World Trade Institute Bucharest (WTIB) vă invită la la seminarul Noi reglementări fiscale aplicabile în anul 2017. Închiderea anului fiscal 2016, ce va avea loc în Bucureşti (9-10 februarie, World Trade Center) şi Sinaia (10-12 februarie, Hotel Internaţional), în prezenţa lectorilor Georgeta Petre, Mariana Vizoli şi Cristian Rădulescu.

Ce veţi afla?

 • Noi reglementări fiscale aduse Codului fiscal și introduse prin OUG nr. 3/2017 publicată în Monitorul Oficial nr 6/2017, HG nr. 1/2017 (salariu minim în suma de 1450 lei din 01.02.2017) și Legea nr. 1/2017 (abrogare taxe);
 • Noi reglementări fiscale aduse Codului fiscal și Codului de procedura fiscală prin OUG nr. 84/2016;
 • Închiderea exercițiului financiar 2016 de către operatorii economici potrivit reglementărilor contabile aplicabile respectiv:
  • Reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare;
  • Reglementărilor contabile conforme cu IFRS aprobate prin OMFP 2844/2016;
 • Aspecte fiscale privind închiderea exercițiului financiar al anului 2016;

Pe lângă aceste subiecte de ultimă oră, dumneavoastră puteți solicita, pe baza unui chestionar transmis anterior, și alte subiecte specifice activității dumneavoastră și care se pot încadra în tematica generală.

Structura seminarului

I. Aspecte de actualitate privind contabilitatea operatorilor economici și închiderea exercițiului financiar 2016 din punct de vedere contabil (Georgeta Petre)

 • prezentarea modificărilor și completărilor aduse legislației contabile în anul 2016
 • prezentarea prevederilor relevante pentru întocmirea situațiilor financiare anuale
 • prezentarea unor prevederi legale aplicabile entităților de interes public 
 • evaluarea pentru scopuri contabile și evaluarea pentru determinarea impozitelor și taxelor locale
 • inventarierea și evaluarea elementelor de activ, datorii și capitaluri proprii în vederea întocmirii situațiilor financiare anuale individuale. Inventarierea și evaluarea elementelor extrabilantiere
 • tratamente contabile și operațiuni specifice efectuate în vederea întocmirii situațiilor financiare anuale individuale
 • analiza conturilor de capitaluri proprii în raport cu prevederile legale
 • sesiune de întrebări și răspunsuri privind contabilitatea operatorilor economici

II. Noi reglementări în domeniul impozitului pe profit și închiderea exercițiului financiar 2016 din punct de vedere fiscal (Cristian Rădulescu)

 • tratamentul fiscal și evidențierea în contabilitate a operațiunilor referitoare la obligațiile fiscale ale agenților economici; Impozitul pe profit la închiderea exercițiului fiscal 2016
 • contribuabilii ce desfășoară în mod exclusiv activități de inovare, cercetare dezvoltare, beneficiază de scutire la impozitul pe profit pentru primii 10 ani de activitate. 
 • principalele modificări în domeniul impozitului pe profit din 2016, inclusiv cele cuprinse în OUG 84/2016
 • noi reglementări în domeniul impozitului pe profit – totul despre impozitul specific
 • sesiune de întrebări și răspunsuri privind impozitul pe profitul operatorilor economici

III.  Noi reglementări în domeniul TVA în vigoare de la 1 ianuarie 2017 (Mariana Vizoli)

 • reducerea cotei standard de la 20% la 19%-prevederi aplicabile pentru aplicarea corectă a cotei de TVA în cazul situațiilor tranzitorii-studii de caz.
 • măsuri aplicabile contribuabililor care își recapătă codul de TVA după ce acesta a fost anulat de către organele fiscale.
 • modificarea regulilor de ajustare a TVA în cazul bunurilor de capital, în sensul renunțării la ajustarea unică și aplicare unei ajustări anuale pentru 1/5 sau 1/20 din taxa aferentă bunului de capital-analiza modalităților de ajustare a TVA deductibile și a bazei impozabile a TVA
 • introducerea Regimului Forfetar de TVA pentru agricultori-sfera de aplicare-principalele repere privind aplicarea regimului forfetar.
 • abrogarea prevederilor referitoare la Registrul Operatorilor Intracomunitari (ROI).
 • suspendarea până la data de 31 decembrie 2019, a obligației depunerii a trei declarații informative (cod 392A, 392B și 393) 
 • modificarea decontului de TVA corespunzătoare noilor prevederi
 • sesiune de întrebări și răspunsuri privind TVA

IV. Alte noi reglementări aduse Codului fiscal și Codului de procedură fiscală de la 1 ianuarie 2017 (Cristian Rădulescu)

 • modificări aduse Codului Fiscal prin OUG nr. 3/2017
 • modificări aduse Codului Fiscal prin OUG nr. 84/2016
 • alte modificări recente și de interes în domeniile: Prețuri de transfer; Impozite și Taxe locale; Impozit pe construcții
 • modificări importante aduse Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală – inclusiv republicarea acestuia
 • sesiune de întrebări și răspunsuri privind TVA

Program

București: joi, 9 februarie, 15:00 – 19:30; vineri, 10 februarie 11:30 – 20:30 (prânzul de vineri inclus)

Sinaia (orientativ): vineri: 16:00 – 18:30; sâmbătă, 09:00 – 13:30; 15:00 – 19:30; duminică, 09:00 – 11:00

Persoanele interesate se pot înscrie prin completarea formularului disponibil pe pagina evenimentului, aici pentru Bucureşti şi aici pentru Sinaia. Taxa de instruire este de 1190 de lei plus TVA, organizatorul acordând discount-uri în funcţie de numărul persoanelor înscrise.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here