Potrivit art. 30 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 97/2005, reşedinţa se înscrie în actul de identitate la cererea persoanei fizice care locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară.

Menţiunea de stabilire a reşedinţei se acordă pentru perioada solicitată, dar nu mai mare de un an, şi are valabilitate pe timpul cât persoana locuieşte în mod efectiv la adresa declarată ca reşedinţă. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi menţiuni de stabilire a reşedinţei.

Pentru înscrierea reşedinţei, solicitantul va completa cererea pentru stabilirea reşedinţei, pe care o va depune împreună cu actul său de identitate şi cu unul dintre documentele prevăzute mai jos:

a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ;

b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);

c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil, faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) şi b); pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali;

d) documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, pentru mediul rural.

Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanei pe raza căruia se află ultimul domiciliu înscris în actul de identitate al solicitantului este obligat să comunice la cererea cetăţenilor români, în termen de două zile lucrătoare, datele referitoare la domiciliile avute în România de către persoana respectivă şi orice menţiune privind starea civilă, aflate în evidenţa acestuia, începând cu data de 1 ianuarie 2000.

Pentru datele menţionate mai sus, referitoare la perioada anterioară anului 2000, termenul de comunicare este de maximum 20 de zile.

Se exceptează de la obligaţia prevăzută mai sus:

a) persoana care locuieşte la o altă adresă decât cea de domiciliu, în interesul serviciului sau în scop turistic;

b) persoana internată într-o unitate sanitară/medicală.

Menţiunea privind reşedinţa se completează pe un autocolant-tip care se aplică pe versoul actului de identitate.

Persoanelor fizice care nu posedă act de identitate şi sunt internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în unităţi de ocrotire şi de protecţie socială, în şcoli de reeducare sau în alte instituţii li se pot elibera acte de identitate în care se înscrie domiciliul sau reşedinţa la adresa instituţiei respective.

În situaţia în care, din motive obiective, nu poate fi stabilită identitatea persoanelor fizice, instituţiile respective sunt obligate să anunţe imediat unitatea de poliţie pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea, care colaborează cu serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor în vederea stabilirii identităţii lor.

În cazul în care menţiunea din actul de identitate privind stabilirea domiciliului sau a reşedinţei s-a efectuat în baza unui document care ulterior a fost anulat, s-a constatat că era nul, fals ori falsificat, această menţiune este nulă de drept.

În situaţia prevăzută mai sus, autoritatea care a constatat nulitatea menţiunii comunică serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor situaţia intervenită.

Nulitatea menţiunii poate fi constatată de instanţa de judecată, din oficiu ori ca urmare a sesizării Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, a serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor ori a persoanelor interesate.

Persoana care găzduieşte o altă persoană, în mod neîntrerupt, pe o perioadă mai mare de 30 de zile, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 31 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 97/2005 are obligaţia de a anunţa poliţia sau serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul unde este situat imobilul.

NOTĂ:

Prezenţa găzduitorului este obligatorie pentru declaraţia de luare în spaţiu.

14 COMENTARII

  • persoana care solicita viza de flotant este socrul meu si nu este transportabil avand atac vascular cerebral, fiind paralizat. Cum se procedeaza in acest caz.

  • Cum am facut si cu bunicii mei, in acceasi stuatie, de 6 ani in coace. Nu declari nimica. nu am cum sa deplasez doi batrani paralizati. Daca statul iti pune bete in roate, nu participi

 1. Unde se depun actele pentru luare in spatiu? Nu este vorba de chirie, este vorba de un prieten cu domiciliu stabil in Brasov, care doreste sa declare ca locuiesc in propietatea respectiva. Imi este de folos pentru a face viza de flotant ulterior. Multumesc

  • Daca imobilul unde locuiesc este proprietatea mea si a fiicelor mele ,conform actului de mostenitor , urmare a decesului sotului si vreau sa iau in spatiu pe cineva ,trebuie sa semnam acea Declaratie a gazduitorului toate trei ?? Intreb deoarece una din fiicele mele e plecata din tara si nu se poate prezenta pentru a semna doumentul???

   Astept un rapuns. Multumesc

 2. Buna,
  In cazul in care sunt proprietara al unui imobil si nu vreau sa schimb buletinul pot sa mi fac viza de flotant? Doresc sa obtin locul de parcare de la primarie si nu mi se permite decat daca am domiciliul la adresa respectiva si in buletin. As putea sa rezolv cu parcarea daca am viza de flotant si sunt si proprietar insa buletinul nu este la adresa respectiva?
  Multumesc

 3. Buna ziua am nevoie de viza de reședință pentru lucru cum pot s-o obțin si ce acte am nevoie si unde trebuie sa ma adresez eu sunt din R Moldova.

 4. Buna ziua,am si eu o intrebare..Fiind arestat la domiciliu,in cartea de indentitate avand adresa domiciliului unde locuieste tatal meu si nu in casa in care locuiesc eu cu sotia mea,cum procedez sa-mi iau viza de flotant neavand voie sa parasesc domiciliul tatalui meu ?! Astept raspuns,va multumesc mult !

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here