Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a făcut publice Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019. Normele sunt în vigoare din 4 septembrie, data publicării în Monitorul Oficial nr. 675/2015.

Întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol se organizează conform celor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările ulterioare.

Organizată la nivelul fiecărei localităţi, activitatea de completare este coordonată de secretarul localităţii care verifică şi răspunde de modul de completare şi ţinere la zi a registrului agricol.

Ce conţine registrul agricol?

Document oficial de evidenţă primară unitară, registrul agricol conţine date cu privire la gospodăriile populaţiei şi la societăţile/asociaţiile agricole, precum şi la orice alte persoane fizice şi/sau entităţi juridice care au teren în proprietate/folosinţă şi/sau animale, şi anume:

 • componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică;
 • terenurile aflate în proprietate identificate pe parcele şi categorii de folosinţă;
 • terenurile agricole aflate în folosinţă şi modul de deţinere a respectivelor suprafeţe agricole;
 • modul de utilizare a suprafeţelor agricole;
 • animalele domestice şi/sau animalele sălbatice crescute în captivitate;
 • utilajele, instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică existente la începutul anului;
 • aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor, utilizarea îngrăşămintelor chimice la principalele culturi;
 • clădirile existente la începutul anului pe raza localităţii;
 • atestatele de producător şi carnetele de comercializare eliberate/vizate;
 • menţiuni cu privire la sesizările/cererile pentru deschiderea procedurilor succesorale înaintate notarilor publici;
 • înregistrări privind exercitarea dreptului de preempţiune;
 • înregistrări privind contractele de arendare;
 • înregistrări privind contractele de concesiune/închiriere;
 • alte menţiuni.

 De ce avem nevoie de înregistrările din registrul agricol?

Registrul agricol constituie sursă de date pentru elaborarea pe plan local a unor politici în domeniile: fiscal, agrar, protecţie socială, cadastru, edilitar-urbanistic, sanitar, şcolar, servicii publice de interes local şi altele asemenea.

Registrul agricol asigură baza de date pentru satisfacerea unor solicitări ale cetăţenilor, cum ar fi:

 • eliberarea documentelor doveditoare referitoare la deţinerea parcelelor agricole, a animalelor şi a păsărilor;
 • eliberarea/vizarea atestatelor de producător şi eliberarea carnetelor de comercializare, în vederea valorificării de către producătorii agricoli, persoane fizice, a produselor agricole proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse;
 • eliberarea adeverinţelor privind calitatea de producător agricol, în cazul celor care nu desfăşoară activitate economică pentru care se eliberează documentele prevăzute la lit. b);
 • starea materială pentru situaţii de asistenţă/protecţie socială, pentru obţinerea unor beneficii/servicii sociale;
 • eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă, ca dovadă a adresei de domiciliu;
 • alte situaţii decât cele de mai sus şi care au la bază informaţii cuprinse în registrul agricol.

Obligaţii de declarare

Registrul agricol, atât cel pe suport hârtie, cât şi cel în format electronic, se deschide pe o perioadă de 5 ani, realizându-se în mod obligatoriu corespondenţa la nivelul aceleiaşi autorităţi a administraţiei publice locale atât cu poziţia din registrul agricol pentru perioada anterioară, cât şi cu numărul din rolul nominal unic ce îl priveşte pe contribuabilul respectiv.

Furnizarea datelor cu caracter personal în cazul persoanelor fizice care fac obiectul înregistrării în registrul agricol se asigură prin grija serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, la cererea primarilor, în scopul exercitării atribuţiilor legale, fără plata vreunei taxe sau a vreunui tarif, organizarea registrului agricol având caracterul unei acţiuni de interes public.

Înscrierea în registrul agricol trebuie făcută în perioadele stabilite prin art. 11 din O.G. nr. 28/2008 (vezi caseta foto de mai jos).

registrul_agricol
Sursa foto: Lege5.ro

Înscrierea datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi a schimbării categoriei de folosinţă se poate face numai pe bază de documente anexate la declaraţia făcută sub semnătura capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei, sub sancţiunea nulităţii.

