17 August, 2017

Despre locaţiune şi fiducie. Procedura de înregistrare a contractelor

În Monitorul Oficial nr. 16 din 09.01.2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1985 din 21 Decembrie 2012 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

Actul normativ reglementează procedura de declarare la ANAF a următoarelor contracte:

- Contracte de fiducie;

- Contracte de locațiune;

- Contracte de arendă, când impozitul se efectuează prin stopaj la sursă, iar acesta este final.

În esență, actul normativ transpune procedura stabilită de Codul civil adoptat prin Legea nr. 287/2009 republicată cu modificări, privind obligația declarării sau dreptul (nu este obligație) de a înregistra contractele de fiducie, locație, arendă la autoritatea fiscală.

* Procedura de înregistrare a contractelor de fiducie

Contribuabilii ce au calitatea de fiduciar, conform art. 780 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, au obligația de a înregistra contractele de fiducie și modificările acestora la organul fiscal competent.

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui evidență fiscală sunt înregistrați, ca plătitori de impozite și taxe, contribuabilii care dețin calitatea de fiduciar.

Contractul se înregistrează, în termen de 30 de zile de la data încheierii acestuia, la organul fiscal prin “Declarația de înregistrare a contractelor de fiducie”, însoțită de contractul de fiducie, în original și copie.

Se declară și modificarea și încetarea contractului de fiducie la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data producerii, prin depunerea declarației având bifată căsuța “Modificare” sau “Încetare”, după caz, din formular, însoțită de documentele justificative.

Depunerea se poate face direct la registratura organului fiscal sau prin transmitere cu poșta. Dacă se utilizează poșta, se va prezenta numai o copie legalizată a contractului de fiducie în locul exemplarului original al contractului.

* Procedura de înregistrare a contractelor de locațiune de către persoanele juridice

Este o procedură facultativă pentru persoană juridică, prevăzută totuși la art. 1798 din Codul civil. Scopul declarării este opoziția față de terți.

Locatorul depune “Declarația de înregistrare a contractelor de locațiune”, însoțită de contractul de locațiune, în original și copie. Organul fiscal certifică conformitatea copiei contractului de locațiune cu originalul și restituie locatorului originalul.

Declarația se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de locator. Nu există termen de declarare, fiind o procedură voluntară.

* Înregistrarea contractelor de locațiune de către locatorul persoană fizică

Persoanele fizice care au calitatea de locator și obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal și venituri din arendare au obligația înregistrării contractului între părți potrivit art. 81 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Declararea se efectuează în termen de 15 zile de la semnarea contractului. După caz, se va depune și declarația estimativă de impunere formular 220.

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu