19 Septembrie, 2017

Despăgubiri în caz de deces prin accident de munca

În cazul decesului asiguratului, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, beneficiază de despăgubire în caz de deces o singură persoană, care poate fi, după caz: soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul, în condiţiile dreptului comun, sau, în lipsa acesteia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces. ...

continuare →

INFOGRAFIC: Ajutorul de deces – beneficiari, acte necesare, valori

Ajutorul de deces se acordă în cazul decesului asiguratului, al pensionarului sau al unui membru de familie care nu are un drept propriu de asigurări sociale şi se afla în întreţinerea titularului la data decesului. Potrivit prevederilor incluse în cadrul Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi Normei de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului  nr. 257/2011, haideţi să vedem ce persoane beneficiază de acest sprijin financiar, cum a crescut cuantumul ajutorului de deces în ultimii zece ani şi ce acte sunt necesare pentru obţinerea lui: (P) Poţi achiziţiona online forma actualizată la zi (format PDF, MOBI) a Legii nr. 263/2010 de pe Lege5.ro sau te poţi bucura de o informare de top, prin urmărirea modificărilor legislative, chiar şi la nivel de paragraf! ...

continuare →