Până la 200.000 lei/societate în Programul Femeia Antreprenor 2022

Proiect: Modificarea Titlului VIII „Accize şi alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal

Bugetul Programului pentru şcoli în anul şcolar 2022-2023

UNBR: Până la finalul lunii august avocaţii vor avea acces la sistemul informatic de cadastru și carte funciară

ANPC: Persoanele aflate în dificultate financiară pot apela la procedura specifică, de insolvență

Modificări privind acordărea de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional

Deducerea personală pentru salariaţi. Noi reguli începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023

ANAF: Acte normative cu incidență în materie fiscală oficializate în iulie

Proiect: Salarii mai mari pentru personalul implicat în elaborarea PNRR

Instrucţiuni privind publicarea anunţului de concurs pe site-ul ANFP

Achiziţii publice: Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor. Modul de utilizare

Modificări privind autorizarea reprezentanţelor străine în România

Centre de permanenţă: Asistenţa medicală în afara programului de activitate al cabinetului de medicină de familie

Norma pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală, oficializată

Noutăţi privind înregistrarea ca PFA, întreprindere individuală şi întreprindere familială

Ajutor de minimis pentru perfecţionarea angajaţilor din societăţi

„Investiții în activități productive”. Apelul va fi deschis în data de 23 august

Metodologia de organizare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali, modificată

Procedura de numire în funcţia de registrator de registrul comerţului

Noutăţi privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente

Proiect ANAF: Majorarea perioadei de graţie pentru raportarea SAF-T (Declaraţia D406)

Programul naţional de sprijin în sectorul vitivinicol – Termen limită pentru implementare

Procedura privind pierderea bunei reputaţii a întreprinderii/managerului de transport

Proiect privind creșterea natalității: Sprijin financiar de cel mult 15.000 lei per beneficiar

Facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

Jocuri de Noroc: Regim sancționator ajustat şi creșterea impozitării veniturilor obținute de jucători

Bani pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale. Judetul Timiş, Teleorman, Dâmboviţa şi Tulcea

Amenzile pentru nepunerea formularului digital de intrare în România se anulează. Sumele de bani achitate se restituie la cerere

Declaraţia privind compensaţia la carburanţi reprezintă şi cerere de compensare

Legislația privind jocurile de noroc: „Lista neagră”, termene pentru plata contribuției şi cerinţe de raportare

Cadrul instituţional specific politicii de dezvoltare metropolitană în România

Biletul de valoare este valabil un an de la data alimentării suportului electronic

Condiţii de acces la datele din sistemul informatic de cadastru şi carte funciară. Ordin oficializat

Până la 6.000 lei amendă pentru desenele pe pereţii clădirilor sau pe garduri

Achiziţii publice: Modificări privind modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei

Creșterea taxelor de licență/autorizare și a taxelor administrative în domeniul jocurilor de noroc

Legea fondului funciar. Noutăţi pentru proprietarii actuali ai construcţiilor edificate de către fostele cooperative agricole

Din august cresc amenzile pentru lipsa rovinietei

Garanţii de bună execuţie în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale

Sediu fix din perspectivă TVA. Decizie CJUE cu impact major

Cadrul legal și impozitarea în domeniul jocurilor de noroc. Taxa specială de promovare

Calculul impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale şi pe cele nerezidenţiale

Competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale. Modificări la Ordinul ANAF

Granturi pentru retehnologizarea IMM-urilor din industria alimentară şi a construcţiilor

Vouchere pentru achiziția de dispozitive asistive la persoane cu dizabilităţi. Lista actelor necesare

Ordin ANPC: Consumatorii vor fi informaţi cu privire la soluţionarea alternativă a litigiilor

Instanţele judecătoreşti pot hotărî ca şedinţele de judecată să se desfăşoare online

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici, oficializat

Tichete sociale în valoare de 2.000 de lei pentru mame cu venituri mici, mame minore şi refugiate din Ucraina

Noul plafon pentru microîntreprinderi: Reguli de ieşire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor în cursul anului

ȘTIRI LEGISLATIVE RECENTE

Până la 200.000 lei/societate în Programul Femeia Antreprenor 2022

Ordinul nr. 1314/2022 privind aprobarea procedurii de implementare a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM este în vigoare de la 11 august 2022.

