În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 826 din 19 octombrie 2017 (M.Of. nr. 826/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizie nr. 597/2017, Consiliul National al Audiovizualului – CNA
Decizia nr. 597/2017 privind regulile de desfasurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale partiale din data de 5 noiembrie 2017

Ordinul nr. 1307/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1307/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 34 si 35 din unitatea administrativ-teritoriala Cristinesti, judetul Botosani

Ordinul nr. 1306/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1306/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritoriala Sântandrei, din judetul Bihor

Hotarâre nr. 761/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 761/2017 privind modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 827 din 19 octombrie 2017 (M.Of. nr. 827/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizie nr. 357/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 357/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plata a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

Decizie nr. 655/2017, Prim-ministru
Decizia nr. 655/2017 privind numirea doamnei Elena Doina Dascalu în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

Ordinul nr. 1314/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1314/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritoriala Corund, judetul Harghita

Ordinul nr. 1315/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1315/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1 si 2 din unitatea administrativ-teritoriala Praid, judetul Harghita

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 828 din 19 octombrie 2017 (M.Of. nr. 828/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Ordinul nr. 1023/2017, Ministerul Sanatatii – MS
Ordinul nr. 1023/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Registrului National al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice

Ordinul nr. 2932/2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF
Ordinul nr. 2932/2017 privind completarea unor acte normative în domeniul administrarii si monitorizarii contribuabililor mari si mijlocii

Regulamentul din 05.09.2017, Ministerul Sanatatii – MS
Regulamentul de organizare si functionare a Registrului National al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice din 05.09.2017

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 829 din 19 octombrie 2017 (M.Of. nr. 829/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Legea nr. 202/2017, Parlamentul României
Legea nr. 202/2017 pentru ratificarea Protocolului de amendare, semnat la Bucuresti la 1 decembrie 2016, a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chisinau la 20 aprilie 2012

Protocolul din 01.12.2016, Ministerul Apararii Nationale – MApN
Protocolul de amendare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chisinau la 20 aprilie 2012, din 01.12.2016

Decretul nr. 940/2017, Presedintele României
Decretul nr. 940/2017 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de amendare, semnat la Bucuresti la 1 decembrie 2016, a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chisinau la 20 aprilie 2012

Decretul nr. 949/2017, Presedintele României
Decretul nr. 949/2017 privind acordarea Drapelului de lupta Comandamentului Fortelor Întrunite “General Ioan Emanoil Florescu”

Hotarâre nr. 753/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 753/2017 pentru modificarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 70/2017 privind aprobarea obiectivelor etapei a XVIII-a 2017 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor pe perioada 2010-2024

Ordinul nr. 6398/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
Ordinul nr. 6398/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, nr. 3.423/2017 privind alocarea unor sume pentru cofinantarea lucrarilor de investitii în vederea reabilitarii sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a localitatilor conform Programului “Termoficare 2006-2020 caldura si confort”

Hotarâre nr. 750/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 750/2017 pentru modificarea anexei nr. 5 – Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi în constructii – la Hotarârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii

Regulamentul din 11.10.2017, Guvernul României
Regulamentul privind agrementul tehnic în constructii din 11.10.2017

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 830 din 19 octombrie 2017 (M.Of. nr. 830/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Ordinul nr. 2949/2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF
Ordinul nr. 2949/2017 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masiva a unor acte administrative fiscale si procedurale

Ordinul nr. 2950/2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF
Ordinul nr. 2950/2017 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 967/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectarii creantelor fiscale, emise si tiparite prin intermediul Unitatii de imprimare rapida

Hotarâre nr. 84/2017, Parlamentul României
Hotarârea nr. 84/2017 pentru modificarea si completarea Hotarârii Parlamentului României nr. 76/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru coordonarea activitatilor parlamentare necesare pregatirii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019

Hotarâre nr. 770/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 770/2017 privind modificarea art. 5 alin. (2) din Hotarârea Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate în spatii protejate”, beneficiarilor, conditiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum si a modalitatilor de verificare si control

Ordinul nr. 325/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR
Ordinul nr. 325/2017 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a persoanelor fizice si juridice care îsi manifesta intentia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevazute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea si finantarea studiilor pedologice si agrochimice si finantarea Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultura, precum si sol-vegetatie forestiera pentru silvicultura

Ordinul nr. 1339/2017, Ministerul Apelor si Padurilor
Ordinul nr. 1339/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind aprobarea depasirii posibilitatii ca urmare a recoltarii produselor accidentale I

Metodologia din 06.10.2017, Ministerul Apelor si Padurilor
Metodologia privind aprobarea depasirii posibilitatii ca urmare a recoltarii produselor accidentale I, din 06.10.2017

Circulara nr. 18/2017, Banca Nationala a României – BNR
Circulara nr. 18/2017 privind rata dobânzii platite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2017

Circulara nr. 19/2017, Banca Nationala a României – BNR
Circulara nr. 19/2017 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în moneda nationala începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2017

Rectificarea din 19.10.2017, Monitorul Oficial
Rectificarea privind anexa nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 635/2017, din 19.10.2017

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here