Galda de Jos, Galda de Jos, judetul Alba, anunta contractele de finantare nerambursabila pentru domeniile sport/cultura, încheiate în cursul anului 2017

 • Achizitia publica de servicii din 17.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Local al Municipiului Salonta, Salonta, judetul Bihor, anunta contractele de finantare nerambursabila alocate pentru activitatile culturale, sportive, sociale si mediu/protectia animalelor, încheiate în cursul anului 2017

 • Achizitia publica de servicii din 17.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Tulcea, Tulcea, judetul Tulcea, publica Raportul anual al contractelor de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2017, alocate pentru activitati din domeniile: sport si cultura

 • Achizitia publica de servicii din 16.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Local Bodesti, Bodesti, judetul Neamt, urmeaza sa concesioneze un spatiu în suprafata de 33,39 mp, situat în incinta cladirii Dispensar uman Bodesti

 • Achizitia publica de servicii din 16.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Ciulnita, judetul Ialomita, urmeaza sa concesioneze o suprafata de 120 mp, situata în satul Ciulnita

Monitorul Oficial, Partea I nr. 48 din 17.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 55/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 55/2018 privind desemnarea candidatului la functia de prim-ministru

 • Decizie nr. 566/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 566/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 teza întâi raportate la art. 1, art. 3 teza a doua si art. 4-10 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plata a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a legii în ansamblul sau

Monitorul Oficial, Partea I nr. 47 din 17.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 635/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 635/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 248 alin. (1) si alin. (13) din Codul de procedura penala

 • Decizie nr. 636/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 636/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 475 din Codul de procedura penala

 • Decizie nr. 23/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 23/2018 privind eliberarea domnului chestor sef de politie Bogdan Despescu din functia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Politiei Române

 • Decizie nr. 24/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 24/2018 privind împuternicirea domnului chestor principal de politie Alexandru-Catalin Ionita pentru a îndeplini atributiile functiei de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Politiei Române

Monitorul Oficial, Partea I nr. 46 din 17.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1532/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1532/2017 privind aprobarea formularelor prevazute în Hotarârea Guvernului nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice si sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea si reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum si criteriile profesionale pe care trebuie sa le îndeplineasca prestatorii de servicii funerare si nivelul fondului de garantare

 • Dispozitia nr. 4/2017, Colegiul Psihologilor din România – COPSI

  Dispozitia nr. 4/2017 privind înregistrarea rezultatelor alegerilor din luna iulie 2017 pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România

 • Decizie nr. 86/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 86/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VI-a civila, în Dosarul nr. 114.907/299/2015, privind pronuntarea unei hotarâri prealabile

Monitorul Oficial, Partea I nr. 45 din 17.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 44 din 17.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 19/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 19/2018 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice

 • Decretul nr. 34/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 34/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice

 • Decizie nr. 726/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 726/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II pct. 109 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, precum si pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara

 • Hotarâre nr. 10/2018, Guvernul României

  Hotarârea nr. 10/2018 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 984/1999 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale „Victor Babes”

 • Regulamentul din 10.01.2018, Guvernul României

  Regulamentul de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale „Victor Babes” din 10.01.2018

 • Ordinul nr. 14/2018, Ministerul Tineretului si Sportului – MTS

  Ordinul nr. 14/2018 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publica si a Metodologiei privind finantarea federatiilor sportive nationale de catre Ministerul Tineretului si Sportului în anul 2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 43 din 17.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 42 din 17.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 5863/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 5863/2017 privind aprobarea programelor scolare pentru disciplina optionala „Pregatiti pentru viata. Educatie pentru viata si comunitate”, clasa pregatitoare – clasa a IV-a si clasele a V-a – a VIII-a

 • Decizie nr. 570/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 570/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 teza întâi raportate la art. 3, art. 4, art. 5 alin. (3) si art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plata a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a legii în ansamblul sau

 • Decizie nr. 700/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 700/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 lit. a) teza întâi din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

 • Legea nr. 263/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 263/2017 pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 si 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 30 aprilie-4 mai 2012, la Protocolul Conventiei asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distante lungi, încheiata la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizarii si nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, si pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 si 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci si una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Conventiei asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distante lungi, încheiata la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998

 • Decretul nr. 1190/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 1190/2017 privind promulgarea Legii pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 si 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 30 aprilie-4 mai 2012, la Protocolul Conventiei asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distante lungi, încheiata la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizarii si nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, si pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 si 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci si una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Conventiei asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distante lungi, încheiata la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998

 • Amendamentele din 04.05.2012, Parlamentul României

  Amendamentele la Protocolul Conventiei din 1979 asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distante lungi, reducerea acidifierii, eutrofizarii si nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, din 04.05.2012

