Legea nr. 118/2022 pentru completarea art. 13 alin. (1) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri este în vigoare de la 02 mai 2022.

Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta şi în activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice – clasa 7320.

Potrivit legii nr. 52/2011, munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată:
   a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01;
   b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02;
   c) pescuit şi acvacultură – diviziunea 03;
   d) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823;
   e) publicitate – grupa 731;
   e1) activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice);
   e2) creşterea materialului săditor – creşterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operaţiuni de îngrijire/curăţare a pomilor, activităţi ale pepinierelor, cu excepţia celor pentru arbori de pădure – clasa 0130;
   f) activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002, activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004 şi tabere de copii organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea sa – clasa 5520;
   g) creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale – clasa 0149;
   h) activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621;
   i) activităţi de întreţinere peisagistică – plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare, precum şi întreţinerea spaţiilor verzi din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale – clasa 8130;
   j) restaurante – clasa 5610;
   k) baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor – clasa 5630;
   l) activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale – clasa 9104.
   m) hoteluri şi alte facilităţi de cazare – diviziunea 55; facilităţi de cazare similare – clasa 5510; facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – clasa 5520 – tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea acestuia;
   n) facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – clasa 5520 – cabane;
   o) activităţi ale bazelor sportive – clasa 9311;
   p) activităţi ale cluburilor sportive – clasa 9312.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here