19 Iulie, 2019

Contabilitatea operaţiunilor derulate în cadrul contractelor de fiducie

Începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2015 se aplică şi normele contabile privind operaţiunile derulate în cadrul contractelor de fiducie. Reglementarea a fost introdusă, de anul acesta, în Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ...

continuare →

Contractele de fiducie, în Noul Cod fiscal

Reglementat prin dispoziţiile din Codul civil, contractul de fiducie se regăseşte cu tratament specific în noul Cod fiscal, cu aplicare de la 1 ianuarie 2016. Reluăm principalele trimiteri, fără a mai face comentarii comparative cu actualele prevederi, din lipsă de spaţiu.Transferulul masei patrimoniale fiduciare în cadrul operaţiunii de fiducie potrivit Codului civil are regimul oricărui alt transfer constând în vânzare, cesiune sau înstrăinare a dreptului de proprietate, schimbul unui drept de proprietate cu servicii ori cu un alt drept de proprietate.Calcularea impozitului pe profitÎn cazul contractelor de fiducie, încheiate conform dispoziţiilor Codului civil, în care constituitorul are şi calitatea de beneficiar, transferul masei patrimoniale fiduciare de la constituitor către fiduciar nu este transfer impozabil.Fiduciarul va conduce o evidenţă contabilă separată pentru masa patrimonială fiduciară şi va transmite trimestrial către constituitor, pe bază de decont, veniturile şi cheltuielile rezultate din administrarea patrimoniului conform contractului;Valoarea fiscală a activelor cuprinse în masa patrimonială ...

continuare →

Despre locaţiune şi fiducie. Procedura de înregistrare a contractelor

În Monitorul Oficial nr. 16 din 09.01.2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1985 din 21 Decembrie 2012 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare. Actul normativ reglementează procedura de declarare la ANAF a următoarelor contracte: - Contracte de fiducie; - Contracte de locațiune; - Contracte de arendă, când impozitul se efectuează prin stopaj la sursă, iar acesta este final. În esență, actul normativ transpune procedura stabilită de Codul civil adoptat prin Legea nr. 287/2009 republicată cu modificări, privind obligația declarării sau dreptul (nu este obligație) de a înregistra contractele de fiducie, locație, arendă la autoritatea fiscală. * Procedura de înregistrare a contractelor de fiducie Contribuabilii ce au calitatea de fiduciar, conform art. 780 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, au obligația de a înregistra contractele de fiducie și modificările ...

continuare →

Contractul de fiducie. Regim fiscal

Informaţii oferite în cadrul seminarului online: Prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011, se introduce în Codul fiscal, articolul 25^1 cu privire la contractul de fiducie. Astfel: 1) În cazul contractelor de fiducie, încheiate conform dispoziţiilor Codului civil, în care constituitorul are şi calitatea de beneficiar, se aplică o serie de reguli prevăzute la literele a) – d). 2) În cazul contractelor de fiducie, încheiate conform dispoziţiilor Codului civil, în care calitatea de beneficiar o are fiduciarul sau o terţă persoană, cheltuielile înregistrate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la constituitor către fiduciar sunt considerate cheltuieli nedeductibile. ...

continuare →

Reglementări fiscale privind contractul de fiducie

Dintre modificările aduse la Codul fiscal de Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011, în vigoare de la 5 septembrie a.c., semnalăm noutăţile privitoare la contractul de fiducie, introdus în Codul civil care urmează să intre în vigoare la 1 octombrie. Instituţie nouă în Codul civil român, fiducia este operaţiunea juridică prin care unul sau mai mulţi transferă drepturi reale, drepturi de creanţă, garanţii ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, către unul sau mai mulţi fiduciari care le exercită cu un scop determinat, în folosul unuia sau mai multor beneficiari. Aceste drepturi alcătuiesc o masă patrimonială autonomă, distinctă de celelalte drepturi şi obligaţii din patrimoniile fiduciarilor. Părţile în contractul de fiducie sunt constituitorul, care poate fi orice persoană fizică sau juridică, şi fiduciarii care pot fi numai instituţiile de credit, societăţile de investiţii şi de administrare a investiţiilor, societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de ...

continuare →