 • Amendamentele din 13.12.2012, Parlamentul României

  Amendamentele la Protocolul Conventiei din 1979 asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distante lungi, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998, din 13.12.2012

Monitorul Oficial, Partea I nr. 41 din 17.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 21/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 21/2018 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora

 • Decretul nr. 38/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 38/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora

 • Legea nr. 22/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 22/2018 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2016 pentru prorogarea unor termene prevazute în Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor masuri necesare pentru asigurarea tranzitiei de la televiziunea analogica terestra la televiziunea digitala terestra si implementarea serviciilor multimedia la nivel national

 • Decretul nr. 39/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 39/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2016 pentru prorogarea unor termene prevazute în Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor masuri necesare pentru asigurarea tranzitiei de la televiziunea analogica terestra la televiziunea digitala terestra si implementarea serviciilor multimedia la nivel national

 • Legea nr. 23/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 23/2018 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contributiei financiare elvetiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum si a contributiei nationale aferente acestei asistente

 • Decretul nr. 40/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 40/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contributiei financiare elvetiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum si a contributiei nationale aferente acestei asistente

 • Legea nr. 24/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 24/2018 pentru modificarea art. 28 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat si a art. 90 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative

 • Decretul nr. 41/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 41/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 28 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat si a art. 90 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative

 • Ordinul nr. 1592/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1592/2017 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.222/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unitati administrativ-teritoriale din judetul Bacau

 • Ordinul nr. 1651/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1651/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor în unitatea administrativ-teritoriala Vârlezi din judetul Galati si în unitatea administrativ-teritoriala Jijila din judetul Tulcea

 • Decizie nr. 1112/2017, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii – ANCOM

  Decizia nr. 1112/2017 privind stabilirea indicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet si publicarea parametrilor aferenti

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 8 din 16.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 16.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Roman, Roman, judetul Neamt, anunta Raportul anual al contractelor de finantare nerambursabila alocate în anul 2017, pentru activitati din domeniile: cultura, social si sport

 • Achizitia publica de servicii din 16.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Jilavele, Jilavele, judetul Ialomita, anunta Raportul anual al contractelor de finantare nerambursabila alocate în anul 2017 pentru domeniul culte

 • Achizitia publica de servicii din 16.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – UAT Comuna Urechesti, Urechesti, judetul Vrancea, anunta Raportul anual al contractelor de finantare nerambursabila alocate în anul 2017 pentru activitati sportive

 • Achizitia publica de servicii din 16.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Centrul Cultural si de Tineret „Stefan Iordache”, sectorul 5, Bucuresti, anunta contractele de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2017, pentru activitati culturale si sportive

 • Achizitia publica de servicii din 16.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Simonesti, Simonesti, judetul Harghita, anunta contractele de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2017, pentru domeniul sport

 • Achizitia publica de servicii din 16.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Botosani, Botosani, judetul Botosani, anunta contractele de finantare nerambursabila alocate în anul 2017 pentru domeniile cultura, educatie si culte

 • Achizitia publica de servicii din 16.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Zalau, Zalau, judetul Salaj, anunta contractele de finantare nerambursabila încheiate în anul 2017 si suma alocata acestora

 • Achizitia publica de servicii din 16.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Madaras, Madaras, judetul Bihor, anunta Raportul anual al contractelor de finantare nerambursabila alocate în anul 2017 pentru activitati din domeniile sport si culte

 • Achizitia publica de servicii din 15.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 15.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Patârlagele, oras Patârlagele, judetul Buzau, urmeaza sa concesioneze un teren, proprietate publica, cu suprafata de 29 m.p.

 • Achizitia publica de servicii din 15.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 15.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Rabagani, Rabagani, judetul Bihor, urmeaza sa concesioneze o suprafata de 30.000 mp, situata în extravilanul localitatii Bratesti, în scopul realizarii activitatii „extindere cariera de piatra”

 • Achizitia publica de servicii din 15.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 15.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Consiliul Local Comuna Frumusica, Frumusica, judetul Botosani, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 459 mp, situat în intravilanul satului Radeni

Monitorul Oficial, Partea I nr. 40 din 16.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 39 din 16.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 38 din 16.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 627/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 627/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. XVIII alin. (2) teza întâi din Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila

 • Decizie nr. 629/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 629/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei „precum si în alte cereri evaluabile în bani în valoare de pâna la 1.000.000 lei inclusiv”, cuprinsa în art. XVIII alin. (2) teza întâi din Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila

