21 Noiembrie, 2019

Ce critici se aduc la procedura de contestare a unui act administrativ?

Reglementarea dată de Codul de procedură fiscală a făcut obiectul unei critici de neconstituţionalitate a cărei soluţionare credem că prezintă interes practic. Citiţi mai jos cum şi-a motivat CCR Decizia nr. 50/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 165 din 27 martie 2013.În două cauze având, ambele, ca obiect anularea unor decizii de impunere, a fost ridicată – de către instanţa de contencios administrativ şi fiscal – excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 218 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură fiscală. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, s-a apreciat că dispoziţiile criticate încalcă prevederile art. 16 alin. (1) şi art. 21 alin. (1) şi (2) din Constituţie, deoarece impun persoanei vătămate să conteste decizia emisă în procedura administrativă, aceasta neavând deschisă calea acţiunii în contencios prin care să solicite instanţei verificarea legalităţii şi temeiniciei actului administrativ vătămător, respectiv decizia de impunere ori alt act fiscal. Aceste prevederi constituţionale sunt cu atât ...

continuare →