Termeni si conditii

Termeni şi condiţii

Site-ul www.legestart.ro este proprietatea INDACO SYSTEMS SRL

Accesul la site-ul LegeStart și dreptul de preluare

Accesul la articolele publicate pe LegeStart este gratuit, preluarea articolelor este permisă doar cu menționarea sursei și link vizibil către articol. Utilizarea acestui website reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta „Termeni și condiții de utilizare” prezentate mai jos.

Conţinutul site-ului LegeStart

Website-ul legestart.ro este destinat să ofere către clienții săi informaţii legislative, ele având un caracter pur informativ, în niciun caz nu se doreşte a fi un website cu caracter oficial.

Proprietate intelectuală

Conţinutul, designul, structura, precum şi materialele website-ului legestart.ro aparţin INDACO SYSTEMS (şi colaboratorilor săi, acolo unde este menţionat acest lucru) şi sunt protejate de Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

Textele în format electronic ale actelor normative cuprinse în acest website, reprezintă rezultatul muncii de tehnoredactare (prelucrarea informatică a datelor) a departamentului specializat al INDACO SYSTEMS. Astfel, cu toate că informaţia în sine este publică și nu beneficiază de protecția drepturilor de autor, copierea/preluarea/distribuirea sau reproducerea/republicarea textului în format electronic este interzisă, constituie contravenţie şi se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. Indaco Systems îşi rezervă dreptul de a pretinde daune pentru prejudiciile suferite prin preluarea fără drept a textelor sale de către terţe persoane.

Date Personale

Pentru utilizarea serviciului de informare LegeStart (abonare newsletter) este necesar să ne furnizați următoarele date cu caracter personal: utiliztor, adresă de e-mail.

Informaţiile despre clienţi pot fi folosite de Indaco Systems doar în scopuri asociate promovării serviciilor şi produselor proprii, respectiv pentru:

• transmiterea informaţiilor legislative de actualitate, prin newsletter zilnice;

• promovarea evenimentelor la care Indaco Systems este partener, prin newslettere ocazionale;

• promovarea produselor/serviciilor proprii Indaco Systems, prin newsletter ocazionale.

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, Indaco Systems aduce la cunoștința Clientului următoarele:

• datele cu caracter personal vor fi stocate timp de 5 ani după împlinirea termenului de prescripție a eventualelor creanțe bugetare ale societății noastre față de Bugetul de Stat;

• clientul are dreptul de a solicita Indaco Systems, accesul la datele cu caracter personal, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării. Clientul are dreptul de a se opune prelucrării, precum şi la portabilitatea datelor. Vă rugăm să transmiteți orice astfel de solicitări la adresa dpo@indaco.ro

• clientul are dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP în cazul în care constată o încălcare a obligațiilor Indaco Systems referitoare la protecția datelor cu caracter personal;

• datele personale ale Clientului sunt furnizate Indaco Systmes în temeiul prezenteler condiții generale.


Obligații 

Sunt interzise:

• folosirea în scop comercial a conţinutului site-urilor;

• construirea unei baze de date similare, utilizând textul documentelor extrase prin intermediul serviciului LegeStart. În sensul prezentului contract, prin bază de date se înţelege o structură informatică prin intermediul căreia se pot stoca sau regăsi diferite informaţii;

• utilizarea datelor, de orice natură, obținute de la Indaco Systems, în urma serviciilor contractate pe bază de abonament, trebuie să fie limitată numai la scopuri de informare personală și nu vor fi transmise, în nicio modalitate, către terțe persoane, indiferent dacă acestea sunt titulare sau nu ale unui abonament la serviciile oferite de Indaco Systems.

• transmiterea textelor obţinute în urma accesării bazei noastre de date unei terţe persoane (fizică sau juridică) în scopul creării sau îmbunătăţirii unei baze de date similare celei ce face obiectul acestui contract.

Nerespectarea termenilor şi condiţiilor de utilizare atrage răspunderea în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996 şi ale Legii nr. 161/2003.

Răspundere
 
Echipa INDACO SYSTEMS depune constant diligenţele necesare pentru ca informaţiile oferite pe website-ul LegeStart.ro să fie corecte şi actuale, însă nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele erori/omisiuni pe care acestea le-ar putea conţine.
Utilizând această aplicație, sunteţi de acord – indiferent de circumstanţe – că, atât INDACO SYSTEMS, cât şi consultanţii colaboratori, nu vor putea fi făcuţi răspunzători pentru informaţiile furnizate/conţinute/omise sau/şi pentru orice eventuale pierderi sau prejudicii – indiferent de natura acestora –, suferite de utilizatorul care îşi bazează deciziile, acţiunile sau inacţiunile sale pe informaţiile preluate de pe website-ul LegeStart.ro. INDACO SYSTEMS îşi rezervă dreptul de a actualiza şi modifica, în orice moment şi fără preaviz, conţinutul şi structura website-ului LegeStart.ro, precum şi dreptul de a şterge în întregime sau parţial conţinutul unor informaţii.
Conţinutul site-ului are caracter pur informativ fără a se substitui publicaţiilor oficiale, neputând fi folosit ca baza legală pentru nicio acţiune/demers în faţa terţilor.
În luarea unei decizii, care s-ar baza pe informaţiile cuprinse în acest site, recomandăm consultarea şi a altor surse de informare, răspunderea luării deciziei aparţinându-vă în totalitate. S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L. nu îşi asumă responsabilitatea pentru pagube apărute ca urmare a utilizării serviciilor site-ului, indiferent de natura acestora.
Textele de lege actualizate
 
Textele actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificări de-a lungul timpului, dar care nu au fost republicate în Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se va face referire în nici un document oficial, ele având numai un caracter informativ. În caz contrar, Indaco Systems îşi declină răspunderea pentru orice consecinţe juridice ar putea genera o astfel de referire. Singura autoritate din România îndrituită să publice versiuni oficiale ale actelor normative este Monitorul Oficial.
Link-uri către şi de pe website-urile terţelor părţi
INDACO SYSTEMS nu îşi asumă nici o răspundere pentru conţinutul website-urilor terţelor părţi pentru care există link-uri pe LegeStart.ro. Utilizarea acestora atrage părăsirea website-ului LegeStart.ro şi se face pe propria răspundere a utilizatorului.
Condiții contractuale
 
S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L. îşi rezervă dreptul de a schimba conţinutul şi condiţiile de folosire a site-urilor. Noile condiţii devin aplicabile din momentul în care au fost făcute publice prin înscrierea lor pe acest site şi nu au caracter retroactiv.
Toate prevederile din prezentele Condiții, precum si toate celelalte informatii legale din acest website se supun legilor aplicabile pe teritoriul Romaniei. In caz de litigii care reies prin incalcarea conditiilor si termenilor expusi in acest document, dar si in orice alta referire legala din site, litigiile vor fi inaintate spre solutionare instantelor competente din Bucuresti.
Prin abonarea la newsletter-ul Legestart, vă exprimați consimțământul la primirea de corespondență informativă din partea Indaco Systems.