 • Hotarâre nr. 5/2018, Guvernul României

  Hotarârea nr. 5/2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii si amenajari la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate în judetele Sibiu, Vâlcea, Timis, Brasov, Dolj, Constanta, Alba, Arad, Gorj, Cluj si municipiul Bucuresti, în vederea scoaterii din functiune si casarii acestora si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie nr. 17/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 17/2018 privind încetarea exercitarii cu caracter temporar prin detasare de catre doamna Alexandra Cerasela Pana a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Turismului

 • Decizie nr. 18/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 18/2018 privind eliberarea, la cerere, a domnului Aurelian-Felix Rache din functia de consilier de stat la Departamentul pentru strategii guvernamentale din cadrul aparatului de lucru al Guvernului

 • Decizie nr. 19/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 19/2018 pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Daniela-Meri Mocanu din functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Decizie nr. 20/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 20/2018 privind eliberarea doamnei Ioana-Andreea Lambru din functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 • Decizie nr. 21/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 21/2018 privind eliberarea doamnei Elena Repede, la cerere, din functia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Decizie nr. 22/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 22/2018 privind unele masuri pentru exercitarea functiei de secretar general al Guvernului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 37 din 16.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 6/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 6/2018 pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei referitoare la abordarea integrata a sigurantei, securitatii si serviciilor la partidele de fotbal si la alte evenimente sportive, adoptata la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnata de catre partea româna la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum si pentru aprobarea încetarii valabilitatii, prin denuntare, a Conventiei europene privind violenta si iesirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestarilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptata la Strasbourg la 19 august 1985

 • Conventia din 29.11.2016, Consiliul Europei

  Conventia Consiliului Europei referitoare la abordarea integrata a sigurantei, securitatii si serviciilor la partidele de fotbal si la alte evenimente sportive din 29.11.2016

 • Decretul nr. 6/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 6/2018 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei referitoare la abordarea integrata a sigurantei, securitatii si serviciilor la partidele de fotbal si la alte evenimente sportive, adoptata la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnata de catre partea româna la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum si pentru aprobarea încetarii valabilitatii, prin denuntare, a Conventiei europene privind violenta si iesirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestarilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptata la Strasbourg la 19 august 1985

 • Legea nr. 7/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 7/2018 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind protectia reciproca a informatiilor clasificate, semnat la Zagreb la 12 iunie 2017

 • Acord din 12.06.2017, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Acordul între Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind protectia reciproca a informatiilor clasificate din 12.06.2017

 • Decretul nr. 7/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 7/2018 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind protectia reciproca a informatiilor clasificate, semnat la Zagreb la 12 iunie 2017

 • Ordinul nr. 1661/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1661/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1 si 68 din unitatea administrativ-teritoriala Lalosu, judetul Vâlcea

 • Norma nr. 31/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Norma nr. 31/2017 pentru modificarea si completarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 24/2015 privind obligatiile de raportare si transparenta în sistemul pensiilor administrate privat

Monitorul Oficial, Partea I nr. 36 din 16.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 35 din 16.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 15/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 15/2018 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

 • Decretul nr. 30/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 30/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

 • Legea nr. 16/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 16/2018 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al functiei publice specifice de inspector social si pentru modificarea si completarea unor acte normative

 • Decretul nr. 31/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 31/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al functiei publice specifice de inspector social si pentru modificarea si completarea unor acte normative

 • Legea nr. 17/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 17/2018 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România

 • Decretul nr. 32/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 32/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România

 • Legea nr. 18/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 18/2018 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2017 privind înfiintarea, organizarea si functionarea agentiilor pentru întreprinderi mici si mijlocii, atragere de investitii si promovare a exportului

 • Decretul nr. 33/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 33/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2017 privind înfiintarea, organizarea si functionarea agentiilor pentru întreprinderi mici si mijlocii, atragere de investitii si promovare a exportului

 • Decizie nr. 13/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 13/2018 privind eliberarea domnului Gabriel Andronache din functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Decizie nr. 14/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 14/2018 privind eliberarea domnului Ciprian Pandea din functia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizie nr. 15/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 15/2018 privind numirea domnului Gabriel Andronache în functia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizie nr. 16/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 16/2018 privind numirea domnului Ciprian Pandea în functia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 7 din 15.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 15.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 15.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Ghilad, Ghilad, judetul Timis, face cunoscuta intentia de a atribui contracte de finantare nerambursabila pe anul 2018, pentru activitati din domeniul sport

 • Achizitia publica de servicii din 15.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 15.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Turia, Turia, judetul Covasna, anunta prezenta completare de raport cu privire la contractele de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului fiscal 2017

