Hotărârea nr. 135/2023 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare este în vigoare de la 29 august 2023. Potrivit noului Rgulament Inspecţia Judiciară funcţionează ca structură cu personalitate juridică în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu sediul în municipiul Bucureşti.

Inspecţia Judiciară este condusă de un inspectorşef, judecător, ajutat de un inspector-şef adjunct, procuror, numiţi de Plenul Consiliului Superior a Magistraturii dintre inspectorii judiciari în funcţie cu o vechime de cel puţin un an în funcţia de inspector judiciar, în urma unui concurs organizat în condiţiile legii.

Colegiul de conducere al Inspecţiei Judiciare hotărăşte cu privire la problemele generale de conducere ale instituţiei şi este constituit din inspectorul-şef şi 4 inspectori judiciari, câte 2 din fiecare direcţie de inspecţie, aleşi de Adunarea generală a inspectorilor judiciari pentru o durată de un an.

Nu pot face parte din acelaşi colegiu de conducere inspectorii judiciari care sunt soţi, rude sau afini până la al patrulea grad inclusiv.

Pentru alegerea membrilor colegiului de conducere, inspectorii judiciari îşi pot depune candidaturile în termenul stabilit prin convocatorul Adunării generale.

Membrii colegiului de conducere se aleg prin vot secret şi sunt declaraţi aleşi cei care obţin cel puţin jumătate plus unu din numărul voturilor valabil exprimate. În cazul în care mai mulţi candidaţi obţin cel puţin jumătate plus unu din numărul voturilor valabil exprimate sunt declaraţi aleşi cei care au avut cel mai mare număr de voturi, în limita numărului de locuri din colegiu, în funcţie de fiecare direcţie de inspecţie. În situaţia prevăzută la alin. (2) va fi declarat ales inspectorul judiciar care obţine un număr mai mare de voturi.

Procedura de votare se repetă în cazul în care, la primul tur de scrutin, nu au fost aleşi toţi membrii colegiului de conducere. Fiecare membru al colegiului de conducere are un mandat de un an, începând cu data alegerii sale.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here