Un recent ordin al Preşedintelului ANAF completează acte normative în vederea punerii în aplicare a sistemului de TVA defalcată.
Ordinul nr. 2932/2017, de completare, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 828/2017.
 
Actul pe care îl semnalăm a adus completări – referitoare la procedura de plată a obligaţiilor fiscale – la OPANAF nr. 1023/2017 privind Procedura de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili şi la OPANAF nr. 560/2016 privind Procedura aplicabilă contribuabililor mijlocii.
 
Contribuabili mari
Pe numele marilor contribuabili care au calitatea de persoane impozabile, care au deschise la unităţile Trezoreriei Statului conturile de disponibilităţi în care se încasează sume de la instituţiile publice, se deschid în scopul gestionării sumelor stabilite de Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA conturile 50.50.01 «Disponibil al persoanelor impozabile reprezentând contravaloare TVA, conform O.G. nr. 23/2017» pe baza Listei operatorilor economici înregistraţi în scopuri de TVA, precum şi 50.51.01 «Disponibil al persoanelor impozabile, conform O.G. nr. 23/2017», la aceleaşi unităţi ale Trezoreriei Statului.

Conturile se deschid la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

Marii contribuabili cărora le-au fost deschise aceste conturi îşi pot transfera conturile, inclusiv eventualele sume aflate în soldul acestora, la unităţile Trezoreriei Statului, la solicitarea acestora adresată Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, pe a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, cu informarea Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili.

Marii contribuabili care îşi deschid conturi la Trezoreria Statului ulterior intrării în vigoare a prezentului ordin, au obligaţia de a solicita în cererea de deschidere a conturilor respective transferul la aceeaşi unitate a Trezoreriei Statului al conturilor deschise în scopurile reglementate de acest ordin, în măsura în care transferul acestora nu s-a realizat anterior, cu informarea Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili.
 
Contribuabili mijlocii
Pe numele contribuabililor mijlocii care au calitatea de persoane impozabile care au deschise la unităţile Trezoreriei Statului conturile de disponibilităţi în care se încasează sume de la instituţiile publice, se deschid în scopul gestionării sumelor stabilite de Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA conturile 50.50.01 «Disponibil al persoanelor impozabile reprezentând contravaloare TVA, conform O.G. nr. 23/2017», pe baza Listei operatorilor economici înregistraţi în scopuri de TVA, precum şi 50.51.01 «Disponibil al persoanelor impozabile, conform O.G. nr. 23/2017», la aceleaşi unităţi ale Trezoreriei Statului.

În cazul celor care nu au deschise conturi de disponibilităţi în care se încasează sume de la instituţiile publice, cele două conturi se deschid la unitatea Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reşedinţă din judeţul unde sunt situate administraţiile pentru contribuabilii mijlocii, respectiv la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

Contribuabilii mijlocii cărora le-au fost deschise conturilr menţionate îşi pot transfera conturile, inclusiv eventualele sume aflate în soldul acestora, la unităţile Trezoreriei Statului unde încasează sume de la instituţiile publice.

Transferarea conturilor se efectuează la solicitarea acestora adresată unităţii Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reşedinţă sau Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, după caz, pe a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, cu informarea administraţiilor pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau Administraţiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz.

Contribuabili mijlocii care îşi deschid conturi la Trezoreria Statului ulterior intrării în vigoare a prezentului ordin, au obligaţia de a solicita în cererea de deschidere a conturilor respective transferul la aceeaşi unitate a Trezoreriei Statului al celor două conturi, în măsura în care transferul acestora nu s-a realizat anterior, cu informarea administraţiilor pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau Administraţiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz.

Ai nevoie de Ordonanța nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here