21 Februarie, 2020

Despre valabilitatea actului adiţional la contractul de muncă

Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată cu examinarea sesizărilor conexe formulate de Curtea de Apel, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile referitoare la următoarea chestiune de drept: "Modul de interpretare a dispozițiilor art. 57 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu referire specială la condițiile în care se poate constata nulitatea absolută a unui act adițional la contractul individual de muncă, precum și la efectele nulității, atunci când încheierea actului adițional reprezintă o măsură de punere în executare a unei hotărâri judecătorești pronunțate într-un litigiu de muncă, hotărâre care este executorie de drept cu caracter provizoriu până la rămânerea definitivă și care, ulterior rămânerii definitive, a fost lămurită în procedura prevăzută de art. 443 din Codul de procedură civilă". ...

continuare →

MAI: Noul act electronic de identitate, cu certificat digital, valabil în sistemele tuturor autorităților publice, inclusiv cu funcționalitatea de card de sănătate

Noul act electronic de identitate, al cărui proiect a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Afacerilor Interne, va fi valabil oriunde în țară și în străinătate, în raport cu instituțiile publice și va conține multiple funcționalități, cum ar fi cea de card de sănătate. Noile acte vor fi emise începând cu luna august a anului viitor, 2021 și se va elibera obligatoriu pentru persoane cu vârsta de 12 ani și, opțional, sub această vârstă, la solicitarea părinților sau a reprezentanților legali. ...

continuare →