Proiect: Modificarea Titlului VIII „Accize şi alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal

Ministerul Finanţelor a lansat în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Titlului VIII „Accize şi alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Bugetul Programului pentru şcoli în anul şcolar 2022-2023

Hotărârea nr. 1007/2022 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2022-2023, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru...

UNBR: Până la finalul lunii august avocaţii vor avea acces la sistemul informatic de cadastru și carte funciară

Prin Ordinul nr. 813/2022 au fost stabilite condiţiile de acces la datele şi informaţiile din sistemul informatic de cadastru şi carte funciară, în vigoare de la 25 iulie 2022.

ANPC: Persoanele aflate în dificultate financiară pot apela la procedura specifică, de insolvență

În contextul măririi dobânzilor bancare și interbancare și al creșterii inflației din ultima perioadă, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) vine în sprijinul persoanelor fizice aflate în imposibilitate de plată.

Modificări privind acordărea de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional

Ordinul nr. 3227/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.231/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare a contestaţiilor este în vigoare de la 09 august 2022.

Deducerea personală pentru salariaţi. Noi reguli începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023

Potrivit noutăţilor aduse de OUG 16/2022, persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România dar şi persoanele fizice nerezidente au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună

ANAF: Acte normative cu incidență în materie fiscală oficializate în iulie

ANAF a publicat recent o listă de actele normative cu incidență în materie fiscală publicate în Monitorul Oficial al României în perioada 25.07.2022 – 29.07.2022.

Proiect: Salarii mai mari pentru personalul implicat în elaborarea PNRR

Ministerul Muncii a publicat un proiect de Ordonanţă care prevede majorarea salariilor pentru mai mulţi bugetari. Mai exact, se propune modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Instrucţiuni privind publicarea anunţului de concurs pe site-ul ANFP

Ordinul nr. 530/2022 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind publicarea anunţului de concurs pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici va intra în vigoare la 03 septembrie 2022.

Cele mai accesate articole pe Juridic

Decizie CCR privind beneficiile deţinuţilor aflaţi în tranzit şi celor internaţi în infirmerii

Decizia nr. 293/2022 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 551  alin. (5) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele...

Decizie CCR privind durata măsurii conducerii persoanelor la sediul poliţiei de către poliţist

Decizia nr. 215/2022 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române este în vigoare de la...

Acordarea pensiei de urmaş: Decizie ICCJ privind vârsta standard de pensionare

Decizia nr. 19/2022 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Ploieşti - Secţia I civilă în Dosarul nr. 2.192/120/2020 în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni...

Decizie ÎCCJ privind competenţa Guvernului în numirea unor funcţii

Decizia nr. 15/2022 privind examinarea sesizării formulate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Secţia de contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 391/39/2021 este în vigoare de la 20...

Decizie CCR privind infracţiunea de contrabandă. Dispoziţie din Codul vamal, neconstituţională

Decizia nr. 176/2022 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (2) lit. d) din Codul penal şi ale art. 270 alin. (3)  din Legea nr. 86/2006 privind Codul...

Sediu fix din perspectivă TVA. Decizie CJUE cu impact major 

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în cauza C-333/20 Berlin Chemie A. Menarini S.R.L., publicată în 7 aprilie 2022, este una deosebit de importantă, putând reprezenta un adevărat...

Diurna magistraților delegați sau detașați: Se va avea în vedere timpul efectiv lucrat

Prin Decizia nr. 3/2022 s-a stabilit că la calculul diurnei acordate magistraților delegați sau detașați în altă localitate decât cea de domiciliu se va avea în vedere timpul efectiv lucrat,...

RIL admis: Onorariile maximale ale executorului judecătoresc nu includ şi TVA

Decizia nr. 6/2022 privind soluţionarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 3.123/1/2021 este legal constituit conform dispoziţiilor art. 516 alin. (2) din Codul de procedură civilă şi...