 • Achizitia publica de servicii din 12.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Rusii-Munti, judetul Mures, urmeaza sa concesioneze un teren cu suprafata de 400 mp, pentru executia de foraje în vederea evaluarii resurselor de apa minerala naturala

 • Achizitia publica de servicii din 12.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Marasesti, Marasesti, judetul Vrancea, urmeaza sa concesioneze un teren, în suprafata de 63 mp, apartinând domeniului public al Primariei Marasesti

 • Achizitia publica de servicii din 12.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Municipiul Sibiu, Sibiu, judetul Sibiu, urmeaza sa concesioneze un teren neproductiv, cu suprafata de 97.378 mp, în vederea amenajarii unui depozit de deseuri inerte

Monitorul Oficial, Partea I nr. 34 din 15.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 33 din 15.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 757/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 757/2017 asupra cererii de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala dintre Guvernul României, pe de o parte, si Ministerul Public – Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie, pe de alta parte

 • Hotarâre nr. 2/2018, Guvernul României

  Hotarârea nr. 2/2018 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casa”

 • Ordinul nr. 17/2018, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 17/2018 privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de catre furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuala cu Ministerul Sanatatii, casele de asigurari de sanatate si/sau directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata în România, si a preturilor de referinta generice ale acestora

 • Ordinul nr. 18/2018, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 18/2018 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de catre furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuala cu Ministerul Sanatatii, casele de asigurari de sanatate si/sau directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata în România, si a preturilor de referinta generice ale acestora

 • Decizie nr. 1113/2017, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii – ANCOM

  Decizia nr. 1113/2017 privind înfiintarea punctului de informare unic, precum si pentru stabilirea conditiilor si modalitatilor de transmitere a unor informatii privind infrastructura fizica a operatorilor de retea

 • Decizie nr. 1859/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Decizia nr. 1859/2017 privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei de functionare si radierea Societatii PRO ASIG INSURANCE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 32 din 15.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 6 din 12.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 12.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Ghilad, Ghilad, judetul Timis, acorda finantari nerambursabile pentru anul de executie financiara 2018, activitatilor din domeniul sport

 • Achizitia publica de servicii din 12.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Madaras, Madaras, judetul Bihor, în urma participarii la selectia publica de proiecte, publica contractele de finantare nerambursabila si beneficiarii acestora

 • Achizitia publica de servicii din 12.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Giurgiu, jud. Giurgiu, face cunoscut Raportul anual al finantarilor nerambursabile încheiate în cursul anului 2017

 • Achizitia publica de servicii din 12.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Petrosani, Petrosani, judetul Hunedoara, anunta Raportul contractelor de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului fiscal 2017 pentru urmatoarele servicii: religioase/culte, sportive, sociale si culturale

 • Achizitia publica de servicii din 12.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Tulcea, Tulcea, judetul Tulcea, anunta Raportul contractelor de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2017

 • Achizitia publica de servicii din 12.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Iasi, Iasi, judetul Iasi, anunta Raportul contractelor de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2017

 • Achizitia publica de servicii din 12.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Turia, Turia, judetul Covasna, anunta Raportul anual al finantarilor nerambursabile alocate din bugetul local al comunei Turia pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 11.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Orasul Târgu Neamt, Târgu Neamt, judetul Neamt, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata totala de 22.130 mp – „Parcul Cetate”

 • Achizitia publica de servicii din 10.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Giurgita, cu sediul în comuna Giurgita, judetul Dolj, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 1.660 mp – Lotul 2, categoria de folosinta curti – constructii

 • Achizitia publica de servicii din 10.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Astileu, Astileu, judetul Bihor, urmeaza sa concesioneze un teren cu suprafata de 20.000 mp, pentru deschidere cariera exploatare piatra

 • Achizitia publica de servicii din 11.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.01.2018 Anunturi de participare la negociere directa – Municipiul Târgu Mures, Târgu Mures, judetul Mures, urmeaza sa concesioneze prin negociere directa un teren, cu suprafata totala de 632 mp, în vederea edificarii unor constructii

 • Achizitia publica de servicii din 11.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.01.2018 Anunturi de participare la negociere directa – U.A.T. Oras Sulina, Sulina, judetul Tulcea, urmeaza sa concesioneze un spatiu, apartinând domeniului public al U.A.T. Sulina, în suprafata totala de 51,2 mp

Monitorul Oficial, Partea I nr. 31 din 12.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 35/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 35/2018 pentru încetarea efectelor Decretului nr. 655/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decizie nr. 685/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 685/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 305 alin. (1) si (3) teza întâi din Codul de procedura penala

 • Decizie nr. 11/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 11/2018 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare, de catre doamna Vali Mirela Mihalascu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Turismului

 • Decizie nr. 12/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 12/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Adrian Stoica a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Turismului

 • Ordinul nr. 7029/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 7029/3340/2017 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul „Cooperare teritoriala europeana”, în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului finantelor publice si al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016

 • Ordinul nr. 3340/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 7029/3340/2017 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul „Cooperare teritoriala europeana”, în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului finantelor publice si al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016

 • Ordinul nr. 15/2018, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 15/2018 / 1311/2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

 • Ordinul nr. 1311/2017, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 15/2018 / 1311/2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

 • Rectificarea din 12.01.2018, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2017, din 12.01.2018

 • Normele din 05.01.2018, Ministerul Sanatatii – MS

  Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate din 05.01.2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 30 din 12.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 5/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 5/2018 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României si Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protectia reciproca a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 24 mai 2017

 • Acord din 24.05.2017, Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat – ORNISS

  Acordul de securitate între Guvernul României si Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protectia reciproca a informatiilor clasificate din 24.05.2017

 • Decretul nr. 5/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 5/2018 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României si Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protectia reciproca a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 24 mai 2017

 • Legea nr. 12/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 12/2018 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2017 pentru prorogarea unui termen si pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria nationala de aparare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

 • Decretul nr. 12/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 12/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2017 pentru prorogarea unui termen si pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria nationala de aparare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

 • Legea nr. 13/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 13/2018 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor masuri în domeniul cercetarii-dezvoltarii-inovarii si producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice si antidoturi, în vederea asigurarii protectiei intereselor esentiale ale sigurantei starii de sanatate a populatiei

 • Decretul nr. 13/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 13/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor masuri în domeniul cercetarii-dezvoltarii-inovarii si producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice si antidoturi, în vederea asigurarii protectiei intereselor esentiale ale sigurantei starii de sanatate a populatiei

 • Ordinul nr. 3247/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 3247/1179/2017 privind aprobarea Procedurii de avizare tehnica a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Ordinul nr. 1179/2017, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale

  Ordinul nr. 3247/1179/2017 privind aprobarea Procedurii de avizare tehnica a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Procedura din 19.12.2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Procedura de avizare tehnica a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal din 19.12.2017

 • Ordinul nr. 124/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 124/2017 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2014 privind aprobarea Contractului-cadru dintre administratorul schemei de sprijin si platitorul de contributie pentru colectarea contributiei pentru cogenerarea de înalta eficienta si a Contractului-cadru dintre producatorul de energie electrica si termica în cogenerare de înalta eficienta si administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului/bonusului neacordat/cuantumului de regularizare a ante-supracompensarii si restituirea bonusului necuvenit/supracompensarii

 • Hotarâre nr. 1478/2017, Consiliul Superior al Magistraturii – CSM

  Hotarârea nr. 1478/2017 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Scolii Nationale de Grefieri, aprobat prin Hotarârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007

Monitorul Oficial, Partea I nr. 29 din 12.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 5 din 11.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 11.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Câmpina, Câmpina, judetul Prahova, anunta Raportul anual al contractelor de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2017, pentru activitati din domeniile cultura si sport

 • Achizitia publica de servicii din 11.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Braila, Braila, judetul Braila, publica contractele de finantare încheiate pe anul 2017, pentru activitati din domeniul cultura si sport

 • Achizitia publica de servicii din 11.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Centrul Judetean de Cultura Dâmbovita, Târgoviste, judetul Dâmbovita, anunta Raportul anual privind finantarile nerambursabile aprobate în anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 11.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Dorna Candrenilor, Dorna Candrenilor, judetul Suceava, anunta Raportul contractelor de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2017, pentru domeniul sport

 • Achizitia publica de servicii din 11.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Baia Mare, Baia Mare, judetul Maramures, anunta Raportul contractelor de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului fiscal 2017, pentru domeniile cultura, tineret si sport

 • Achizitia publica de servicii din 11.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Gheorgheni, Gheorgheni, judetul Harghita, anunta Raportul contractelor de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2017, pentru domeniile: Sport, Cultura, Social, Tineret si Turistic

 • Achizitia publica de servicii din 11.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Surduc, judetul Salaj, anunta Raportul contractelor de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2017, pentru domeniul sport

 • Achizitia publica de servicii din 11.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Comunei Poian, Poian, judetul Covasna, anunta Raportul contractelor de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2017, pentru domeniile sport, cultura, educatie, recreere si religie

 • Achizitia publica de servicii din 10.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Orasului Petrila, Petrila, judetul Hunedoara, urmeaza sa concesioneze un teren cu suprafata de 15.000 mp, situat în zona Maleia, oras Petrila, în vederea prestarii de servicii

