Ordinul nr. 1760/2023 pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi a altor persoane este în vigoare de la 23 august 2023.

Prezentele norme stabilesc procedura de înregistrare în România, la autoritatea vamală, a operatorilor economici şi a altor persoane.

Autoritatea vamală atribuie număr EORI următoarelor categorii de persoane:

a) operatorilor economici care sunt stabiliţi în România, în condiţiile respectării prevederilor art. 9 alin. (1) din Cod;

b) persoanelor, altele decât operatorii economici, care sunt stabilite în România, în condiţiile respectării prevederilor art. 9 alin. (3) lit. a) din Cod, precum şi ale art. 6 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446;

c) operatorilor economici care nu sunt stabiliţi pe teritoriul vamal al Uniunii, în condiţiile respectării prevederilor art. 9 alin. (2) din Cod;

d) persoanelor, altele decât operatorii economici, care nu sunt stabilite pe teritoriul Uniunii Europene, în condiţiile respectării prevederilor art. 9 alin. (3) lit. b) din Cod.

Cererea de atribuire a numărului EORI se completează de către persoanele menţionate la art. 3 utilizând aplicaţia „EORI-RO”, prin accesarea link-ului existent pe website-ul Autorităţii Vamale Române: www.customs.ro, secţiunea „e-Customs”, subsecţiunea EORI, Sistem Informatic.

Cererea se înregistrează în aplicaţia „EORI-RO”, se tipăreşte, se semnează de către solicitant şi se transmite la direcţia regională vamală în a cărei rază de competenţă teritorială are sediul/reşedinţa solicitantul, în cazul persoanelor stabilite în România.

În cazul operatorilor economici şi al altor persoane care nu sunt stabilite pe teritoriul vamal al Uniunii, cererea se transmite la direcţia regională vamală în a cărei rază de competenţă teritorială urmează ca solicitantul să desfăşoare activităţi prevăzute.

Cererea de atribuire a numărului EORI;

Atribuirea numărului EORI;

Invalidarea numărului EORI.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here