» Prima parte a acestui articol este despre cumulul de funcţii la acelaşi angajator şi la angajatori diferiţi şi poate fi citită AICI.

Cumulul salariului cu venituri din sistemul asigurărilor de şomaj

În conformitate cu art. 73¹ din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea forței de muncă, absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în situaţia în care se angajează cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de încadrare egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării. Pentru a putea beneficia de o astfel de primă, absolvenții pot fi cetățeni UE sau non-UE, dar trebuie să fi absolvit o formă de învățământ românesc.
Totodată, absolvenţii cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj şi se angajează în perioada de acordare a indemnizaţiei, în condiţiile prevăzute la alin. 1, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat. Între angajările la același angajator trebuie să curgă un termen de cel puțin doi ani pentru ca acești absolvenți să poată cumula atât salariul, cît și indemnizația de șomaj.
Nu beneficiază de facilităţile menţionate mai sus absolvenţii:
care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de muncă sau de serviciu;
care la data solicitării dreptului urmează o formă de învăţământ;
faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă;
pentru care plata indemnizației de șomaj a fost suspendată la data încadrării în muncă pe o perioadă mai mică de 12 luni, iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizației de șomaj a încetat la data încadrării în muncă pentru perioadă mai mare de 12 luni.
Persoanele menționate mai sus vor fi obligate să înapoieze sumele primite de la bugetul pentru asigurări de șomaj dacă raporturile de muncă încetează înainte de îndeplinirea termenului de 12 luni, prin următoarele modalități:
Acordul părților;
Concediere disciplinară;
Demisie;
Condamnarea la executarea unei pedepse privative de libertate;
Interzicerea exercitării profesiei sau funcției, ca măsură de siguranță ori pedeapsă complementară;
Concediere ca urmare a arestării preventive a salariatului pentru o perioadă mai mare de 30 de zile;
De drept, când funcționarul public  a fost condamnat;
Ca urmare a destituirii din funcția publică.
În plus, ceilalți șomeri, care au deja stabilită indemnizația de șomaj, se pot angaja în perioada de acordare a acestei indemnizații, astfel beneficiind din momentul angajării până la sfârşitul perioadei pentru care erau îndreptăţiţi să primească indemnizaţia de şomaj, de o sumă lunară, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj, stabilită şi, după caz, reactualizată conform legii (art. 72 alin. 1 din Legea nr. 76/2002). Chiar și în acest caz trebuie respectate anumite condiții: angajarea trebuie să se facă pentru program normal de muncă și, dacă este la același angajator, trebuie să fi trecut un termen de cel puțin doi ani între angajări.
76-72-1Sursa foto: Lege5 Online

Cumulul salariului cu pensia

Conform art. 118 din Legea nr. 263/2010, în sistemul public de pensii pot cumula pensia cu venituri provenite din situaţii pentru care asigurarea este obligatorie, în condiţiile legii, următoarele categorii de pensionari:
pensionarii pentru limită de vârstă;
nevăzătorii;
pensionarii de invaliditate gradul III, precum şi copiii, pensionari de urmaş, încadraţi în gradul III de invaliditate;
copiii, pensionari de urmaş.
În plus, soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, poate cumula pensia cu venituri din activităţi profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea nu depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut.
Totodată, în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice sunt enumerate, la art. 6 alin. 1, activitățile asigurate obligatoriu, în această categorie intrând și activitățile pe bază de contract individual de muncă (art. 6 alin. 1 I. lit a).
Bineînțeles că în cazul persoanelor ieșite la pensie nu poate fi vorba de un cumul cu indemnizația de șomaj sau alte prime din bugetul asigurărilor de șomaj, întrucât o persoană poate beneficia de cele din urmă doar până la îndeplinirea condițiilor de pensionare, indiferent de tipul de pensionare.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here