World Trade Institute Bucharest (WTIB) organizează un Seminar de contabilitate – reglementări actuale pentru 2017, ce va avea loc pe 17 octombrie la World Trade Center, Bucureşti, în prezenţa lectorului Georgeta Petre.

În cadrul acestui seminar interactiv de fiscalitate și contabilitate va avea loc prezentarea ultimelor modificări aplicabile în anul 2017 în domeniul TVA, contabilitate, impozit pe venit, contribuții sociale obligatorii, impozit pe profit, impozit nerezidenți, PFA, impozitul specific unor activități, microîntreprinderi, prețuri de transfer și impozite și taxe locale.

Pe lângă aceste subiecte de ultimă oră, dumneavoastră puteți solicita, pe baza unui chestionar transmis anterior, și alte subiecte specifice activității dumneavoastră și care se pot încadra în tematica generală.

Desigur nu va lipsi sesiunea de întrebări și răspunsuri la finalul fiecărui modul, în cadrul căreia va vor fi lămurite toate aspectele asupra cărora veți mai avea întrebări.

Structura seminarului

Având la bază cele mai recente tendințe și actualizări ale legislației naționale în domeniu, seminarul intenționează să ofere o înțelegere și o cunoaștere profundă a problematicii legată de contabilizarea unor operațiuni economico-financiare.

Seminarul se adresează economiștilor din societățile comerciale care aplică reglementările contabile aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare și reglementările contabile conforme cu IFRS aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016.

Tematica prezentată mai jos este de interes pentru o gamă largă de profesioniști și nu se limitează doar la aceste subiecte:

I. Modificările și completările aduse legislației contabile în 2017;

II. Tratamente contabile privind imobilizările corporale și necorporale:

 • recunoaștere inițială; evaluare; cheltuieli ulterioare; derecunoastere; 
 • contabilizarea transferurilor de imobilizări de la o categorie la altă; 
 • active specifice unor domenii de activitate; 
 • trecerea de la reevaluarea imobilizărilor corporale la evaluarea la cost; 

III. Legislația care reglementează regimul imobilizărilor;

IV. Alte subiecte abordate

 • contabilizarea reducerilor comerciale primite/acordate pentru stocuri și imobilizări; 
 • contabilizarea costurilor îndatorării; 
 • stimulente acordate/primite la încheierea contractelor de leasing operațional sau închiriere; 
 • contabilizarea certificatelor verzi; 
 • contabilizarea garanțiilor acordate clienților pentru bunuri livrate sau servicii prestate 
 • contabilizarea unor operațiuni în cazul programelor de fidelizare a clienților; 
 • facturare/ refacturare servicii; 
 • contabilizare operațiuni în comision/ mandat/agent; 
 • contabilizarea subvențiilor și a asistenței guvernamentale primite; 
 • cazuri particulare de contabilizare a veniturilor și a cheltuielilor; 
 • tratamentul contabil al rezervelor și al rezultatului reportat;. 
 • alte tratamente contabile prevăzute de reglementările contabile; 

V. Sesiune de întrebări și răspunsuri privind contabilitatea operatorilor economici

Prezentarea va avea un caracter puternic interactiv. De asemenea va avea loc la final o sesiune specială de întrebări & răspunsuri la spețele participanților, trimise anterior pe baza unui chestionar, dar și celor inopinate.

Persoanele interesate se pot înscrie prin completarea formularului disponibil pe pagina evenimentului. Taxa de instruire este de 590 lei plus TVA, organizatorul acordând discount-uri în funcţie de numărul persoanelor înscrise.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here