18 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 244, 245, 246 şi 247 din 4 şi 7 aprilie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 244 din 4 aprilie 2014 (M.Of. nr. 244/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI

Hotărârea nr. 5/2014 pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale
Hotărârea nr. 7/2014 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 10 alin. (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 74/2013 privind înfiinţarea Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea legalităţii achiziţiei terenurilor din zona comunei Nana, judeţul Călăraşi
Hotărârea nr. 10/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 6/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa
Hotărârea nr. 11/2014 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 48/2012 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO
Hotărârea nr. 12/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova
Hotărârea nr. 15/2014 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 50/2012 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Hotărârea nr. 16/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la pachetul de propuneri constând în Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Programul “Aer curat pentru Europa” – COM (2013)918, propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind limitarea emisiilor în atmosferă ale anumitor poluanţi provenind de la instalaţii medii de ardere – COM (2013)919 şi propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici şi de modificare a Directivei 2003/35/CE – COM (2013)920

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 152/2014 privind eliberarea, la cerere, a domnului Mihail Constantin din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
Decizia nr. 153/2014 privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură de către doamna Elena Gabriela Eremia
Decizia nr. 154/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură de către domnul Ovidiu Gabriel Galeş
Decizia nr. 155/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Dumitra Groza a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
Decizia nr. 156/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mihaela Irina Ionescu a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
Decizia nr. 157/2014 privind numirea domnului Nicolae Minea în funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului
Decizia nr. 158/2014 pentru numirea doamnei Szavics Petra în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene
Decizia nr. 159/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Daniel Grigoroiu-Norocel a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

Decizia nr. 582/2014 privind modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 127/2009 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poştale

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

Hotărârea nr. 4/2014 privind interpretarea prevederilor ultimei teze a art. 47 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 245 din 7 aprilie 2014 (M.Of. nr. 245/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 243/2014 pentru stabilirea zilei de 2 mai 2014 ca zi liberă

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 49/2014 privind instituirea şi conferirea unor distincţii onorifice în Ministerul Afacerilor Interne
Ordinul nr. 433/138/2014 pentru completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011
Ordinul nr. 821/2014 privind aprobarea Licenţei generale de transfer de introducere temporară pe teritoriul României de produse militare, pentru participare la demonstraţii, evaluări sau expoziţii nr. LGIN-RO-02
Ordinul nr. 822/2014 privind aprobarea Licenţei generale de import temporar de produse militare, pentru participare la demonstraţii, evaluări sau expoziţii nr. LGIM-RO-01
Ordinul nr. 2191/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică “B”, a “Casei rurale” din municipiul Turda, piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 5, judeţul Cluj

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 246 din 7 aprilie 2014 (M.Of. nr. 246/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 80/2014 asupra propunerii legislative privind revizuirea Constituţiei României

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 265/2014 pentru modificarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 156/2011
Ordinul nr. 723/2014 pentru publicarea rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 2127 (2013), respectiv 2134 (2014) privind măsurile restrictive având în vedere situaţia din Republica Centrafricană

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 247 din 7 aprilie 2014 (M.Of. nr. 247/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 368/2014 privind acreditarea unităţii sanitare Societatea Comercială FERTIGYN – S.R.L. pentru activitatea de prelevare de celule reproductive umane, pentru bancă de celule reproductive (procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi utilizare de celule umane în scop terapeutic (fertilizare in vitro)
Ordinul nr. 530/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 23/2014 privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenţei de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2014-2015
Ordinul nr. 24/2014 privind aprobarea Procedurii pentru determinarea şi utilizarea profilului rezidual de consum
Ordinul nr. 25/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/2013

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu