Mai mulți parlamentari printre care și un fost ministru al Muncii au inițiat un proiect de lege care prevede majorarea treptată a salariului de bază minim brut pe țară, astfel încât, până la finele anului 2024, să reprezinte 60% din salariul mediu brut pe economie.

“Prezenta iniţiativă legislativă vizează corelarea procentuală a valorii salariului minim naţional brut, cu aceea a salariului mediu naţional brut pentru a conferii o garanţie reală asigurării unui nivel de trai decent pentru cetăţeni. În acest sens, în acord cu demersurile europene în materie, propunem ca valoarea salariului minim naţional brut să nu poată reprezenta mai puţin de 60% din valoarea salariului mediu naţional brut”, se argumentează în expunerea de motive a proiectului.

Proiectul prevede modificarea unui singur articol din Codul muncii.

La articolul 164 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Raportul dintre salariul de bază minim brut pe ţară şi salariul mediu brut pe economie va creşte în tranşe anuale egale începând cu data de 01 ianuarie 2021, urmând ca la data de 31 decembrie 2024 salariul de bază minim brut pe ţară să reprezinte 60% din salariul mediu brut pe economie.”

Pe 13 decembrie 2019, Guvernul a aprobat Hotărârea de Guvern nr. 935/2019 care prevede creşterea salariului minim pe economie pentru studii medii şi normă întreagă, de la 2.080 de lei brut – cât era la acea dată, la 2.230 de lei brut lunar, începând de la 1 ianuarie 2020. Pe 16 decembrie, HG nr. 935 din 2019 privind majorarea salariului minim de la 1 ianuarie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial în partea I, nr. 1010 și a intrat în vigoare.

Conform datelor oficiale, în prezent, circa 1,37 de milioane de salariaţi iau salariul minim pe economie, adică aproximativ 24% din numărul total al angajaţilor din ţara noastră. La aceştia se adaugă aproape 311.000 de angajaţi din construcţii care încasează salariul minim din acest domeniu, de 3.000 de lei brut lunar.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here