25 Septembrie, 2018

Ce obligaţii are chiriaşul din locuinţa socială sau de necesitate?

Plata chiriei se suportă, corespunzător art. 44 alin. 2 din Legea locuinţei nr. 114/1996, care prevede: "Nivelul chiriei nu va depăşi 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie. Diferenţa până la valoarea nominală a chiriei, calculată... ...

continuare →

Despre locaţiune şi fiducie. Procedura de înregistrare a contractelor

În Monitorul Oficial nr. 16 din 09.01.2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1985 din 21 Decembrie 2012 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare. Actul normativ reglementează procedura de declarare la ANAF a următoarelor contracte: - Contracte de fiducie; - Contracte de locațiune; - Contracte de arendă, când impozitul se efectuează prin stopaj la sursă, iar acesta este final. În esență, actul normativ transpune procedura stabilită de Codul civil adoptat prin Legea nr. 287/2009 republicată cu modificări, privind obligația declarării sau dreptul (nu este obligație) de a înregistra contractele de fiducie, locație, arendă la autoritatea fiscală. * Procedura de înregistrare a contractelor de fiducie Contribuabilii ce au calitatea de fiduciar, conform art. 780 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, au obligația de a înregistra contractele de fiducie și modificările ...

continuare →