 • Achizitia publica de servicii din 10.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Local Slatina-Timis, loc. Slatina-Timis, judetul Caras-Severin, urmeaza sa concesioneze patru terenuri, fiecare în suprafata de 5.000 mp, proprietate publica a Comunei Slatina-Timis

 • Achizitia publica de servicii din 10.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Local Slatina-Timis, loc. Slatina-Timis, judetul Caras-Severin, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 800 mp, proprietate publica a Comunei Slatina-Timis

 • Achizitia publica de servicii din 10.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.01.2018 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Gârla Mare, Severinului, Gârla Mare, judetul Mehedinti, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 27 din 11.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 9/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 9/2018 privind constatarea încetarii de drept a raportului de serviciu al domnului Alexandru-Gabriel Balaban, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizie nr. 10/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 10/2018 privind numirea domnului Gheorghe Popescu în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Ordinul nr. 1496/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1496/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.202/2017 privind înfiintarea, organizarea si functionarea comisiilor si subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sanatatii

 • Hotarâre nr. 954/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 954/2017 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti Brasov si modificarea anexei nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 26 din 11.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 501/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 501/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 47 [cu referire la pct. 4 lit. C din anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc] din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative

 • Ordinul nr. 1461/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1461/2017 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca un spital în vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare

 • Hotarâre nr. 1/2018, Guvernul României

  Hotarârea nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice

 • Conditiile din 10.01.2018, Guvernul României

  Conditiile generale si specifice si acordul contractual pentru contractele de executie de lucrari din 10.01.2018

 • Conditiile din 10.01.2018, Guvernul României

  Conditiile generale si specifice si acordul contractual pentru contractele de proiectare si executie de lucrari din 10.01.2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 25 din 11.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 4 din 10.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 10.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Deva, Deva, judetul Hunedoara, publica Raportul anual cu privire la contractele de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului fiscal 2017

 • Achizitia publica de servicii din 10.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Sibiu, Sibiu, judetul Sibiu, publica Proiectele implementate în Sesiunea de selectie nr. 1, 2017

 • Achizitia publica de servicii din 10.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Sibiu, Sibiu, judetul Sibiu, publica Proiectele implementate în anul 2017, finantate în cadrul Agendei Sportive

 • Achizitia publica de servicii din 10.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Vaslui, Vaslui, judetul Vaslui, anunta contractele de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2017

 • Achizitia publica de servicii din 10.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Suseni, Suseni, judetul Harghita, anunta contractele de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2017, pentru activitati culturale si sportive

 • Achizitia publica de servicii din 10.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Cosna, Cosna, judetul Suceava, publica Raportul anual al finantarilor nerambursabile din fondurile publice ale comunei Cosna pentru anul 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 24 din 10.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 23 din 10.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 22 din 10.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 3 din 09.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 09.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Câmpulung, Câmpulung, judetul Arges, anunta Raportul contractelor de finantare nerambursabila pentru activitati din domeniile: sport, cultura si social, încheiate în cursul anului 2017

 • Achizitia publica de servicii din 09.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – U.A.T. a Municipiului Râmnicu Sarat, Râmnicu Sarat, judetul Buzau, anunta Raportul anual al finantarilor nerambursabile – componenta sport, protectia animalelor si activitati cultural-educationale, tineret si voluntariat – pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 09.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Miecurea-Ciuc, Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, anunta Raportul anual al finantarilor nerambursabile pentru activitati sociale, alocate pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 08.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Orasului Petrila, Petrila, judetul Hunedoara, urmeaza sa concesioneze mai multe parcele de teren, în vederea construirii unor garaje

 • Achizitia publica de servicii din 05.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Gogosu, localitatea Gogosu, judetul Mehedinti, urmeaza sa concesioneze: cladire cu NC-53104-C1, în suprafata de 113 mp, terenul cu NC-53104, în suprafata de 1519 mp si terenul cu NC-53196, în suprafata de 2170 mp, fiind situate în zona de locuinte

 • Achizitia publica de servicii din 08.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Izvoru Crisului, Izvoru Crisului, judetul Cluj, urmeaza sa concesioneze un teren cu suprafata de 30 mp, în scopul realizarii unor investitii având ca obiect activitati economice

Monitorul Oficial, Partea I nr. 21 din 09.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 20 din 09.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 19 din 09.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 8/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 8/2018 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor masuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor

 • Decretul nr. 8/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 8/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor masuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor

 • Hotarâre nr. 958/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 958/2017 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Dolj” la Hotarârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj

