21 Februarie, 2018

Cum se desfăşoară concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

A fost aprobat Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Hotărârea 74 din 31 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial 112 din 13 februarie 2012.

Potrivit Regulamentului, promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se face numai prin concurs organizat ori de câte ori este necesar, în limita posturilor vacante. Concursul este organizat de către Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii.

Concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se organizează pe baza unor criterii obiective de apreciere a performanţelor profesionale ale judecătorilor şi procurorilor, se arată în actul normativ.

Condiţii pentru înscrierea la concurs

Pot participa la concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecătorii şi procurorii care au îndeplinit efectiv, cel puţin 5 ani, funcţia de judecător la Curtea de Apel sau de procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel ori la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

De asemenea, trebuie ca aceştia să fi obţinut calificativul “foarte bine” la ultimele 3 evaluari, să nu fi fost niciodată sancţionaţi disciplinar şi să aibă o vechime în funcţia de judecător sau de procuror de cel puţin 15 ani.

Data, locul, modul de desfăşurare a concursului şi posturile vacante pentru care se organizează concurs se comunică tuturor judecătorilor şi procurorilor prin curţile de apel, prin parchetele de pe lângă curţile de apel şi prin Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Aceste informaţii vor fi publicate, în acelaşi timp, pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, a Institutului Naţional al Magistraturii, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi în 3 cotidiene centrale, cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru concurs.

Potrivit Regulamentului, în cuprinsul anunţului privind organizarea concursului de promovare se precizează materiile la care se susţine concursul, în funcţie de secţiile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru care organizează concursul.

Conform actului normativ, cei interesaţi pot depune cereri de înscriere la concurs la Consiliul Superior al Magistraturii în termen de 15 zile de la data publicării datelor privind eligibilitatea candidaţilor. Cererile vor cuprinde precizarea secţiei pentru care se depune candidatura.

În Regulament, se mai precizează că fiecare candidat poate opta cu privire la o singură secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în cadrul aceluiaşi concurs. Candidatul are dreptul de a reveni asupra opţiunii formulate până la data expirării termenului de înscriere.

Referitor la cererea de înscriere, aceasta va fi însoţită de declaraţiile prevăzute la art. 48 alin. (10)-(12) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de curriculum vitae.

În acelaşi timp, pot fi ataşate cererii maximum 10 lucrări întocmite de candidat, cum ar fi hotărâri judecătoreşti cu obiect diferit sau, după caz, acte întocmite de procurori, în copii certificate. Candidatul poate depune şi lucrări de specialitate publicate, dacă este cazul, precum şi orice ale înscrisuri pe care le consideră relevante.

Nu în ultimul rând, judecătorii şi procurorii au dreptul la concedii de studii de specialitate plătite, pentru pregătirea şi susţinerea examenului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, conform legii, cu condiţia de a se prezenta la concurs.

Regulamentul mai cuprinde informaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului, precum şi dispoziţii finale.

Sursa: Monitorul Oficial

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu