Proiectul de lege care prevede ca toate contravențiile contestate să poată fi judecate de instanța de domiciliu, și nu de cea pe raza căreia a avut loc evenimentul a fost adoptat de Senat, la împlinirea termenului de prescriere pentru dezbatere.

Modificarea și completarea aduse OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, pe care legestart le-a anunțat încă de la dezbaterile din Senat, sunt argumentate prin faptul că șoferii care vor contesta procesele verbale de amendă și au comis încălcarea legii pe raza localității de domiciliu, nu vor mai fi puși pe drumuri de autorități, care vor putea face schimb de dovezi prin intermediul poștei: “Considerăm că soluțiile propuse nu vor crea probleme reale autorităților publice care au constatat contravențiile, deoarece acestea pot transmite dovezile colegilor lor. Inclusiv în cazul necesității efectuării unor expertize sau al administrării unor probe suplimentare, acestea pot fi transmise, ulterior, prin poștă colegilor lor”, au argumentat inițiatorii în expunerea de motive a proiectului.

În prezent, Codul rutier stabilește că împotriva procesului-verbal de constatare a contravențiilor poate fi depusă plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competență a fost constatată fapta. Pentru alte contravenții decât cele de circulație, legea prevede că plângerea este depusă la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.

Proiectul prevede ca în cazul în care nu este vorba despre un accident soldat cu răniri, ci doar o contravenție, conducătorul auto poate face contestație în județul/localitatea de domiciliu.

OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, la art. 118, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:

“(6) Fac excepție de la prevederile alin. (5) dosarele care nu au avut ca rezultat vătămarea integrității corporale, care se trimit instanței de judecată de pe raza unității administrative unde își are domiciliul contravenientul.”

Senatorii din comisia de specialitate nu au dat aviz proiectului, iar Guvernul nu susține adoptarea proiectului, pe motiv că eventualele contestații pot fi trimise prin poștă, și nu dovezile între autorități, care și-ar crește, în caz contrar, costurile administrative. Proiectul de lege a fost însă adoptat tacit, la împlinirea termenului, la reluarea sesiunii extraordinare din această lună, astfel că va fi trimis Camerei Deputaților, pentru votul final.

Ai nevoie de OUG nr. 195/2002? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here