 • Decizie nr. 3/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 3/2018 privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Culturii si Identitatii Nationale de catre doamna Chrisanta Daniela Zlavog

 • Decizie nr. 4/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 4/2018 privind unele masuri pentru exercitarea functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Finantelor Publice

 • Decizie nr. 5/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 5/2018 privind numirea doamnei Cristiana-Doina Tudor în functia de presedinte cu rang de subsecretar de stat al Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar

 • Decizie nr. 6/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 6/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Florin Preda a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc

 • Decizie nr. 7/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 7/2018 privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Mircea Popa din functia publica de secretar general la Ministerul Tineretului si Sportului în functia publica de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizie nr. 8/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 8/2018 privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Ion Cristinel Rujan din functia publica de secretar general în cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala în functia publica de secretar general în cadrul Ministerului Tineretului si Sportului

 • Ordinul nr. 7331/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 7331/2017 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.559/2017 privind aprobarea masurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat si ajutoare de minimis pentru îmbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii în întreprinderi mici si mijlocii pe teritoriul acoperit de Investitia Teritoriala Integrata Delta Dunarii prin Programul operational regional 2014-2020

 • Ordinul nr. 2/2018, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 2/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situatia centralizata a cladirilor care sunt necorespunzatoare din punctul de vedere al conditiilor de detentie

 • Circulara nr. 1/2018, Banca Nationala a României – BNR

  Circulara nr. 1/2018 privind nivelul ratei dobânzii de referinta a Bancii Nationale a României

 • Rectificarea din 09.01.2018, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Decizia Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 606/2015, din 09.01.2018

 • Rectificarea din 09.01.2018, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.497/2017, din 09.01.2018

 • Rectificarea din 09.01.2018, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.498/2017, din 09.01.2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 09.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 17 din 08.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 15 din 08.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 14 din 08.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 2 din 05.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 05.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – U.A.T. Oras Darabani, Darabani, judetul Botosani, anunta Raportul anual al contractelor de finantare nerambursabile alocate în anul 2017 pentru activitati sportive, culturale si educatie

 • Achizitia publica de servicii din 05.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Simian, judetul Mehedinti, anunta Raportul anual al contractelor de finantare nerambursabile alocate în anul 2017 pentru domeniile: sport, cultura-religie

 • Achizitia publica de servicii din 05.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Gârbau, Gârbau, judetul Cluj, anunta Raportul anual al contractelor de finantare nerambursabile alocate în anul 2017 pentru activitati sportive

 • Achizitia publica de servicii din 04.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni, Ploscuteni, judetul Vrancea, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 220.007 mp, teren neproductiv, în vederea amenajarii unor iazuri piscicole

 • Achizitia publica de servicii din 04.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Piatra-Neamt, Piatra-Neamt, judetul Neamt, urmeaza sa concesioneze terenuri, în vederea realizarii de retele de canalizatii subterane pentru retelele de comunicatii prin cablu, în lungime de 11.292 metri

 • Achizitia publica de servicii din 03.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Orasul Boldesti-Scaeni, judetul Prahova, urmeaza sa concesioneze un teren cu suprafata de 6.208 mp, pentru activitati de servicii sau productie nepoluante

Monitorul Oficial, Partea I nr. 13 din 05.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 12 din 05.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 11 din 05.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 10 din 05.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 928/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 928/2017 privind aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 13 aprilie 2017, 2 iunie 2017, 21 septembrie 2017 si 27 septembrie 2017 la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenta sociala) dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 8 iulie 2011

 • Amendamentul din 27.09.2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 13 aprilie 2017, 2 iunie 2017, 21 septembrie 2017 si 27 septembrie 2017 la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenta sociala) dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 8 iulie 2011

 • Hotarâre nr. 962/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 962/2017 privind aprobarea tarifului pentru unele operatiuni efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lânga tribunale

 • Hotarâre nr. 963/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 963/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „Drum de legatura DN 5 – Soseaua de Centura – Pod Prieteniei km 61+400”, judetul Giurgiu

 • Ordinul nr. 1565/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1565/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unitati administrativ-teritoriale din judetul Vrancea

 • Ordinul nr. 3254/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 3254/2017 privind Registrul de evidenta fiscala pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 • Ordinul nr. 5658/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 5658/2017 privind modificarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 4.315/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea activitatii manageriale desfasurate de catre inspectorii scolari generali, inspectorii scolari generali adjuncti din inspectoratele scolare si directorii caselor corpului didactic

Monitorul Oficial, Partea I nr. 9 din 04.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 934/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 934/2017 privind aprobarea unor modificari si completari în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate în judetele Cluj, Prahova, Dolj, Buzau, Constanta, Ilfov, Galati, Covasna, Tulcea, Mures, Iasi, Brasov, Braila si municipiul Bucuresti

