În 2018 se aplică noi reglementări legislative privind acordarea ajutorului de deces, cele mai importante dintre acestea referindu-se la cuantumul majorat substanţial, modalitatea şi termenul de acordare. Vă invităm să aflaţi noile valori propuse, precum şi informaţii despre celelalte modificări intrate în vigoare, în clipul video de mai jos.

Va rugam acceptati cookie-uri de marketing marketing pentru a vizualiza acest video.

Abonează-te aici la canalul de Youtube Legestart şi vei descoperi primul cele mai noi clipuri de informare legislativă rapidă.

Cuantumul ajutorului de deces în 2018

Din 6 ianuarie 2018, valoarea ajutorului de deces este următoarea:

 • 4.162 lei, în cazul asiguratului sau pensionarului (cu 1.031 lei mai mult decât în 2017);
 • 2.081 lei, în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului (cu 515 lei mai mult decât în 2017).

Măsura a fost reglementată prin Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018.

Cine şi când acordă ajutorul de deces, din acest an

Prin modificările aduse de OUG nr. 103/2017 în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, s-a stabilit că ajutorul de deces nu se mai acordă de către angajator, ci doar de către:

 • instituția care gestionează bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cazul decesului șomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 • casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. I, II și IV și alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia.

În plus, a fost modificată şi perioada în care trebuie achitat sprijinul financiar, aceasta crescând de la un termen de 24 de ore de la solicitare, la 3 zile lucrătoare.

Cine beneficiază de ajutorul de deces?

Potrivit Legii nr. 263/2010, ajutorul de deces se acordă în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data producerii acestuia.

Decesul asiguratului sau al pensionarului. În acest caz beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă.

Decesul unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionarAsiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. Se consideră membru de familie:

 • soţul;
 • copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate;
 • părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

Actele  necesare acordării ajutorului de deces

Ajutorul de deces se achită în noul termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare iar pentru obţinerea acestuia sunt necesare o serie de acte, potrivit informaţiilor date de CNPP:

 • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
 • certificat de deces (original şi copie);
 • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
 • acte de stare civila ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
 • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
 • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
 • adeverinţa care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă intre 18 si 26 de ani urma o forma de învătământ organizată potrivit legii (original).

Ai nevoie de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here