Contribuabilii NU mai sunt obligaţi să-şi certifice declaraţiile fiscale pe care le depun la organele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform unor prevederi introduse recent.
Modificările la Codul de procedură fiscală sunt incluse în Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2014 — publicată în Monitorul Oficial nr. 151/2014 — şi au intrat în vigoare din 28 februarie.
Iniţial, Codul de procedură fiscală prevedea că, de la 1 ianuarie 2014, declaraţiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice trebuiau certificate de un consultant fiscal, exceptându-le pe cele pentru care era obligatorie auditarea.

CERTIFICAREA DECLARAŢIILOR FISCALE

Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2014 prevede că certificarea declaraţiilor fiscale ale contribuabililor este opţională, chiar dacă este vorba de declaraţii rectificative.
Contribuabilii pot opta — anterior depunerii la organul fiscal — pentru certificarea de către un consultant fiscal (care a dobândit această calitate potrivit reglementărilor legale) înscris ca membru activ în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală.
Potrivit actului normativ menţionat, certificarea declaraţiilor fiscale este realizată cu sau fără rezerve, iar documentele încheiate ca urmare a certificării trebuie să cuprindă obligatoriu explicaţii referitoare la cuantumul şi natura creanţei fiscale declarate, precum şi cauzele care au generat rectificarea (după caz). În cazul certificării cu rezerve, trebuie inclusă şi motivaţia acesteia.
Atenţie! Certificarea nu este valabilă dacă este făcută de un consultant fiscal care nu este înscris ca membru activ în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală sau de o persoană care n-are calitatea de consultant fiscal. Într-o asemenea situaţie, organul fiscal va notifica acel contribuabil, care va avea la dispoziţie 30 de zile pentru a depune o certificare valabilă.
În noile prevederi introduse se mai specifică faptul că certificarea declaraţiilor fiscale este un criteriu de evaluare în analiza de risc efectuată de organul fiscal în scopul selectării contribuabililor pentru inspecţia fiscală.

Noile prevederi se aplică începând din 28 februarie.

CE ERA PREVĂZUT INIŢIAL ÎN PROIECT?

Conform proiectului de act normativ publicat de Ministerul Finanţelor (MFP) în data de 20 ianuarie, certificarea urma să fie obligatorie doar în cazul declaraţiilor fiscale rectificative, atunci când suma corectată era semnificativă (peste 10%, dar nu mai puţin de 10.000 de lei).
Dacă un contribuabil depunea o declaraţie rectificativă necertificată, penalitatea urma să fie de 2% din diferenţa de sumă, dar nu mai puţin de 200 de lei.
Măsurile respective urmau să se aplice de la 1 iunie 2014.
Apoi, în 14 februarie, MFP-ul a refăcut proiectul şi l-a publicat din nou, de această dată specificându-se că certificarea va deveni opţională inclusiv în cazul declaraţiilor rectificative. Potrivit acelei forme a proiectului, măsura urma să fie aplicată de la 1 martie 2014.

CERTIFICAREA DECLARAŢIILOR ÎN PERIOADA 1 IANUARIE – 28 FEBRUARIE 2014

În data de 22 februarie, MFP-ul a emis un comunicat de presă referitor la certificarea declaraţiilor fiscale.
În acesta se menţiona că, deşi certificarea era obligatorie, declaraţiile necertificate erau înregistrate, procesate şi apoi folosite pentru toate scopurile fiscale prevăzute de lege.
Totodată, se sublinia că în Codul de procedură fiscală nu existau reglementări conform cărora declaraţiile necertificate vor fi respinse sau că vor fi aplicate sancţiuni contravenţionale în acest caz.
Cu alte cuvinte, deşi certificarea era obligatorie, contribuabilii puteau să depună declaraţii necertificate fără să fie afectaţi în vreun fel.
Surse: OUG nr. 8/2014, MFP | Foto articol: iStockPhoto.com
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here