17 Noiembrie, 2019

Paralelism între reglementările contabile naţionale şi IFRS (II)

Continuăm paralela între RAS şi IFRS, începută într-un material anterior, printr-o prezentare comparativă între reglementările contabile naţionale (OMFP nr. 3055/2009) şi IFRS (OMFP nr. 1286/2012) în materia veniturilor înregistrate în contabilitate”. 4. Veniturile financiare * Veniturile prin prisma RAS 257 – Veniturile financiare cuprind: - venituri din imobilizări financiare; - venituri din investiţii pe termen scurt; - venituri din creanţe imobilizate; - venituri din investiţii financiare cedate; - venituri din diferenţe de curs valutar; - venituri din dobânzi; - venituri din sconturi primite în urma unor reduceri financiare; - alte venituri financiare. * Veniturile prin prisma IFRS Nu există referiri la acest subiect, din perspectiva IFRS. 5. Venituri din vânzări de bunuri * Veniturile prin prisma RAS 258 – (1) În contabilitate, veniturile din vânzări de bunuri se înregistrează în momentul predării bunurilor către cumpărători, al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiţii prevăzute în contract, care atestă ...

continuare →