În cazul în care nu există documente, înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi a schimbării categoriei de folosinţă se poate face pe baza declaraţiei date sub semnătura capului gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, sub sancţiunea nulităţii. Aceste declaraţii pot fi date, potrivit opţiunii persoanei fizice obligate să declare în registrul agricol, în faţa secretarului localităţii, în faţa notarului public sau la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

Ori de câte ori intervin modificări în registrul agricol referitoare la terenuri, la categoria de folosinţă a acestora, la clădiri, la mijloacele de transport sau la orice alte bunuri deţinute în proprietate ori în folosinţă, după caz, de natură să conducă la modificarea oricăror impozite şi taxe locale prevăzute de titlul IX din Codul fiscal, funcţionarii cu atribuţii privind completarea, ţinerea la zi şi centralizarea datelor din registrele agricole au obligaţia de a comunica aceste modificări funcţionarilor din compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data modificării.

Contravenţii

Potrivit art. 20 din O.G. nr. 28/2008, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei, în cazul persoanelor juridice:

 • refuzul de a prezenta primarului, prefectului sau persoanelor împuternicite de aceştia documentele şi evidenţele necesare în vederea verificării realităţii datelor;
 • nedeclararea, la termenele stabilite şi în forma solicitată, a datelor care fac obiectul registrului agricol;
 • neîndeplinirea de către personalul din aparatul de specialitate al primarului cu atribuţii în domeniu a obligaţiilor ce decurg din ordonanţă.

Ai nevoie de OG nr. 28/2008 privind registrul agricol? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

14 COMENTARII

 1. Buna ziua, sunt informaticianul Primariei Orasului Nasaud si doresc sa stiu, conform legii, daca REGISTRUL AGRICOL, trebuie completat in format de hartie, obligatoriu cu scris de mana (cu pix) ori se poate tine evidenta lui in format tiparit. Pun aceasta intrebare, deoarece de la consiliu judetean ni se spune ca trebuie completat in registru special, tiparit la tipografie, aceasta facand ca o data la 5 ani, sa trebuiasca copiate toate datele precedente. Volumul de lucru privind copierea de mana, se intinde pe cateva luni. Va multumesc si astept un raspuns pe adresa de mail danverab@yahoo.com

 2. citeste art. 1 din OG 28/2008 privind registrul agricol. Avem OBLIGATIA de a tine la zi registrul agricol pe format de hartie si electronic. Exista si Ordinul privind normele de completare a registrului agricol. Aveti grija pentru ca amenzile sunt … „minunate”

 3. Buna ziua, am fost la primărie pentru a actualiza, in urma unei suçcesiuni, datele din registrul agricol. In urma succesiunii au rezultat 4 coproprietari, fiecare cu cota parte din terenuri, nefiind facuta dezmembrare si iesire din indiviziune. Angajatul primăriei mi-a comunicat că trebuiesc deschise 4 pozitii in registrul agricol, la fiecare sa i se calculeze cota parte de ii revine din teren, chiar daca nu s-a facut dezmembrare (3 coproprietari au acelasi domiciliu, 1 are alt domiciliu dat in aceeasi UAT). Cei 4 coproprietari pot solicita deschiderea unei singure pozitii in registru? Unde pot gasi lămuriri in acest sens? Multumesc,

  • eu stiu ca se imparte pe fiecare mostenitor cota parte numai la plata impozitelor,la registru ,daca nu s-a facut dezmembrarea la notariat nu se deschid pozitii separate ci se pot face numai mentiuni

   • La impozite si taxe avem o singură poziție, cu toti coproprietarii. Singura soluție găsită pentru o singură poziție în RA a fost schimbarea actului de identitate încât să avem toti același domiciliu.

