8 Decembrie, 2019

Categorie : Jurisprudență

Când se datorează TVA la tranzacţii imobiliare

Excepția de neconstituționalitate pe care o semnalăm a fost ridicată într-o cauză având ca obiect soluționarea recursului formulat împotriva unei sentințe pronunțate de Tribunal prin care s-a respins ca neîntemeiată cererea privind anularea unui act administrativ, respectiv o decizie de impunere întemeiată pe dispozițiile art. 127 alin. (2) din Codul fiscal 2003, în ceea ce privește obligația de plată a taxei pe valoarea adăugată în domeniul tranzacțiilor imobiliare. ...

continuare →

Există discriminare față de persoanele pensionate ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010?

De dată relativ recentă în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 911/12.11.2019 a fost publicată Decizia CCR nr. 463/11.07.2019 și menţionăm faptul că, potrivit art.147 alin.4 din Constituţie, de la data publicării (în cazul de față de la data de 12.11.2019) decizia CCR este general obligatorie şi are putere numai pentru viitor. ...

continuare →