Ordinul nr. 1992/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, autorizarea, dotarea, funcţionarea şi înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical, precum şi pentru stabilirea documentelor necesare pentru eliberarea autorizaţiilor de liberă practică pentru personalul care desfăşoară servicii publice conexe actului medical este în vigoare de la 26 iunie 2023.

Potrivit actului normativ, autorizaţiile sanitare de funcţionare pentru cabinetele de liberă practică conexe actului medical emise în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009, emise anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, îşi menţin valabilitatea până la modificarea condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, dar nu mai mult de 3 ani.

Documentele necesare pentru eliberarea autorizaţiei de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical pentru biochimist, biolog şi chimist în sistemul sanitar din România sunt următoarele: 
   a) cerere pentru emiterea autorizaţiei de liberă practică;
   b) document de studii eliberat de o instituţie de învăţământ superior acreditată care atestă formarea în profesie (diplomă de licenţă sau adeverinţă de absolvire a studiilor), în copie certificată cu originalul;
   c) certificat de cazier judiciar, în original, în termen;
   d) certificat de sănătate fizică şi psihică tip A5, valabil 3 luni, care să includă viza medicului psihiatru şi viza medicului de medicina muncii, în original;
   e) copie certificată cu originalul a actului de identitate, în termen;
   f) dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie certificată cu originalul;
   g) avizul Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România;
   h) adeverinţă de salariat emisă de o unitate sanitară autorizată.
Documentele necesare pentru eliberarea autorizaţiei de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical pentru optician – optometrist sunt următoarele: 
   a) cerere pentru emiterea autorizaţiei de liberă practică;
   b) document de studii eliberat de o instituţie de învăţământ superior acreditată care atestă formarea în profesie (diplomă de licenţă sau adeverinţă de absolvire a studiilor), în copie certificată cu originalul;
   c) certificat de cazier judiciar, în original, în termen;
   d) certificat de sănătate fizică şi psihică tip A5, valabil 3 luni, care să includă viza medicului psihiatru şi viza medicului de medicina muncii, în original;
   e) copie certificată cu originalul a actului de identitate, în termen;
   f) dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie certificată cu originalul;
   g) adeverinţă de salariat emisă de o unitate sanitară autorizată.
Documentele necesare pentru eliberarea autorizaţiei de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical pentru tehnician protezare şi ortezare sunt următoarele: 
   a) cerere pentru emiterea autorizaţiei de liberă practică;
   b) document de studii eliberat de o instituţie de învăţământ superior acreditată care atestă formarea în profesie (diplomă de licenţă sau adeverinţă de absolvire a studiilor superioare de inginer/bioinginer protezist-ortezist), în copie certificată cu originalul;
   c) certificat de cazier judiciar, în original, în termen;
   d) certificat de sănătate fizică şi psihică tip A5, valabil 3 luni, care să includă viza medicului psihiatru şi viza medicului de medicina muncii, în original;
   e) copie certificată cu originalul a actului de identitate, în termen;
   f) dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie certificată cu originalul;
   g) dovada obţinerii în ultimii 3 ani a cel puţin un certificat de competenţă în protezare ortopedică/certificat de perfecţionare în protezare ortopedică, cu excepţia personalului care a absolvit o unitate de învăţământ superior medical în ultimii 3 ani;
   h) adeverinţă de salariat emisă de o unitate sanitară autorizată.
Documentele necesare pentru eliberarea autorizaţiei de liberă practică pentru serviciile conexe actului medical pentru audiolog şi tehnician protezare auditivă, precum şi terapeut vocal, după caz, sunt următoarele: 
   a) cerere pentru emiterea autorizaţiei de liberă practică;
   b) document de studii eliberat de o instituţie de învăţământ superior acreditată care atestă formarea în profesie, precum: diplomă de licenţă, adeverinţă de absolvire a studiilor superioare/colegiale de inginer/bioinginer/audiolog/protezist, în copie certificată cu originalul;
   c) certificat de cazier judiciar, în original, în termen;
   d) certificat de sănătate fizică şi psihică tip A5, valabil 3 luni, care să includă viza medicului psihiatru şi viza medicului de medicina muncii, în original;
   e) copie certificată cu originalul a actului de identitate, în termen;
   f) dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie certificată cu originalul;
   g) dovada obţinerii în ultimii 3 ani a cel puţin un certificat de competenţă în protezare auditivă/certificat de perfecţionare în protezare auditivă, cu excepţia persoanelor care au absolvit o unitate de învăţământ superior în domeniul ingineriei medicale în ultimii 3 ani;
   h) adeverinţă de salariat emisă de o unitate sanitară autorizată.
Documentele necesare pentru eliberarea autorizaţiei de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical pentru fizician medical şi sociolog medical sunt următoarele: 
   a) cerere pentru emiterea autorizaţiei de liberă practică;
   b) document de studii eliberat de o instituţie de învăţământ superior acreditată care atestă formarea în profesie (diplomă de licenţă sau adeverinţă de absolvire a studiilor), în copie certificată cu originalul;
   c) certificat de cazier judiciar, în original, în termen;
   d) certificat de sănătate fizică şi psihică tip A5, valabil 3 luni, care să includă viza medicului psihiatru şi viza medicului de medicina muncii, în original;
   e) copie certificată cu originalul a actului de identitate, în termen;
   f) dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie certificată cu originalul;
   g) dovada obţinerii în ultimii 3 ani a cel puţin un certificat de competenţă în profesie/certificat de perfecţionare, cu excepţia persoanelor care au absolvit unitatea de învăţământ superior de profil în ultimii 3 ani;
   h) adeverinţă de salariat emisă de o unitate sanitară autorizată.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here