 4. Buna ziua
  M-am intors acum 10 ani in tara si m-am trezit mostenitoarea unor terenuri intr-o comuna de la munte, din jud Alba. Nu aveam decat certificatul de mostenitor al tatalui meu si fratelui acestuia, care decedasera amandoi si contracte de vanzare de mana pentru majoritatea terenurilor din certificatul de mostenitor. M-am gandit sa declar pe propria raspundere detinerea restului de terenuri de pe certificat, urmand sa clarific identificarea lor. Din start, la Primarie am avut doar piedici , mi s-a spus ca vechiul Registru, dupa care puteam identifica vechile loturi nu mai exista si sa angajez un topograf care sa ma ajute, ca nu au harti, etc…. Nu stiam nimic despre aceste terenuri, iar vechile loturi de pe certificat nu au , minune, nici un corespondent in nici un act al primariei. Apoi am aflat ca fratele tatei, dupa decesul acestuia, a vandut cu acte de mana , pe care nu le-am gasit niciodata si restul de terenuri. Asa ca am platit impozite pana in 2013, cand le-am trimis o cerere in care specificam faptul ca nu am nici o dovada ca detin aceste terenuri si sa imi fie taiate din RA. Insa ei nu mi-au raspuns si au continuat emiterea de plati de impozite, astfel ca s-a ajuns la 400 ron, pentru niste terenuri pe care nu le am, de fapt.. Anul acesta mi-au trimis din nou , spunandu-mi ca nu pot taia din RA decat daca le dau actele de mana doveditoare vanzarii lor. Ce sfat imi dati, va rog? va multumesc

   • Dacă tatăl avea act de proprietate pe numele său, eu zic ca succesiunea se poate face direct la notar, trebuie si 2 martori care sa confirme cati moștenitori ar fi. Primăria nu cred ca va ajuta sa identificați fizic terenurile, doar sa le intabulati pe cheltuiala proprie sau sa așteptați să le intabuleze statul la un moment dat. Pe mine m-a costat vreo 900 lei intabularea pentru un teren. Succesiunea o puteti face si fara a fi intabulare terenurile.

  • Actele de mana încheiate anterior eu stiu ca nu mai sunt valabile, trebuiau încheiate acte in formă autentică. Eu zic ca sunteti proprietara tuturor terenurilor pentru care S-au făcut acte de mana si ar trebui să faceți succesiune.

 5. Cum pot gasi un teren agricol cara a fost inscris intr_un reg. agricol din 1948 din com.Gilau si acum primaria spune ca nu mai ate in arhiva acest reg.Unde mai pot gasi o copie?

 6. Intrebare:
  1. Este registrul agricol un act public, poate fii vazut de o alta persoană ?
  2. Pot obtine copii si relatii despre un Registrul Agricol al unei alte persoane ?
  In anii 1990 -2000 o alta persoana fara a detine vreun act de proprietate a inscri in gospodaria sa un teren ce nui apartine

 7. Vrem sa facem succesiunea după moartea bunicii( 1992)Unul din moștenitori a rămas în casă,și vrea că ceilalți 5 sa semneze pentru a rămîne la el.Dar,există și terenuri,acestea nefiind nici măsurate(comuna respectivă a fost necolectivizata),deci noi avind doar anexa 24 și registrul agricol,cu punctele unde se afla( ex.5000marabil in Ciocănești)notarul ,în prima fază,ne-a spus că să aducem anexa 5 și 6 și face succesiunea și pe terenuri.Aici alt hop,neștiind ce înseamnă asta,am mers la primărie.Nu poți lua anexa fara măsurători.Bine,facem măsurătorile…dar odată zice că trebuie și număr cadastral(notarul)și asta durează luni,iar cel care măsoară zice că anexa o putem lua,și se poate face succesiunea așa.Mostenitorul care rămîne în casă,vrea sa semnăm numai pentru casa,că el a făcut și carte funciara,și apoi sa facem pe terenuri,de parcă am fi noi ceilalți siguri,că el va mai semna.Spun asta,deoarece el a făcut carte funciara de anul trecut și putea sa ne spună ce dorește și ne luam și noi ceilalți masuri,că acum sa avem toate in regula …și se făcea succesiunea și partajarea,la toată masa succesorală.Ce mă sfătuiți…eu zic că nu îi semnez,pina nu lămurim și cu terenurile,el nu că face la casa.Eu fiind singura care gindeste așa,am devenit „dușmanul” lor.Ce mă sfătuiți?Mulțumesc.

 8. Dacă unul din coproprietar nu vrea sa plătească impozitul ce poate face ceilalți proprietari sa plătească în locul lui.sau sa i deschidă o alta poziție în registrul agricol.mai are și amenzi.ceilanti nu poate plăti impozitul pana nu ii plătește amenzile.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here