Prin cererea  introductivă de instanță, reclamantul PG a solicitat în contradictoriu cu pârâtul IPJ P suspendarea provizorie a punerii în executare a actului administrativ P151/21.05.2012, pe cale de ordonanță președințială, până la pronunțarea definitivă a instanței în cauza ce are ca obiect anularea actului.

În drept, reclamantul și-a intemeiat acțiunea pe dispozitiile art. 581-582 din Codul de procedură civilă  (actualul art. 997-998 din noul Cod de procedură civilă).
 
Ce apărări concrete a formulat pârâtul  în cauză?
Pârâtul a formulat întâmpinare ce a fost depusă la dosarul cauzei prin care acesta a invocat excepția inadmisibilității acțiunii, iar pe fond a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată.

În motivare, pârâtul a arătat că în materia contenciosului administrativ cererea de ordonanță președințială întemeiată pe dispozițiile codului de procedură civilă este inadmisibilă, întrucât Legea nr. 554/2004 conține prevederi derogatorii referitoare la suspendarea executării actului administrativ.

În plus, reclamantul nu a solicitat revocarea actului înainte de a se adresa instanțței de contencios administrativ.

Tot ca un motiv de inadmisibilitate, pârâtul a arătat că suspendarea punerii în executare a actului putea fi solicitată numai dacă, în prealabil, reclamantul ar fi formulat o contestație la executare.
 
Ce a decis instanţa de judecată în cazul mai sus menţionat și cum a argumentat instanța hotărârea respectivă?
Prin sentinţa  nr. 1272/26.06.2012 pronunţată de Tribunalul Prahova, s-a admis excepția inadmisibilității cererii, invocată de pârât prin întampinare; s-a respins ca inadmisibilă cererea de ordonanță președințială, având ca obiect suspendare executare act administrativ, formulată de reclamantul PG  în contradictoriu cu pârâtul I.J.P P.

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanţa de fond a avut în vedere următoarele considerente:
  • Potrivit art. 28 alin. 1 din Legea 554/2004, “dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile Codului de procedură civilă, în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de putere dintre autoritățile publice, pe de o parte, și persoanele vătămate în drepturile sau interesele lor legitime, pe de altă parte. Compatibilitatea aplicării normelor de procedură civilă se stabilește de instanță, cu prilejul soluționării cauzei.”


  • In conformitate cu art. 581 alin. 1 Cod procedură civilă (actualul art. 997 alin. 1 din noul Cod de procedură civilă[1]), “instanța va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara, pecum și pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.”


  • Legea contenciosului administrativ conține însă reglementări speciale cu privire la situațiile și modalitatea în care se poate dispune suspendarea executării unui act administrativ, cuprinse în art. 14 și 15.


În consecință, instanța constată că dispozițiile art. 581, 582 din Codul de procedură civilă  (actualul art. 997-998 din noul Cod de procedură civilă) ce reglementează procedura ordonanței președințiale nu sunt aplicabile în materia contenciosului administrativ în situația în care prin cererea formulată se urmărește suspendarea executării actului, acestea fiind incompatibile cu raporturile de drept public dintre părți, având în vedere că un act administrativ se bucură de prezumția de legalitate, în baza căreia este executoriu de drept, suspendarea executării acestuia puând fi dispusă doar în condițiile legii speciale, iar nu în condițiile dreptului comun.

Având în vedere cauza cererii de chemare în judecată, întrucât reclamantul a înțeles să solicite suspendarea executării actului în procedura ordonanței președințiale, instanța nu va mai analiza celelalte aspecte învederate de pârât prin întămapinare, referitoare la neîndeplinirea procedurii prealabile ori la neformularea, în prealabil, a unei contestații la executare, cercetarea fondului fiind, de asemenea, de prisos.
 
Extras din Sentinţa  civilă nr. 1272/26.06.2012, Tribunalul Prahova


[1] Actualul art. 997 alin. 1 din noul Cod de procedură civilă :Instanța de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparența de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara, precum și pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Ai nevoie de Codul de procedură civilă? Îl poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here