20 Septembrie, 2019

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Hotărârea CJUE din 11 septembrie 2019

Trimiterea preliminară urmăreşte clarificări legate de reglementările din Directiva 2000/78, şi anume: egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă, discriminări pe motive de handicap,  existenţa unui handicap în cazul unui lucrător deosebit de sensibil la riscurile profesionale, în sensul dreptului național, – concedierea şi discriminare indirectă. Hotărârea CJUE pe care o semnalăm a fost dată în data de 11 septembrie 2019, în cauza C‑397/18, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată Tribunalul pentru Litigii de Muncă nr. 3 din Barcelona, în procedura DW împotriva Nobel Plastiques Ibérica SA.Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între DW, pe de o parte, și Nobel Plastiques Ibérica SA, pe de altă parte, în legătură cu legalitatea concedierii pentru motive obiective a doamnei DW. Litigiul principal și întrebările preliminare - La 1 iulie 2004, DW a fost angajată de Nobel Plastiques Ibérica. Lucrătoarea a fost ...

continuare →

Construcții ridicate fără autorizație

Materialul de mai jos pune în discuție o chestiune de interes practic, şi anume de când începe să curgă termenul de prescripţie a dreptului de a constata contravențiile şi de a aplica amenzi în cazul construcțiilor ridicate fără autorizație. Tribunalul Gorj a sesizat Înalta Curte de Casație şi Justiţie în vederea obținerii unei hotărâri prealabile prin dezlegarea următoarei chestiuni de drept :“Prevederile art. 26 alin. (1) lit. a), raportate la dispozițiile art. 31, coroborate cu cele ale art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se pot interpreta în sensul că pentru contravențiile constând în executarea totală, fără autorizație de construire, a unei construcții ce cuprinde toate elementele structurale necesare pentru a fi considerată terminată, termenul de prescripție a dreptului de a constata contravențiile și de a aplica amenzile prevăzute la art. 26 din același act normativ curge de la data la ...

continuare →