21 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 766, 767 şi 768 din 9 şi 10 decembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 766 din 9 decembrie 2013 (M.Of. nr. 766/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 1064/2013 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler;

Decretul nr. 1065/2013 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer;

Decretul nr. 1066/2013 privind conferirea unor ordine.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 422/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. II art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar;

Decizia nr. 427/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale;

Decizia nr. 435/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 158 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 483/2013 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Sorin-Gabriel Arjoca, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului;

Decizia nr. 484/2013 privind numirea prin mobilitate a domnului Cornel Coman în funcţia publică de inspector guvernamental, în cadrul Secretariatului General al Guvernului;

Decizia nr. 485/2013 pentru modificarea pct. 12 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 767 din 9 decembrie 2013 (M.Of. nr. 767/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 428/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii şi ale Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii;

Decizia nr. 429/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din cap. I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ;

Decizia nr. 442/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice.

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Ordonanţa de urgenţă nr. 106/2013 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 3390/2013 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii ALLIANSO DEVELOPMENT CHARLOTTE SIX – S.R.L..

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 768 din 10 decembrie 2013 (M.Of. nr. 768/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 419/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 27 teza întâi din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;

Decizia nr. 431/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii;

Decizia nr. 433/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 82 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 956/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile;

Hotărârea nr. 957/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.084/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare“, judeţul Satu Mare;

Hotărârea nr. 959/2013 privind prorogarea termenelor de aplicare a unor ajutoare de stat, precum şi pentru aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru anul 2014 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat.

***

Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu