Continuăm prezentarea propunerilor de modificare a Codului fiscal, cu elemente ce ţin de calcularea profitului, cuprinse în titlul II al actului normativ aflat în dezbatere publică.

Calcularea rezervei legale

Pentru simplificarea determinării limitei de deducere a rezervei legale, se propune ca bază de calcul profitul contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit. În textul propus, rezerva legală este deductibilă în limita unei cote de 5% aplicată asupra profitului contabil, la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit, până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris şi vărsat sau din patrimoniu, după caz, potrivit legilor de organizare şi funcţionare.

De asemenea, se propune impozitarea rezervei legale la momentul utilizării, în cazul în carea ceasta este utilizată pentru acoperirea pierderilor sau este distribuită sub orice formă, precum şi eliminarea prevederilor potrivit cărora, în cazul utilizării rezervei legale, reconstituirea ulterioară a rezervei legale nu mai este deductibilă la calculul profitului impozabil.

Rezerva din facilităţi fiscale

Se propune modificarea prevederilor referitoare la impozitarea rezervei din facilităţi fiscale, în sensul că aceasta se impozitează la momentul utilizării, în cazul în care aceasta este utilizată pentru acoperirea pierderilor sau este distribuită sub orice formă.

În forma propusă, se prevede expres pentru rezervele reprezentând facilităţi fiscale că acestea nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social, pentru distribuire sau pentru acoperirea pierderilor. În cazul în care nu sunt respectate prevederile arătate, aceste sume se impozitează ca elemente similare veniturilor în perioada fiscală în care sunt utilizate. În situaţia în care sunt menţinute până la lichidare, acestea nu sunt luate în calcul la rezultatul fiscal al lichidării.

Provizioane

Proiectul are în intenţie reglementarea expresă a regimului fiscal aplicabil provizioanelor constituite de administratorii de fonduri de pensii facultative, respectiv de cei care administrează fonduri de pensii administrate privat.

Provizioanele constituite pentru creanţele neîncasate: revizuirea regimului aplicabil ar urma să fie în sensul extinderii deducerii provizioanelor pentru toate creanţele neîncasate de persoanele juridice, atât în cazul provizioanelor constituite pentru creanţele neîncasate într-o perioadă ce depăşeşte 270 de zile de la data scadenţei, cât şi în cazul provizioanelor constituite pentru creanţele deţinute la o persoană juridică asupra căreia este declarată procedura de deschidere a falimentului.

Dobânzi şi diferenţe de curs valutar

Referitor la deducerea cheltuielilor cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar, proiectul intervine cu modificări sau clarificări pe următoarele aspecte:

  • eliminarea din categoria persoanelor juridice care nu aplică prevederile de limitare a cheltuielilor cu dobânzile a ”persoanelor juridice care acordă credite, potrivit legii”;
  • includerea, în calculul indicatorului ”grad de îndatorare”, a împrumuturilor cu termen de rambursare mai mare de un an, care nu au stabilită, prin contract, obligaţia plăţii unei dobânzi;
  • clarificarea aplicării regulii de deducere limitată a dobânzii, pentru situaţia în care, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, dobânda este inclusă în costul de achiziţie al imobilizărilor corporale sau în costul de producţie al unui activ cu ciclu lung de fabricaţie, în sensul neincluderii dobânzilor capitalizate în sfera de aplicarea a prevederilor de limitare a acestor cheltuieli;
  • stabilirea nivelului ratei dobânzii utilizată pentru limitarea deductibilităţii cheltuielilor cu dobânzilea ferente împrumuturilor primite de societăţi din cadrul grupului, acţionari/asociaţi, la nivelul de 4%.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here