Legea nr. 155/2023 privind mobilitatea urbană durabilă este în vigoare de la 03 iunie 2023 şi stabileşte condiţiile necesare pentru un sistem de mobilitate durabil, echitabil, eficient şi incluziv pentru realizarea unor condiţii mai bune de mobilitate în zonele urbane şi rurale, reducerea gazelor cu efect de seră din transporturi şi pentru creşterea siguranţei rutiere în zonele urbane, utilizând soluţii verzi şi digitale.

Potrivit legii, în vederea limitării emisiilor provenite din transportul rutier şi a îmbunătăţirii calităţii aerului şi sănătăţii populaţiei se stabilesc zone cu nivel scăzut de emisie, denumite în continuare ZNSE.

Prin ZNSE se înţelege zona delimitată de către autoritatea publică locală în cadrul căreia se instituie restricţii şi/sau taxare pentru accesul autovehiculelor în vederea îmbunătăţirii calităţii aerului.

ZNSE sunt stabilite de către autorităţile administraţiei publice locale şi sunt aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale, hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, respectiv prin hotărâri ale consiliilor judeţene, după caz. Stabilirea şi aprobarea ZNSE se realizează după cum urmează:

a) pentru aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, în termen de maximum 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi;

b) pentru orice alte zone şi aglomerări, aşa cum sunt acestea definite în Legea nr. 104/2011, cu modificările ulterioare, altele decât cele prevăzute la lit. a), în termen de maximum 2 ani de la încadrarea în regimul I de gestionare a calităţii aerului înconjurător, în conformitate cu art. 42 din Legea nr. 104/2011, cu modificările ulterioare.

ZNSE se marchează cu indicatoare de către autorităţile administraţiei publice locale, care pot să stabilească regulile şi tarifele de acces al vehiculelor în interiorul acestora. ZNSE pot fi de două tipuri:

a) ZNSE pentru care se stabilesc tarife de acces, caz în care autoritatea administraţiei publice locale care instituie aceste ZNSE trebuie să implementeze mecanisme care să asigure accesul în mod controlat în interiorul ZNSE;

b) ZNSE pentru care nu se stabilesc tarife de acces, ci doar reguli de acces, caz în care autoritatea administraţiei publice locale care instituie aceste zone nu trebuie să implementeze mecanisme care să asigure accesul în mod controlat în interiorul acestor zone, de exemplu bariere de acces, dar trebuie să asigure controlul aleatoriu al accesului în aceste zone prin intermediul poliţiei locale.

În interiorul perimetrului ZNSE este permis accesul doar pentru autovehiculele care îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a) respectă standardele de emisii ale zonei;

b) achită tariful aferent zonei, dacă este cazul;

c) sunt exceptate sau beneficiază de reducere de până la 100% de la plata taxei.

În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ministerul de resort, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii elaborează metodologia de elaborare a regulilor de acces, a modului de aplicare a tarifelor, precum şi a excepţiilor aferente ZNSE, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here