În sensul reglementărilor contabile, cheltuielile cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare cuprind:

 • cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere
 • cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierdere de valoare

Analiză comparativă între noua reglementare contabilă din 2015 şi reglementarea contabilă anterioară 2008 – 2014  

Noua reglementare contabilă

(OMFP nr. 1802/2014)

Reglementarea contabilă anterioară

(OMFP nr. 3055/2009)

Reglementarea contabilă anterioară

(Anexa la OMFP 2.374/2007 privind modificarea şi completarea OMFP nr. 1.752/2005)

În vigoare de la 01.01.2015

În vigoare de la 01.01.2010 până la 01.01.2015

În vigoare de la 14.01.2008 până la 01.01.2010

Contul 681 “Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere”

Contul 681 “Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere”

Contul 681 ”Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere” 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere.

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere.

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere. 

În debitul contului 681 “Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere” se înregistrează:

În debitul contului 681 “Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere” se înregistrează:

În debitul contului 681 ”Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere” se înregistrează: 

– valoarea provizioanelor constituite, inclusiv a celor corespunzătoare primelor ce urmează a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale (681=151);

– valoarea provizioanelor constituite, inclusiv a celor corespunzătoare primelor ce urmează a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale (681=151);

– valoarea provizioanelor constituite (681=151);

 

– amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale şi corporale (681=280, 281);

– amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale şi corporale (681=280, 281);

– amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale şi corporale (681=280, 281); 

– valoarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale sau corporale, constituite sau majorate (681=290, 291, 293);

– valoarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale sau corporale, constituite sau majorate (681=290, 291, 293);

– valoarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale sau corporale, constituite sau majorate (681=290, 291, 293); 

– valoarea ajustărilor pentru deprecierea fondului comercial (681=2071);

 

 

– valoarea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie, constituite sau majorate (681=391 la 398);

– valoarea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie, constituite sau majorate (681=391 la 398);

– valoarea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie, constituite sau majorate (681=391 la 398); 

– valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor neîncasabile şi a clienţilor dubioşi, rău-platnici sau în litigiu, constituite sau majorate (681=491, 496).

– valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor neîncasabile şi a clienţilor dubioşi, rău platnici sau în litigiu, constituite sau majorate (681=491, 496).

– valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor neîncasabile şi a clienţilor dubioşi, rău platnici sau în litigiu, constituite sau majorate (681=491, 496). 

Contul 686 “Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierdere de valoare”

Contul 686 “Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare”

Contul 686 ”Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare” 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor financiare cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierdere de valoare.

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor financiare cu amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare.

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor financiare cu amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare. 

În debitul contului 686 “Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierdere de valoare” se înregistrează:

În debitul contului 686 “Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare” se înregistrează:

În debitul contului 686 ”Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare” se înregistrează: 

– valoarea primelor de rambursare a obligaţiunilor şi a altor datorii, amortizate (686=169);

– valoarea primelor de rambursare a obligaţiunilor, amortizate (686=169);

– valoarea primelor de rambursare a obligaţiunilor, amortizate (686=169); 

– valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (686=296);

– valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (686=296);

– valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (686=296); 

– valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor din decontări din cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii, constituite sau majorate (686=495);

– valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor din decontări din cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii, constituite sau majorate (686=495);

– valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor din decontări din cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii, constituite sau majorate (686=495); 

– valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a investiţiilor pe termen scurt, constituite sau majorate (686=591, 595, 596, 598);

– valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a investiţiilor pe termen scurt, constituite sau majorate (686=591, 595, 596, 598).

– valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a investiţiilor pe termen scurt, constituite sau majorate (686=591, 595, 596, 598). 

– valoarea actualizării provizioanelor (686=151).

  

 

 

Documente: Contracte în formă scrisă,  facturi, situaţii de lucrări, procese verbale de recepţie, avize, chitanţe, extrase cont, documente de calculaţie, situaţii de lucru, dosare de documentaţie specifice, note contabile, comunicări, corespondenţe, note de calcul.

Referitor la contabilizarea cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare, ţinerea socotelilor cu bună rânduială presupune a se verifica

 • dacă toate înregistrările contabile au la bază documentele legale, corespunzătoare naturii operaţiunii consemnate în ele;
 • dacă operaţiunile au fost reale şi se justifică utilitatea acestora;
 • dacă se respectă dispoziţiile legale şi deciziile conducerii referitoare la modul de completare a documentelor justificative;
 • dacă corectarea erorilor din documente se face cu respectarea prevederilor legale;
 • dacă documentele care au stat la baza înregistrărilor în contabilitate sunt autentice;
 • dacă documentele centralizatoare care au stat la baza înregistrărilor din contabilitate sunt corecte;
 • dacă se respectă procedura privind fluxul documentelor;
 • dacă se respectă procedurile contabile aprobate de conducere;
 • dacă numerotarea, utilizarea şi gestionare formularelor se face cu respectarea prevederilor legale;
 • dacă arhivarea se realizează conform reglementărilor aplicabile.

Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că:

 • elementele de cheltuieli nu sunt denaturate şi sunt corect clasificate.
 • toate elementele de cheltuieli sunt procesate în perioada corectă.
 • toate elementele de cheltuieli sunt corect raportate.
 • registrul jurnal este păstrat în mod corespunzător.

Temei legal:

Ai nevoie de OMFP nr. 1802/2014 privind noile reglementări contabile? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here