Speță contabilă. Bună ziua. Un SRL microîntreprindere are clienți neîncasați. Este obligată firma să constituie provizioane pentru clienții neîncasați? Vă rog să îmi precizați înregistrările contabile corecte. Vă mulțumesc.

Opinie.

  1. Potrivit art. 13 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înregistrarea în contabilitate, evaluarea şi prezentarea în situațiile financiare anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se efectuează conform reglementărilor contabile aplicabile.
  2. Principiul prudenţei implică recunoaşterea şi evaluarea elementelor patrimoniale trebuie realizate pe o bază prudentă. Activele şi veniturile nu trebuie să fie supraevaluate, iar datoriile şi cheltuielile, subevaluate. De asemenea, trebuie recunoscute toate datoriile previzibile şi pierderile potenţiale care au apărut în cursul exerciţiului financiar respectiv sau în cursul unui exerciţiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia.
  3. Conform prevederilor pct. 51 alin. (1) din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, referitor la reglementarea principiului prudenței aplicat de o societate, se stabilesc următoarele: ,,51 – (1) La întocmirea situaţiilor financiare anuale, recunoaşterea şi evaluarea trebuie realizate pe o bază prudentă şi, în special: a) în contul de profit şi pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanţului; b) sunt recunoscute datoriile apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia; c) sunt recunoscute deprecierile, indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar este pierdere sau profit. Înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit şi pierdere.
  4. Textul pct. 89 alin. (1) și (2) din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, arată că: ,,89. – (1) Evaluarea la inventar a creanţelor şi a datoriilor se face la valoarea lor probabilă de încasare sau de plată. Diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar stabilită la inventariere şi valoarea contabilă a creanţelor se înregistrează în contabilitate pe seama ajustărilor pentru deprecierea creanţelor. (2) Pentru creanţele incerte se constituie ajustări pentru pierdere de valoare.  
  5. Tratamentul creanțelor incerte este reglementat de pct. 331-332 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, care arată că: ,,331. – Creanţele incerte se înregistrează distinct în contabilitate (contul 4118 “Clienţi incerţi sau în litigiu” sau în conturi analitice ale conturilor de creanţe, pentru alte creanţe decât clienţii). 332. – (1) În scopul prezentării în situaţiile financiare anuale, creanţele se evaluează la valoarea probabilă de încasat.  (2) Atunci când se estimează că o creanţă nu se va încasa integral, în contabilitate se înregistrează ajustări pentru pierdere de valoare, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera. 
  6. Operațiunile contabile pentru provizioanele pentru clienții neîncasați:
Nr. crt. Operațiune contabilă Cont Debit   Cont Credit Suma
Exemplu 1: creanțe incerte încasate ulterior constituirii provizionului
1 Se înregistrează creanțele incerte 4118. Clienţi incerţi sau în litigiu (A) = 4111. Clienţi (A) Valoarea corespunzătoare, conform documentului justificativ
2 Se înregistrează ajustările pentru deprecierea creanțelor incerte 6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante (A) = 491. Ajustări pentru deprecierea creanţelor – clienţi (P) Valoarea corespunzătoare, conform documentului justificativ
3 Se înregistrează încasarea creanței incerte 5121. Conturi la bănci în lei (A) = 4118. Clienţi incerţi sau în litigiu (A) Valoarea corespunzătoare, conform documentului justificativ
4 Se înregistrează anularea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor incerte 491. Ajustări pentru deprecierea creanţelor – clienţi (P) = 7814. Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante (P) Valoarea corespunzătoare, conform documentului justificativ
Exemplu 2: Exemplu 1: creanțe incerte neîncasate ulterior constituirii provizionului
5 Se înregistrează creanțele incerte 461.02 Debitori diverşi – incerţi sau în litigiu (A) = 461.01 Debitori diverşi (A) Valoarea corespunzătoare, conform documentului justificativ
6 Se înregistrează ajustările pentru deprecierea creanțelor incerte 6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante (A) = 496. Ajustări pentru deprecierea creanţelor – debitori diverşi (P) Valoarea corespunzătoare, conform documentului justificativ
7 Se înregistrează scoaterea din evidență a creanței incerte neîncasate 654. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi (A) = 461.02 Debitori diverşi – incerţi sau în litigiu (A) Valoarea corespunzătoare, conform documentului justificativ
8 Se înregistrează anularea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor incerte 496. Ajustări pentru deprecierea creanţelor – debitori diverşi (P) = 7814. Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante  (P) Valoarea corespunzătoare, conform documentului justificativ
  1. Administratorul firmei trebuie să aprobe politici contabile pentru operațiunile derulate. Aceste politici trebuie elaborate având în vedere specificul activității, cu respectarea prevederilor reglementărilor contabile aplicabile.
  2. Regimul juridic reglementat de art. 41 și 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, încadrează nerespectarea reglementărilor contabile aplicabile pentru operațiunile contabile efectuate, respectiv înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, drept contravenție care se sancționează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here