28 Iulie, 2017

Categorie : Specialişti

Categorii şi situaţii prevăzute la salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Am prezentat, anterior, pe LegeStart, chestiuni legate de sporuri, premii şi prime, astfel cum sunt tratate în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. De această dată, reluăm şi noi aici, unele aspecte din cele enunţate în titlu, disparat, aşa cum apar şi în lege, dar care sunt bine de reţinut.Reamintim, Legea nr. 153/2017 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 492/2017, este în vigoare de la 1 iulie 2017 şi are dispoziţii speciale de aplicare tranzitorie pentru anumite situaţii. Drepturi salariale pentru deţinerea titlului ştiinţific de doctor- Prin dispoziţiile privind “Alte drepturi salariale”  se prevede că personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru titlul ştiinţific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţine titlul. Cuantumul salarial al acestei indemnizaţii nu se ia ...

continuare →

Comisia pentru protecţia copilului: obligaţii legale

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului a dispus, între altele, înfiinţarea instituţiei comisiei pentru protecţia copilului, ale cărei atribuţii sunt stabilite prin recenta hotărâre de Guvern nr. 502/2017, publicată în Monitorul oficial nr. 596/25.07.2017. Organizată la nivel local, comisia este cea care ia decizii şi întreprinde activităţile cerute pentru protejarea drepturilor copilului. Iată care sunt principalele situaţii în care intervine Comisia, inclusive în relaţia cu familia copilului. Protecţia specială a copilului Măsura de protecţie specială poate fi stabilită de Comisie sau, după caz, de instanţa judecătorească. Comisia competentă să soluţioneze cazurile privitoare la copiii care necesită o măsură de protecţie specială este cea în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului. Măsurile de protecţie specială a copilului se stabilesc de către Comisie, numai atunci când există acordul părinţilor, precum şi consimţământul copilului care a împlinit vârstă de 14 ani, exprimate în faţa Comisiei. Comisia soluţionează în termen de cel ...

continuare →