23 Aprilie, 2018

Categorie : Specialişti

Cum se recuperează prestaţiile sociale încasate necuvenit?

LegeStart a semnalat, aici, proiectul de ordin comun MFP/Ministerul Muncii prin care MFP urmează să preia executarea silită pentru sume încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale. Vă propunem să vedem şi care este regimul unor asemenea sume încasate necuvenit. Reglementările se regăsesc în dispoziţiile finale din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, dispoziţii care au fost modificate recent, prin Ordonanţa de urgenţă nr. 103/2017, cu aplicare de la 1 ianuarie anul acesta. • În cazul sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale, casele teritoriale de pensii emit decizii de recuperare, prin care se stabilește în sarcina beneficiarilor obligația de restituire a acestor sume.Recuperarea se prescrie în termenul general de prescripție de 3 ani.Decizia de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale constituie titlu executoriu.• În cazul ajutorului de deces plătit ...

continuare →

Fiscul ne va trimite acasă notificări cu opțiunea de redirecționare a 2% din impozitul anual. Ce facem cu acestea?

Agenția Națională de Administrare Fiscală va trimite cotribuabililor, gratuit, notificări privind opțiunea de redirecționare a sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii.Prin OpANAF nr. 1003/2018, în vigoare din 11 aprilie, a fost aprobată Procedura de procesare a formularelor 230 (Formularul 2%), respectiv modelul și conținutul Notificării privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe veniturile din salarii și din pensii, pentru susținerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult, ce va fi transmisă contribuabililor.Cine şi când primneşte notificările?Conform actului normativ, în vederea stabilirii sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii, pentru susținerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult, compartimentul de specialitate procesează formularele 230 în termen de 15 de zile de la primirea acestora.După acest termen, o notificare va fi transmisă contribuabililor în următoarele situaţii:cererea a fost depusă, în format hârtie, prin intermediul unei alte persoane, pe ...

continuare →