 • Hotarâre nr. 936/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 936/2017 pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informatii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau detinute de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene sau de institutiile publice si organele de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea acestuia, precum si termenele de clasificare aferente

 • Hotarâre nr. 938/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 938/2017 pentru modificarea si completarea anexei nr. 4 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Buzias” la Hotarârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis

 • Decizie nr. 2/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 2/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Andi Nodit a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul

 • Ordinul nr. 1538/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1538/2017 pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.204/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unitati administrativ-teritoriale din judetul Braila

 • Ordinul nr. 1568/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1568/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unitati administrativ-teritoriale din judetul Arges

Monitorul Oficial, Partea I nr. 8 din 04.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 277/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 277/2017 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

 • Decretul nr. 1311/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 1311/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

 • Legea nr. 278/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 278/2017 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, precum si pentru stabilirea unor masuri de aplicare a acesteia

 • Decretul nr. 1312/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 1312/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, precum si pentru stabilirea unor masuri de aplicare a acesteia

 • Legea nr. 1/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 1/2018 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decretul nr. 1/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 1/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Ordinul nr. 4142/2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Ordinul nr. 4142/2017 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdictiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autoritatilor competente pentru schimb automat de informatii privind conturile financiare, a listei institutiilor financiare nonraportoare si a listei conturilor excluse, prevazute în instrumentele juridice de drept international la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informatii financiare

 • Hotarâre nr. 943/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 943/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate în spatii protejate”, pentru anul 2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 7 din 04.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 6 din 04.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 5 din 03.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 553/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 553/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 100 alin. (1) lit. c) si alin. (3) din Codul penal si ale art. 83, art. 86, art. 96 si art. 97 alin. (4) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizie nr. 659/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 659/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

 • Legea nr. 3/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018

 • Decretul nr. 3/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 3/2018 privind promulgarea Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 4 din 03.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 3 din 03.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 276/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 276/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordarii finantarilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile privind sprijinirea activitatii românilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora, precum si a modului de repartizare si de utilizare a sumei prevazute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru aceasta activitate

 • Decretul nr. 1310/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 1310/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordarii finantarilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile privind sprijinirea activitatii românilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora, precum si a modului de repartizare si de utilizare a sumei prevazute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru aceasta activitate

 • Hotarâre nr. 932/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 932/2017 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Centrul regional de cercetari avansate pentru boli emergente, zoonoze si siguranta alimentara – ROVETEMERG” la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” din Iasi

 • Decizie nr. 1/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 1/2018 pentru exercitarea atributiilor presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 2 din 03.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1 din 03.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 1313/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 1313/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decretul nr. 1314/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 1314/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Ordinul nr. 1484/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1484/7310/2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al ministrului administratiei si internelor nr. 697/112/2011

 • Ordinul nr. 7310/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 1484/7310/2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al ministrului administratiei si internelor nr. 697/112/2011

 • Hotarâre nr. 909/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 909/2017 privind modificarea si completarea anexei nr. 10 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si transmiterea unor imobile apartinând domeniului public al statului din administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara în administrarea unor oficii de cadastru si publicitate imobiliara

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 1 din 03.01.2018
Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 03.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Agnita, Agnita, judetul Sibiu, aduce la cunostinta publica atribuirea contractelor de finantare nerambursabila în anul 2017, pentru domeniul culte religioase

 • Achizitia publica de servicii din 03.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – anunta Raportul anual al contractelor de finantare nerambursabile alocate în anul 2017 pentru activitati sportive

 • Achizitia publica de servicii din 03.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Somcuta Mare, Somcuta Mare, judetul Maramures, prezinta raportul anual cuprinzând programele finantate, beneficiarii si rezultatele contractelor de finantare nerambursabila de la bugetul local al Orasului Somcuta Mare pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 03.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Miercurea-Ciuc, Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, anunta Raportul anual al finantarilor nerambursabile pe anul 2017 pentru sprijinirea cultelor religioase recunoscute din România

 • Achizitia publica de servicii din 29.12.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 29.12.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Ceahlau, cu sediul în localitatea Ceahlau, judetul Neamt, urmeaza sa concesioneze o suprafata de 429 mp teren curti-constructii, situata în localitatea Ceahlau, punctul Durau

 • Achizitia publica de servicii din 03.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Miecurea-Ciuc, Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, anunta Raportul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul cultural al Municipiului Miercurea-Ciuc în anul 2017

Vezi toate Monitoarele Oficiale din luna Februarie ›