Decizie ICCJ privind infracţiunea de furt comisă de o persoană ce poartă o mască obligatorie

Decizia nr. 4/2022 referitoare la admiterea sesizării formulate de către Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a-II-a penală în Dosarul nr. 16.037/301/2021, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile...

Decizie CCR privind măsurile pentru combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19

Decizia nr. 50/2022 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în ansamblu, şi a dispoziţiilor art. 5...

Cele mai accesate articole pe HR & Muncă

De ce este neconstituțională atenționarea polițistului?

În Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 114/03.02.2021 a fost publicată Decizia CCR nr. 833/17.11.2020 și menţionăm faptul că, potrivit art.147 alin.4 din Constituţie, de la data publicării (în...

Discriminare. Plata unui spor la salariu numai lucrătorilor cu handicap

Practica unui angajator de a plăti un spor la salariu numai lucrătorilor cu handicap care au predat un certificat de încadrare în grad de handicap după o dată pe care...

Contractul individual de muncă

Vă propunem câteva adnotări la reglementările privind încheierea contractului individual de muncă.  Partea II poate fi accesată aici.  Art. 10. Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o...

Grupa a II-a de de muncă. Stagiul de cotizare trebuie valorificat de la data nașterii sale?

În Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 44/14.01.2021 a fost publicată Decizia CCR nr. 720/06.10.2020   și menţionăm faptul că, potrivit art.147 alin.4 din Constituţie, de la data publicării (în...

Ministrul Muncii: Angajații trecuți în șomaj tehnic dar chemați la muncă pot face reclamaţii

În declaraţia de presă susţinută astăzi, 24 aprilie, Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, s-a referit la situații în care unii angajați trecuți în șomaj tehnic au fost, totuşi, chemați la muncă...

[P] Șomajul Tehnic – GHID COMPLET Versiunea 3

Şomajul tehnic este o măsură de protecție a salariaților, care sunt cei mai vulnerabili în aceste momente și trebuie să avem grijă de ei pentru că oamenii sunt cea mai...

Normele de aplicare a concediului medical după perioada de carantină sau izolare

Persoanele care s-au aflat în carantină sau în izolare la domiciliu vor beneficia de concediu medical, iar direcția de sănătate publică de care aparține cu domiciliul este obligată să elibereze...

Procedura privind acordarea somajului tehnic. Exemplu de calcul

Prin somaj tehnic intelegem masura pe care angajatorul o poate dispune atunci cand trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere economic, tehnologic sau structural și decide să reducă și/sau...

Când este necesară munca la domiciliu și telemunca?(II)

Așa cum arătam și în prima parte a articolului, în prezentul material ne-am gândit că ar fi de interes pentru cititorii noștri să prezentăm aspectele legislative de interes referitor atât...

Când este necesară munca la domiciliu și telemunca?(I)

Având în vedere prezența Coronavirus la nivel global, dar și în România, dar și multitudinea de măsuri luate de autoritățile noastre din ultima perioadă pentru prevenirea răspândirii virusului respectiv, tot...

Cele mai accesate articole pe Fiscal

Declaraţia privind compensaţia la carburanţi reprezintă şi cerere de compensare

Ordinul nr. 1363/2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 179 "Declaraţie privind compensaţia la carburanţi" este în vigoare de la 27 iulie 2022.   Declaraţia privind compensaţia la carburanţi se...

Noul plafon pentru microîntreprinderi: Reguli de ieşire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor în cursul anului

Ordonanţa nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale prevede că dacă în cursul unui an fiscal o...

Modificări la Procedura de utilizare RO e-Factura

Ordinul nr. 1667/2022 modifică Procedura de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, precum şi de primire şi descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturii...

Sistemul RO e-Transport vizează și relațiile B2C, B2G? Întrebări şi răspunsuri de la ANAF

ANAF a publicat un ghid cu întrebări şi răspunsuri referitoare la sistemul E-transport. Amintim că obligația de a transmite prin e-Factura informații privind anumite transporturi de bunuri cu risc fiscal...

Procedura de acordare a facilităţilor fiscale în sectorul agricol şi în industria alimentară

Ordinul nr. 1525/2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităţilor fiscale în sectorul agricol şi în industria alimentară este în vigoare de la 01 iulie 2022. Amintim că, potrivit legii...

Noutăţi privind restructurarea obligaţiile bugetare. Notificarea se depune în perioada 20 iunie 2022-31 ianuarie 2023

Ordonanţa de urgenţă nr. 85/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fiscal şi vamal în vigoare de la 17 iunie 2022. Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi...

Declaraţia privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, modificat

Ordinul nr. 1081/2022 pentru modificarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului 208 "Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal", aprobat prin Ordinul...

SPV: Procedura de comunicare între organul fiscal şi persoanele fizice, persoanele juridice şi entităţile fără personalitate juridică

Ordinul nr. 1090/2022 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică...

Procedura de aplicare a amnistiei datoriilor fiscale legate de diurne, oficializată

Ordinul nr. 1000/2022 privind aprobarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor...

Firmele de curierat vor raporta la ANAF situatiile cu plata cash la livrare. Codul de procedură fiscală, modificat

Ordonanța de urgență 67/2022 a introdus obligația curierilor de a anunța ANAF când își comandă românii bunuri de pe internet și le plătesc ramburs. Astfel, Guvernul obligă „furnizorul de servicii poștale...

Cele mai accesate articole pe Financiar Contabil

Formularul pentru cererea de acordare a eşalonării la plată, în forma simplificată (formularul D7)

ANAF a publicat formularul inteligent pentru cererea de acordare a eşalonării la plată, în forma simplificată (formularul D7). Amintim că prin OUG 11/2021 a fost instituită metoda eșalonării la plată...

ANAF a actualizat ghidul privind Declaraţia unică şi veniturile din străinătate

Persoanele fizice care realizează individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din străinătate au obligaţia  să declare veniturile şi să plătească impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii prin completarea...

ANAF a modificat formularul 093. Declaraţia de înregistrare în scopuri de TVA

Ordinul nr. 1941/2021 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în...

Intrarea/iesirea din sistemul TVA la încasare în anul 2021

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov a realizat un material informativ cu tema "Intrarea/iesirea din sistemul TVA la încasare în anul 2021". Potrivit ghidului, condiții pentru aplicarea sistemului sunt:...

Regimul TVA pentru sumele achitate de o persoană impozabilă în numele şi în contul altei persoane

Întrebare. Bună ziua. Care este regimul TVA pentru sumele achitate de o persoană impozabilă în numele şi în contul altei persoane şi care apoi se decontează acesteia? Mulțumesc. Opinie. Potrivit...

Luni, 29 noiembrie, este termenul pentru depunerea cererii de restituire a accizelor

Potrivit calendarului ANAF, luni 29 noiembrie, este termenul pentru depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal - (Anexa nr. 27 din normele metodologice de aplicare...

ANAF: Brosură privind obligaţiile fiscale declarative la reluarea activităţii după suspendare temporară

ANAF a publicat recent o brosură privind obligaţiile fiscale declarative la reluarea activităţii după perioada de întrerupere/suspendare temporară. Persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale, precum si...

Luni, 22 noiembrie este termenul pentru depunerea Formularului 097

Luni, 22 noiembrie este termenul pentru depunerea notificării pentru aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare -  formularul(097). Notificarea pentru aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare se depune: Pentru intrarea, prin...

Ordin privind raportările organizaţiilor fără scop patrimonial care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic

Ordinul nr. 1.240/2021 privind unele prevederi aplicabile persoanelor care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic a fost publicat în Monitorul Oficial. Potrivit actului normativ, persoanele juridice fără...

Contabilizarea şi prezentarea elementelor din bilanţ şi din contul de profit şi pierdere

Întrebare. Bună ziua. Care este contul contabil pentru o cheltuială rezultată dintr-o folosire nechibzuită a unor materiale consumabile? Mulțumesc. (Rafaela P., Craiova) Opinie. Înregistrarea, evaluarea şi prezentarea elementelor de natura...