15 Iulie, 2018

Cheltuieli deductibile limitat: modificările care se vor aplica de la 1 ianuarie

Referitor la regulile generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă, amendamentele la Codul fiscal pe care le semnalăm mai jos sunt aduse de O.U.G. nr. 102/2013 şi se aplică de la 1 ianuarie 2014.

În această materie, în legătură cu modificările propuse,  în Nota de fundamentare se arată că în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente  la care venitul net anual se determină pe baza contabilităţii în partidă simplă şi care beneficiază de deductibilitatea limitată a dobânzilor aferente împrumuturilor de la persoane fizice şi juridice, altele decât instituţiile care desfăşoară activitatea de creditare cu titlu profesional, se precizează condiţiile privind deductibilitatea acestor dobânzi, respectiv în limita nivelului dobânzii de referinţă a BNR, pentru împrumuturile în lei, în vigoare la data restituirii împrumutului şi nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valută, prevăzută la art. 23, alin. (5), lit. b) din Codul fiscal pentru corelarea cu prevederile Titlului II – Impozitul pe profit.

Potrivit noilor prevederi, pentru determinarea impozitului lunar în cazul beneficiarilor de venituri din salarii la locul unde se află funcţia de bază, cât şi pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri, este permisă deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni, indiferent de faptul dacă acestea sunt datorate în România sau într-un alt stat membru al UE, potrivit prevederilor UE sau a convenţiilor/acordurilor privind coordonarea sistemelor de securitate socială în care România este parte încheiate cu state din afara UE.

Practic, modificările vizează determinarea venitului net din activităţi independente, ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

În ce priveşte cheltuielile cu deductibilitate limitată, modificările se referă la:

- contribuţiile efectuate în numele angajaţilor la fondurile de pensii facultative, în conformitate cu legislaţia în materie, precum şi cele la schemele de pensii facultative calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, efectuate către entităţi autorizate, stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în limita echivalentului în lei a 400 de euro pentru fiecare participant, într-un an fiscal;

dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice şi juridice, altele decât instituţiile care desfăşoară activitatea de creditare cu titlu profesional, utilizate în desfăşurarea activităţii, pe baza contractului încheiat între părţi, în limita nivelului dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, pentru împrumuturile în lei, în vigoare la data restituirii împrumutului, şi, respectiv, nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valută, prevăzută la art. 23 alin. (5) lit. b).

modCF_art48» Captură foto Lege5 Online: În stânga puteţi vedea forma actuală a art. 48 alin. (5) lit. g) şi k) din Codul fiscal, iar în dreapta – forma viitoare (modificările se aplică de la 01.01.2014). // Atenţie: Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragrafe) este o facilitate disponibilă doar pentru abonaţii Lege5.

Rămân în aceeaşi formă, nemodificate, dispoziţiile privind celelalte cheltuieli cu deductibilitate limitată, şi anume:

- cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum şi pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul (determinată ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizaţiile plătite la asociaţiile profesionale);

- cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul determinată în acelaşi mod ca mai sus;

- cheltuielile sociale, în limita sumei obţinute prin aplicarea unei cote de până la 2% la fondul de salarii realizat anual;

- pierderile privind bunurile perisabile, în limitele prevăzute de actele normative în materie;

- cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori, potrivit legii;

- cheltuielile reprezentând tichetele de vacanţă acordate de angajatori, potrivit legii;

- prima de asigurare voluntară de sănătate, conform legii, în limita echivalentului în lei a 250 euro anual pentru o persoană;

- cheltuielile efectuate pentru activitatea independentă, cât şi în scopul personal al contribuabilului sau asociaţilor sunt deductibile numai pentru partea de cheltuială care este aferentă activităţii independente;

- cheltuielile reprezentând contribuţii sociale obligatorii pentru salariaţi şi contribuabili, inclusiv cele pentru asigurarea de accidente de muncă şi boli profesionale, potrivit legii;

-
cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria – rata de leasing – în cazul contractelor de leasing operational, respectiv cheltuielile cu amortizarea si dobânzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite în conformitate cu prevederile privind operatiunile de leasing si societatile de leasing;

-
cotizaţii plătite la asociaţiile profesionale în limita a 2% din baza de calcul (determinată ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizaţiile plătite la asociaţiile profesionale);

-
cheltuielile reprezentând contribuţiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizaţiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, în limita a 5% din venitul brut realizat.

Notă: Toate modificările aduse de OUG nr. 102/2013 pot fi consultate în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Un comentariu

  • Răspunde
    decembrie 12 2013

    Mare gaura este la bugetul de stat de nu mai stiu de pe unde sa mai scoata bani :) !

Scrie un comentariu