Pentru a preda o maşină veche în custodia unui colector validat, persoanele interesate trebuie să urmeze procedura prevăzută în ghidul de finanţare privind programul “Rabla 2013”.

Astfel, mai jos vă prezentăm o sinteză a paşilor care trebuie urmaţi pentru obţinerea tichetului.

ACTE NECESARE

Actele care trebuie prezentate colectorului sunt următoarele:
• actul de identitate (original + copie);
• certificatul de înmatriculare al maşinii (original + copie legalizată);
• cartea de identitate a maşinii (original + copie legalizată);
• actul doveditor (în original) de la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, în cazul în care din certificatul de înmatriculare/cartea de identitate a maşinii nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria maşinii;
• certificatul de atestare fiscală (în original) din care să rezulte că maşina e înregistrată pe numele proprietarului în evidenţele fiscale ale autorităţii publice locale emitente, iar acesta nu are obligaţii de plată la bugetul local.
Acte necesare în cazuri speciale:
• certificatul de moştenitor/sentinţa civilă definitivă şi irevocabilă (original + copie legalizată);
• o împuternicire notarială – dacă certificatul de moştenitor/sentinţa civilă atestă că sunt mai mulţi moştenitori (original + copie);
• o decizie emisă de autoritatea tutelară teritorială – dacă moştenitorul este un minor, dacă e vorba de o persoană care e pusă sub interdicţie sau dacă e vorba de o persoană asupra căreia a fost instituită curatela (original + copie legalizată);
• certificatul de căsătorie/orice act administrativ eliberat de către autoritatea competentă care atestă schimbarea/modificarea numelui şi/sau prenumelui (original + copie legalizată);
• documentul care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu/reşedinţă (original + copie);
• împuternicirea notarială prin care proprietarul desemnează altă persoană să facă operaţiunea de casare în numele său (+ copie) şi actul de identitate al împuternicitului (original + copie).

PRELUAREA ÎN CUSTODIE A MAŞINII UZATE

Procedura preluării în custodie a maşinii uzate se finalizează prin încheierea (în dublu exemplar) a procesului verbal de custodie. Însă, înainte de asta, colectorul trebuie să verifice şi să constate următoarele:
• existenţa cumulativă a componentelor esenţiale ale autovehiculului uzat;
• îndeplinirea condiţiei de vechime;
• îndeplinirea condiţiei vizând prima înmatriculare în România;
• încadrarea maşinii în una dintre categoriile de folosinţă: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU;
• autenticitatea documentelor prezentate;
• coroborarea şi corelarea datelor cuprinse în documentele prezentate;
• neînregistrarea pe numele proprietarului a obligaţiilor de plată la bugetul local.
După confirmarea informaţiilor proprietarului şi ale maşinii predate în custodie, colectorul va comunica proprietarului rezervarea tichetului pe numele său şi data la care va trebui să se prezinte pentru eliberarea certificatului de distrugere.
Termenul de rezervare a tichetului nu poate depăşi zece zile lucrătoare de la data confirmării informaţiilor proprietarului şi maşinii.
La data la care proprietarul a fost informat să se prezinte, colectorul îi va achita acestuia contravaloarea deşeurilor feroase şi neferoase ale maşinii şi îi va da certificatul de distrugere şi plăcuţele de înmatriculare.
În decursul celor zece zile de la confirmarea informaţiilor, proprietarul va trebui să obţină, pe lângă certificatul de distrugere, certificatul de radiere şi apoi să solicite eliberarea tichetului.

RADIEREA MAŞINII UZATE ŞI OBŢINEREA TICHETULUI

Certificatul de radiere din evidenţa circulaţiei a maşinii uzate este eliberat la solicitarea proprietarului, la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial.
Certificatul se eliberează pe baza predării următoarelor:
• certificatul de înmatriculare al maşinii (original);

• cartea de identitate a maşinii (original);

• certificatului de distrugere (original);

• plăcuţele cu numărul de înmatriculare.

Tichetul este eliberat de colector după ce proprietarul prezintă acestuia certificatul de radiere (original+copie).

1 COMENTARIU

  1. Bateti joc de oameni ,ca in anii precedenti! Nu a vazut nimeni un tichet in Mures,sambata au primit,luni trebuia sa distribuie, nu se gasea luni dimineata nici un tichet.E coruptie si acum,; De ce nu tipariti atata tichete,cat este necesar,si atunci scapati de masinile vechi; de ce lasati portite pt tentativa de coruptie?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here