Ministerul Afacerilor Interne a publicat în dezbatere publică un proiect de lege privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracţiuni.

Proiectul de lege are scopul transpunerii Directivei (UE) 2019/1153 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracţiuni şi de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului.

Se definesc mai mult termeni utilizaţi, printre care registru centralizat de conturi bancare, ca fiind registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN prevăzut la 61 indice 1 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Astfel, dacă se va aplica această lege vor fi utilizate informațiile din registrul în care Fiscul are notate toate conturile bancare din România.

De asemenea proiectul defineşte tipurile de infracţiuni care ar putea fi prevenite prin aplicarea acestui proiect:

  • infracţiuni premisă asociate – infracțiunile sancționate cu pedeapsa închisorii al cărei minim special este de 6 luni sau mai mare, iar maximul special este de 1 an sau mai mare, ori cu o măsură de siguranță privativă de libertate al cărei minim special este de 6 luni sau mai mare, iar maximul special este de 1 an sau mai mare
  • infracţiuni grave – infracțiunile corespunzătoare formelor de criminalitate prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului, denumit în continuare Regulamentul Europol.

Printre informaţiile cerute de autorităţi în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor se numără:

  • informaţii financiare – orice tip de informaţii sau date, precum datele privind activele financiare, transferurile de fonduri sau relaţiile de afaceri financiare, deţinute de către Oficiu în scopul prevenirii, depistării şi combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului;
  • informaţii din domeniul aplicării legii – orice tip de informaţii sau date deţinute de către autorităţile competente prevăzute la art.3 alin.(1) în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor ori deținute de către autorităţile publice sau entităţile private în contextul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor şi care sunt accesibile autorităţilor competente fără o autorizare prealabilă, cum ar fi informaţii din cazierul judiciar, informaţii privind investigaţii, informaţii privind indisponibilizarea activelor, măsuri asiguratorii, informații privind alte măsuri de investigare, precum şi informaţii privind confiscări;
  • informaţii privind conturile bancare – informaţii prevăzute la art. 611 (3) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here