13 Decembrie, 2018

Modificări la Codul silvic, în vigoare din această lună

Semanlăm câteva modificări şi completări aduse la Codul silvic prin Legea nr. 230/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 693/2018, în vigoare de la data de 11 august 2018. Administrarea fondului forestier• Servicii silvice contractuale. Au fost simplificate dispoziţiile din lege, astfel că:- pentru suprafețele de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv, aparținând persoanelor fizice și juridice, la cererea deținătorului, ocolul silvic nominalizat are obligația să asigure serviciile silvice, pe bază de contract.- pentru suprafețele de fond forestier de peste 30 ha, pentru care nu există administrare sau pentru care nu sunt asigurate serviciile silvice, asigurarea serviciilor silvice de către ocolul silvic nominalizat se face prin act de constatare încheiat între reprezentantul ocolului silvic nominalizat și reprezentantul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, după realizarea controlului de fond/evaluarea de către ocolul silvic, în condițiile legii, a eventualelor pagube aduse fondului forestier. (În forma anterioară, această dispoziţie se ...

continuare →

Impozitul pe VENIT: modificări la Normele de aplicare a Codului fiscal

Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, urmează să fie modificate, printr-o hotărâre de Guvern aflată în fază de proiect. Cum spuneam şi în materialul privind modificările la impozitarea microîntreprinderilor, schimbările echipei guvernamentale nu ar trebui să afecteze proiectul care urmează amendamentele aduse la Codul fiscal prin acte normative din 2017. ■ În domeniul impozitului pe venit, pentru corelarea normelor metodologice cu prevederile  OUG nr. 79/2017, se propun următoarele modificări/completări:- înlocuirea cotei de impozit pe venit pentru anumite venituri, în situația în care cota de impozitare este de 10% sau, după caz, de 7% pentru stabilirea plăților anticipate efectuate în contul impozitului anual aferent veniturilor din drepturile de proprietate intelectuală;- actualizarea deducerii personale la 510 lei ce va fi luată în calcul în vederea acordării deducerii personale pentru persoanele aflate în întreținerea contribuabilului;- actualizarea terminologică a normelor actuale privind deducerea  contribuțiilor sociale pentru persoanele care ...

continuare →