15 Iulie, 2018

Clauza penală vs. judecător – ce trebuie să ştim?

Clauza penală este o clauză contractuală prin care părţile stabilesc anticipat, de comun acord, o valoare forfetară (sau o altă prestaţie) care să fie plătită de către partea care nu-şi va respecta o anumită obligaţie din contractul respectiv.

Atuul primar al introducerii unei clauze penale într-un contract este lipsa obligaţiei părţii prejudiciate de a proba prejudiciul efectiv suferit, aceasta având, deci, posibilitatea de a solicita direct suma stabilită prin clauza penală.

Întrucât clauza penală este, în principiu, apanajul acordului de voinţă al părţilor, posibilitatea de intervenţie a judecătorului asupra cuantumului clauzei penale este excepţională şi limitată. Spre deosebire de reglementarea anterioară, noul Cod Civil lărgeşte totuşi, în anumite condiţii, dreptul judecătorului de a interveni asupra clauzei penale.

Diminuarea clauzei penale atunci când obligaţia a fost executată parţial

Răspunderea unei părţi dintr-un contract poate fi atrasă nu doar atunci când partea nu îşi execută întreaga obligaţie asumată, ci şi atunci când obligaţia contractuală este executată doar parţial.

Totuşi, având în vedere că, de cele mai multe ori, părţile au în vedere o neexecutare integrală a obligaţiei, atunci când stabilesc o clauză penală, noul Cod Civil prevede că, atunci când obligaţia a fost executată parţial, judecătorul poate diminua valoarea clauzei penale, dar numai cu condiţia ca respectiva executare parţială a obligaţiei să fi profitat creditorului.

Exemplu: În cazul unui contract de comandă a unei lucrări, cum ar fi, spre exemplu, o pictură, dacă pictorul a executat doar o parte din tablou, această executare parţială nu îi poate profita în niciun fel beneficiarului, care are nevoie de întregul produs final, respectiv de întregul tablou realizat de acel pictor. Prin urmare, pentru beneficiarul tabloului, executarea parţială a picturii nu poate fi cuantificată ca reprezentând o parte executată din obligaţie, pentru ca judecătorul să poata diminua clauza penală proporţional cu respectiva parte executată din pictură, ci executarea lucrării, în acest caz, trebuie să fie neapărat integrală sau, în cazul în care acest lucru nu e posibil, beneficiarul trebuie să beneficieze de întreaga sumă din clauza penală.

Diminuarea clauzei penale în cazul impreviziunii

Conform noului Cod Civil, clauza penală poate fi micşorată de judecător şi în cazul în care se dovedeşte a avea un caracter vădit excesiv faţă de prejudiciul ce putea fi prevăzut de părţi la încheierea clauzei penale.

Momentul agreării clauzei penale coincide, de regulă, cu încheierea contractului (clauza fiind stipulată de la bun început în contract), însă nimic nu exclude posibilitatea ca o clauză penală să fie convenită de părţi ulterior încheierii contractului, însă întotdeauna, în mod obligatoriu, înaintea producerii prejudiciului.

Notă: Codul civil poate fi consultat gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Marius Vicenţiu Coltuc

Fondator al cabinetului de avocatură Coltuc.

Comentarii

Scrie un comentariu