Prin ordin al ministrului muncii, a fost aprobată Procedura de atestare a pregătirii şi experienţei profesionale în scopul recunoaşterii experienţei profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene.

Ordinul MMFPSPV nr. 134/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 88/2016, înlocuieşte – începând din data de 5 februarie – reglementarea anterioară dată prin Ordinul nr. 51/2007. 

Procedura priveşte atestare a pregătirii şi experienţei profesionale în scopul recunoaşterii experienţei profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale.

Anexa nr. 2 la ordin redă activităţile cuprinse în listele prevăzute la art. 35^13 alin. (2) din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România.

DE REŢINUT este faptul că cererile pentru recunoaşterea experienţei profesionale depuse anterior datei de intrare în vigoare a noii reglementări ordin se soluţionează conform Ordinului nr. 51/2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 105/2007, dat pentru aprobarea Procedurii de atestare a calificării – pregătire şi experienţă profesională – dobândite în România, în afara sistemului naţional de învăţământ, de către cetăţenii români care doresc să desfăşoare activităţi, în mod independent sau ca salariaţi, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.

Cum se face atestarea?

Procedura de atestare a pregătirii şi experienţei profesionale în scopul recunoaşterii experienţei profesionale dobândite în România se aplică de agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, prin eliberarea unui atestat.

În vederea obţinerii atestatului, solicitantul depune la registratura agenţiei din judeţul în care îşi are domiciliul sau reşedinţa un dosar care trebuie să conţină documentele prevăzute în Procedură

Agenţiile au obligaţia de a afişa pe pagina electronică adresa la care solicitanţii pot transmite prin poştă documentaţia pentru eliberarea atestatului, precum şi e-mailul la care pot transmite documentaţia în format electronic.

În funcţie de profilul care vă interesează, sunt stabilite – în cazurile specificate în Procedură:

  • condiţiile pentru atestarea experienţei dobândită în România de o persoană fizică în calitate de salariat, director al unei întreprinderi, lucrător cu titlu independent;
  • declaraţia solicitantului, din care să reiasă că îndeplineşte condiţii de vechime în activitate, de asemenea pentru unele din activităţile precizate în Procedură.

Cererile de eliberare a atestatelor se soluţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării, la agenţie, a documentaţiei complete.  Atestatele eliberate de agenţie se înscriu în Registrul atestatelor de recunoaştere a experienţei profesionale. După prima completare, Registrul atestatelor devine document cu regim special.

La solicitarea persoanelor interesate din UE, SEE sau din Confederaţia Elveţiană, agenţiile furnizează informaţii privind legalitatea informaţiilor care au condus la eliberarea atestatelor de recunoaştere a experienţei profesionale.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here