Propunerea este cuprinsă în recentul proiect de lege propus de Ministerul Justiţiei pentru a aduce reglementări corelate în mai multe acte normative.
Anterior, am semnalat modificările prin care se propune alocarea unui identificator unic pentru persoanele supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului şi cele privind înregistrarea cu elemente de extraneitate.
În cele urmează, ne oprim asupra unor modificări la Legea societăţilor, propuse pentru corelarea cu dispoziţiile Codului civil în materia ipotecii la societari.

Ipoteca pe părţile sociale

Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial nr. 1066/2004, cu modificările şi completările ulterioare, atunci când tratează despre funcţionarea societăţilor prevede că, pe durata acestora, creditorii asociatului pot să-şi exercite drepturile lor numai asupra părţii din beneficiile cuvenite asociatului după bilanţul contabil, iar după dizolvarea societăţii, asupra părţii ce i s-ar cuveni prin lichidare.
Totuşi, creditorii pot popri, în timpul duratei societăţii, părţile ce s-ar cuveni asociaţilor prin lichidare sau pot sechestra şi vinde acţiunile debitorului lor.
Prin proiectul de lege (.doc) semnalat, Ministerul Justiţiei propune ca drepturile de poprire pe care le au creditorii să vizeze nu numai acţiunile, ci şi părţile sociale, în vedferea sechestrării sau vânzării acestora.
În contextul aceloraşi amendamente propuse, creditorii ipotecari pot executa ipoteca legal constituită asupra acţiunilor sau părţilor sociale potrivit prevederilor Codului civil.

Prevederi din Codul civil

În ce priveşte obiectul ipotecii mobiliare, Codul civil prevede că se pot ipoteca – potrivit art. 2389 lit. d) – acţiuni şi părţi sociale, valori mobiliare şi alte instrumente financiare.
Referitor la executarea ipotecii, potrivit art. 2430-2431, aceasta nu poate fi realizată decât în virtutea unui titlu executoriu şi pentru o creanţă certă, lichidă şi exigibilă. Contractele de ipotecă valabil încheiate sunt, în condiţiile legii, titluri executorii.

Dreptul de ipotecă în cazul transmiterii părţilor sociale

Potrivit art. 202 alin. (2) din legea societăţilor, transmiterea părţilor sociale către persoane din afara societăţii este permisă numai dacă a fost aprobată de asociaţi, reprezentând cel puţin trei pătrimi din capitalul social.
Prin proiectul de lege se propune ca această dispoziţie să fie completată în sensul că prevederile sunt aplicabile şi în cazul ipotecii asupra părţilor sociale, însă numai în ceea ce priveşte constituirea acesteia.

Ipoteca mobiliară asupra acţiunilor

Materia existentă în forma actuală a legii societăţilor reglementează – prin art. 991 – constituirea de ipoteci mobiliare asupra acţiunilor prin înscris sub semnătură privată, în care se vor arăta cuantumul datoriei, valoarea şi categoria acţiunilor cu care se garantează, iar în cazul acţiunilor la purtător şi nominative emise în formă materială, şi prin menţionarea ipotecii pe titlu, semnată de creditor şi debitorul acţionar sau de mandatarii acestora.
Ipoteca se înregistrează în registrul acţionarilor ţinut de consiliul de administraţie, respectiv de directorat, sau, după caz, de societatea independentă care ţine registrul acţionarilor. Creditorului în favoarea căruia s-a constituit ipoteca mobiliară asupra acţiunilor i se eliberează o dovadă a înregistrării acesteia.
Ipoteca devine opozabilă terţilor şi dobândeşte rangul în ordinea de preferinţă a creditorilor de la data înregistrării în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.
————————————(P)————————————
Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 – soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.
Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here