19 Octombrie, 2019

VIDEO: Ajutorul de deces în 2018, majorat substanţial. Alte modificări aplicabile din acest an

Ajutorul de deces se achită în noul termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare iar pentru obţinerea acestuia sunt necesare o serie de acte, potrivit informaţiilor date de CNPP: cerere pentru acordarea ajutorului de deces, certificat de deces (original şi copie), act de identitate al solicitantului (original şi copie)... ...

continuare →

Despăgubiri în caz de deces prin accident de munca

În cazul decesului asiguratului, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, beneficiază de despăgubire în caz de deces o singură persoană, care poate fi, după caz: soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul, în condiţiile dreptului comun, sau, în lipsa acesteia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces. ...

continuare →