Politica privind securitatea datelor cu caracter personal

Politica generala privind privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal specifică site-ului legestart.ro Politica de confidențialitate

Ultima actualizare / Data intrării în vigoare: 30.10.2020.

Versiunea 8.

Indaco Systems SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Izvor nr. 78, număr de înregistrare fiscală/ CIF RO 6410158, în conformitate cu cerinţele Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) este Opertator de date cu caracter personal și prelucrează date cu caracter personal pentru furnizarea serviciilor oferite de siteul web legestart.ro.

Prin prezenta vă informăm asupra prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate în scopul furnizarii serviciilor oferite de siteul legestart.ro.

  1. Categoriile de persoane vizate ale căror date fac obiectul prelucrării și tipuri de date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal prelucrate aparțin următoarelor persoane vizate:

  • persoane care doresc să se aboneze la newsletter pentru a primi gratuit articole, noutăti specifice;
  • persoane care doresc să trimită gratuit mesaje și solicitări asociate articolelor de pe site (este necesară realizarea unui cont pe site)
  • persoane care doresc să trimită solicitări pe adresa contact@legestart.ro,
  • persoane care accesează site-ul www.legestart.ro pentru a consulta articolele, materialele și informațiile postate pe site, colectăm date cu caracter personal ca urmare cookieurilor instalate pe site in scopul utilizării eficiente a siteului (detalii privind politica de cookie)

Pentru situațiile descrise mai sus coletăm următoarele tipuri de date cu caracter personal:  nume, adresa de email, nume utilizator, date de navigare pe site.

 

2. Temeiul legitim al prelucrării datelor cu caracter personal

Ne întemeiem prelucrarile de date cu caracter personal pe următoarele temeiuri:

–  persoana vizată și-a dat consimțămantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

– prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator – art 6. litera f), Reg. UE 679/ 2016.

3. În ce scop prelucrăm datele cu caracter personal și perioadele de stocare a datelor

Operatorul prelucrează date cu caracter personal pentru sprijinirea procesului de furnizare a serviciilor legestart.ro către vizitatorii siteului după cum urmează:

3.1. Pentru ca utilizatorii siteului legestart.ro să poată consulta gratuit articolele, materialele și informațiile postate pe site și pentru a îmbunătăți eficiența site-ului, siteul foloseste cookieuri;

Tipurile de cookie si perioadele de păstrare a datelor cu caracter personal pentru aceste scopuri sunt menționate în politica de cookie.

3.2 Pentru ca persoanele să primească gratuit articole, noutăti specifice, este necesară abonarea la newsletter;

 Pentru acest scop coletăm următoarele tipuri de date cu caracter personal:  nume utilizator, adresa de email. Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal pentru acest scop este de 2 ani.

3.3 Pentru ca persoanele care vizitează site-ul să poată trimite gratuit mesaje și solicitări asociate articolelor de pe site, este necesară realizarea unui cont pe site.

 Pentru acest scop coletăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume utilizator, adresa de email.

Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal pentru acest scop este de 2 ani.

3.4. Pentru prelucrarea solicitărilor persoanelor care doresc să trimită mesaje pe adresa contact@legestart.ro,

Pentru acest scop coletăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: adresa de email (daca este cazul, mesajele primite de noi pot conține și alte date personale nesolicitate de noi dar transmise de persoanele vizate pentru a le trata solicitările).

Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal pentru acest scop este de 1 an.

Datele cu caracter personal care fac obiectul transferului în scopurile amintite mai sus vor fi păstrate conform principiilor de proporționalitate și necesitate, și în orice caz până la atingerea scopurilor în care au fost colectate și prelucrate.

 

4. Către cine şi când poate transfera Indaco Systems SRL date cu caracter personal

În general datele cu caracter personal prelucrate de Operator sunt utilizate intern. In cazul cookie-urilor, unele date cu caracter personal ajung la furnizorii serviciilor care asigura suport pentru funcționarea site-ului legestart.ro și fără de care site-ul nu poate funcționa efficient.

În situația în care primim solicitări oficiale de la autorităților statului ca urmarea a unor incidente, activități de natură infracționala sau alt tip de investigații suntem nevoiți să furnizăm aceste date autorităților competente.

  1. Drepturile persoanelor vizate

Potrivit art. 15 – 22 din Reg. UE 679/ 2016, referitor la datele cu caracter personal comunicate, aveți dreptul:

a) să aveți acces la acestea și să solicitați o copie;

b) să solicitați rectificarea acestora;

c) să solicitați ștergerea acestora;

d) să obțineți restricționarea prelucrării datelor;

e) să vă opuneți prelucrării datelor;

f) să primiți datele într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit de pe un  dispozitiv automat.

g) de a nu fi supus unui proces decizional automatizat pe care îl utilizăm în activitatea noastră și de a solicita intervenția umană.

Aveți în orice moment dreptul de a vă retrage consimțământul în cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pe baza acestui temei.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă incurajam să ne adresaţi o solicitare în scris, datată şi semnată la datele de contact următoare: București, Str. Izvor nr. 78, email: dpo@indaco.ro, telefon/ fax 021 311 97 11.

Vă este recunoscut dreptul de a vă adresa Autoritaţii Naţionale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal care v-au fost încalcate, la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, București, Romania sau prin e-mail la anspdcp@dataprotection.ro.

  1. Ce măsuri de securitate utilizează Indaco Systems SRL pentru protejarea datelor cu caracter personal

Ne angajăm să protejăm datele cu caracter personal ale persoanelor vizate de îndată ce suntem în posesia lor.

Indaco Systems SRL utilizează proceduri de securitate şi garantiile pe care le consideră adecvate pentru protejarea datelor personale ale partenerilor noştri sau alte altor persoane care le furnizează companiei. Cerinţele de securitate Indaco Systems SRL sunt solicitate tuturor împuterniciţilor şi furnizorilor noştri. Scopul nostru este de a asigura confidenţilitatea, integritatea şi disponibilitatatea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate aflate sub controlul Indaco Systems SRL.

Am implementat măsuri de securitate organizatorice şi tehnice și anual sistemul de management al securității informației și serviciilor IT este auditat de RINA (www.rina.org).

Sistemul de management al securităţii informaţiei Indaco Systems SRL este certificat de organismul de certificare RINA (www.rina.org) în raport cu cerinţele standardului ISO 27001:2018.

Nr. certificat – 354/16.

Sistemul de management al serviciilor IT Indaco Systems SRL este certificat de organismul de certificare RINA (www.rina.org) în raport cu cerinţele standardului ISO 20000-1:2011.

Nr. certificat – ITSMS-52/15. 

Anual se efectuează audituri de verificare a conformării cu standardele de referință.

  1. Ce se întamplă în cazul în care modificăm prezenta informare privind prelucrarea datelor personale

S-ar putea să fie nevoie sa modificăm această informare. Actualizările vor fi publicate pe pagina web legestart.ro sau pot fi consultate la sediul firmei. Pentru a va uşura efortul de examinare, vom publica versiunea şi data de intrare în vigoare în partea de început a documentului.

  1. Cum puteţi contacta Indaco Systems SRL

Dacă doriţi sa corectați datele dvs. personale, să modificaţi modul în care prelucrăm aceste date sau dacă doriţi să trimiteti solicitări sau să adresaţi întrebări despre măsurile tehnice și organizatorice aplicabile prelucrării și securităţii prelucrării datelor personale ale dvs., vă rugăm să ne contactaţi la datele de mai jos:

Indaco Systems SRL

Bucureşti, Str. Izvor nr. 78

dpo@indaco.ro

Tel/Fax – 021.311.97.11