21 Noiembrie, 2019

Dosarul de personal al angajatului (I). Este acesta obligatoriu sau nu?

În conformitate cu dispoziţiile Codului Muncii, art. 34:

CM-art34Sursa foto: Lege5 Online

Coroborate prevederile Codului Muncii cu cele ale art. 8 din Hotarârarea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă al salariaţilor:

hg500-art8Sursa foto: Lege5 Online

Ar rezulta că angajatorul are o dublă obligaţie din acest punct de vedere, una de a înfiinţa şi de a gestiona, conform prevederilor legale, Revisalul şi cea de a întocmi şi gestiona dosarul de personal pentru fiecare salariat în parte. Acest dosar de personal va fi ţinut la sediul angajatorului în condiţii care asigură păstrarea acestuia în condiţii de securitate şi confidenţialitate şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora.

În plus faţă de aceste obligaţii, angajatorul trebuie să pună la dispoziţia unui salariat sau a unui fost salariat, la solicitarea acestora, orice documente din dosarul de personal în copie sau copii ale paginilor din registrul electronic, în conformitate cu art. 8 alin. 3 din Hotărârarea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă al salariaţilor.

Prin copii se va înţelege copie certificată conformă cu exemplarul aflat la dosar, conţinând data, semnătura şi ştampila angajatorului. Această certificare se va face de către reprezentantul legal al societăţii su de persoana împuternicită în acest sens de către reprezentantul legal.

Revisalul şi dosarul de personal vor fi păstrate pe o perioadă cuprinsă între cinci şi 49 de ani (în funcţie de natura documentului), astfel încât societatea trebuie să îşi asigure şi o soluţie de arhivare.


» În partea a doua a acestui articol puteţi citi despre ce trebuie să conţină dosarul de personal al angajatului şi ce sancţiuni se pot aplica angajatorului în anumite cazuri.


Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Cătălina Cibotariu

Corporate Lawyer, Trinity Corporate Services Romania. Contact: catalinacibotariu@yahoo.com

Un comentariu

  • Răspunde
    Mihaela
    martie 27 2018

    Referitor la afirmatia: ‘Revisalul şi dosarul de personal vor fi păstrate pe o perioadă cuprinsă între cinci şi 49 de ani (în funcţie de natura documentului), astfel încât societatea trebuie să îşi asigure şi o soluţie de arhivare.’- imi puteti da va rog detalii privind cadrul legislativ?
    Multumesc!

Scrie un comentariu