Guvernul a adoptat o ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice  și pentru completarea art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul pandemiei.

Astfel, potrivit modificărilor, zilele libere vor fi acordate părinţilor doar dacă nu se poate munci de acasă. 

La articolul 1, după litera b) a alineatului (2), se introduce o nouă literă c), cu următorul cuprins: ”c) părintele nu se află în situația prevăzută de art. 17 din Legea nr. 55/2020 privind unelemăsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare .”

De asemenea, potrivit documentului, angajatorul este obligat să acorde zilele libere dacă angajatul solicită acest drept în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă și nu își desfășoară activitatea în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu.

Totodată, Ordonanţa de Urgenţă adoptată recent de guvern, vine să completeze art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020. Se doreşte ca ajutorul de 2.500 de lei  să se acordă numai celor care au transmis în Revisal telemunca cel târziu în ziua anterioară producerii modificării, aşa cum prevede HG nr. 905/2017. 

După alineatul (5) al articolului 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020
se introduce un nou alineat, alin.(6), cu următorul cuprins:
” (6) Suma prevăzută la alin. (1) se acordă, în ordinea prevăzută la alin.(2) angajatorilor care au transmis în termenul legal prevăzut la art. 4 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, datele privind elementele raportului de muncă prin care s-a stabilit desfășurarea activității în regim de telemuncă.”

Proiectul de OUG poate fi consultat AICI.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here