OG 16/2022 a adus noutăţi fiscale importante pentru pentru PFA-uri,  printre care  reducerea plafonului pentru norma de venit de la 100.000 euro la 25.000 euro, dar și noi reguli pentru plata CAS și CASS.

Astfel, PFA-urile vor plăti din 2023:

  • impozit pe venit (10%), calculat în funcție de sistemul de impozitare (normă de venit/sistem real)
  • CAS (Contribuția de asigurări sociale)
  • CASS (Contribuția de asigurări sociale de sănătate)

Una dintre principalele modificări care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2023 este reducerea plafonului privind veniturile din activități independente (PFA, întreprinderi individuale (II), întreprinderi familiale (IF)) pentru cei care aplică impozitarea la normă de venit, de la 100.000 de euro la 25.000 de euro.

„Contribuabilii, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit şi care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro, începând cu anul fiscal următor au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 25.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Naţională a României, la sfârşitul anului fiscal. Această categorie de contribuabili are obligaţia să completeze corespunzător şi să depună declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului”, scrie în actul normativ.

Aşadar, reducerea plafonului și implicit, aplicarea modului de calcul în sistem real se va aplica din anul 2024.

Important: obligația completării și depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

Referitor la contribuțiile sociale (CAS și CASS) datorate ca PFA, II, IF, sau profesii liberale.

Baza de calcul a CAS în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente venituri și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute, o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât:

  • Nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe ţară;
  • Nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate de peste 24 salarii minime brute pe ţară.

Baza de calcul a CASS în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din asocierea cu o persoană juridică, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, venituri din investiţii și venituri din alte surse a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 6 salarii minime brute, o reprezintă:

  • Nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 și 12 salarii minime brute pe ţară;
  • Nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24  salarii minime brute pe ţară;
  • Nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate de peste 24 salarii minime brute pe ţară.

Aceste măsuri se aplică începând cu veniturile anului 2023.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here