Începând de ieri – 2 octombrie 2017 şi până pe data de 20 a acestei luni, persoanele interesate se pot înscrie la examenul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, ce va avea loc în Bucureşti, în data de 4 noiembrie.

Potrivit Camerei Consultanţilor Fiscali, înscrierile se facpe site-ul www.ccfiscali.ro , iar dosarele se depun – în aceeaşi perioadă – direct sau se transmit, prin servicii poştale cu confirmare de primire, la adresa str. Alecu Russo nr.13-19, et.4, ap.9, sectorul 2, Bucureşti.

Confirmarea înscrierii, numărul de înregistrare şi modul de soluţionare a cererii de înscriere, se fac prin afişare pe site-ul CCF, numai după primirea dosarului, verificarea documentelor solicitate pentru înscriere şi înregistrarea acestuia.

Examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal din 4 noiembrie 2017

Examenul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2017 va avea loc în municipiul București în data de 4 noiembrie 2017. Locul de desfășurare a examenului se va publica pe site-ul CCF până la data de 30 octombrie 2017.

Examenul va fi susținut din tematica și bibliografia prevăzute în Hotărârea nr. 11/2017 și va consta într-o probă scrisă sub formă de test-grilă.

Pentru atribuirea calității de consultant fiscal, dosarul de înscriere va conține:

 • cererea de înscriere la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal (click aici model PDF)
 • curriculum vitae;
 • diploma de studii superioare în copie legalizată, precum şi copii legalizate ale actelor doveditoare, în cazul schimbării numelui;
 • carnetul de muncă, în copie certificată de angajator sau în copie legalizată, după caz, adeverinţă eliberată de angajator, adrese eliberate de asociaţiile profesionale din care fac parte, în cazul profesiilor liberale;
 • actul de identitate, în copie;
 • certificatul de cazier judiciar;
 • certificatul de cazier fiscal;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de instituţia medicală la care este înregistrat;
 • documentul de plată a taxei de înscriere la examen, în original (500 lei). Plata taxei se poate face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali (CUI 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani – IBAN RO36BTRL04101202D58602XX sau în contul deschis la BCR Sucursala Sector 4 – IBAN RO91RNCB0075119726870001;
 • trei fotografii 2/3 cm.

Pentru atribuirea calității de consultant fiscal asistent, dosarul de înscriere va conține:

 • cererea de înscriere la examen pentru atribuirea calității de consultant fiscal asistent (click aici model PDF);
 • curriculum vitae;
 • diploma de studii superioare în copie legalizată, precum şi copii legalizate ale actelor doveditoare, în cazul schimbării numelui;
 • carnetul de muncă, în copie certificată de angajator sau în copie legalizată, după caz, adeverinţă eliberată de angajator, adrese eliberate de asociaţiile profesionale din care fac parte, în cazul profesiilor liberale;
 • actul de identitate, în copie;
 • certificatul de cazier judiciar;
 • certificatul de cazier fiscal;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de instituţia medicală la care este înregistrat;
 • documentul de plată a taxei de înscriere la examen, în original (500 lei). Plata taxei se poate face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali (CUI 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani – IBAN RO36BTRL04101202D58602XX sau în contul deschis la BCR Sucursala Sector 4 – IBAN RO91RNCB0075119726870001;
 • trei fotografii 2/3 cm.

Ai nevoie de Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here