Ministerul Transporturilor (MT) vrea să adopte măsuri pentru aplicarea reglementărilor europene privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare.
În acest sens, MT a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre care prevede contravenţiile şi sancţiunile nerespectării Regulamentului UE 1177/2010 (îl găseşti mai jos) şi organismele naţionale responsabile de respectarea sa.
Organismele naţionale respective sunt:

1. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor – se va ocupa de asigurarea respectării drepturilor pasagerilor.

2. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială) – se va ocupa de respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi sau cu mobilitate redusă.
3. Operatorii terminalelor – sunt responsabili de asigurarea aplicării prevederilor din Regulament care le revin ca obligaţii.

Propunerile şi observaţiile cu privire la proiect pot fi trimise MT-ului până pe data de 7 aprilie.

CE DREPTURI AU PASAGERII CARE CĂLĂTORESC PE MARE ŞI PE CĂI NAVIGABILE INTERIOARE?
Extrasele de mai jos sunt din Regulamentul Uniunii Europene nr. 1177/2010.
Obligaţiile operatorilor în cazul întreruperii călătoriei
– În cazul unei anulări sau întârzieri, pasagerii care pleacă din porturi trebuie informaţi cât mai curând posibil şi nu mai târziu de 30 de minute după ora planificată pentru plecare. Şi trebuie informaţi şi în legătură cu ora de plecare estimată şi ora de sosire estimată, de îndată ce această informaţie este disponibilă;
– Dacă pasagerii pierd un serviciu de transport de legătură din cauza unei anulări sau a unei întârzieri, operatorii trebuie să facă eforturi rezonabile pentru a informa pasagerii respectivi despre legăturile alternative;
– În cazul unei anulări sau întârzieri mai mare de 90 de minute, pasagerilor li se oferă gratuit gustări, mese sau băuturi răcoritoare, în funcţie de durata aşteptării, cu condiţia ca acestea să fie disponibile sau să poată fi livrate înmod rezonabil;
– În cazul în care din cauza anulării/întârzierii devine necesară şederea peste noapte, operatorii de transport trebuie să le ofere în mod gratuit pasagerilor cazare adecvată la bord sau pe uscat, precum şi transportul între terminalul portului şi locul de cazare;
– În cazul anulării sau întârzierii mai mare de 90 de minute, pasagerilor li se oferă să aleagă între: redirecţionarea către destinaţia finală (în condiţii comparabile şi fără costuri suplimentare); rambursarea preţului biletului;
– Pasagerii au dreptul să ceară despăgubiri de la operator în cazul unei întârzieri la destinaţia finală.
Informaţiile despre călătorie şi plângerile
– Pasagerii au dreptul să fie informaţi corespunzător pe tot parcursul călătoriei, în formate accesibile tuturor şi în aceleaşi limbi în care informaţiile sunt, în general, puse la dispoziţia tuturor pasagerilor. Acestea trebuie puse la dispoziţia publicului la bordul navelor, în porturi şi în terminalele porturilor;
– Pasagerii pot adresa plângeri în termen de două luni de la data prestării serviciului sau de la data la care ar fi trebuit să aibă loc prestarea serviciului. În termen de o lună de la data primirii plângerii, operatorul de transport sau operatorul terminalului notifică pasagerul dacă plângerea sa este întemeiată, respinsă sau încă analizată. Răspunsul final trebuie trimis în cel mult două luni de la data primirii plângerii.

Drepturile persoanelor cu dizabilităţi sau cu mobilitate redusă
– Operatorii de transport, agenţii de voiaj şi operatorii de turism NU pot refuza să accepte o rezervare, să emită sau să pună la dispoziţie un bilet sau să îmbarce persoane pe motiv de handicap sau de mobilitate redusă;
– Rezervările şi biletele sunt puse la dispoziţia persoanelor cu dizabilităţi şi a persoanelor cu mobilitate redusă fără costuri suplimentare şi în aceleaşi condiţii ca şi pentru ceilalţi pasageri;
– În cazul refuzului, operatorii de transport, agenţii de voiaj şi operatorii de turism depun toate eforturile rezonabile pentru a propune persoanei în cauză o soluţie alternativă acceptabilă;
– Operatorii de transport şi operatorii terminalelor oferă asistenţă gratuită persoanelor cu dizabilităţi şi persoanelor cu mobilitate redusă – în porturi, inclusiv în timpul îmbarcării şi debarcării, precum şi la bordul navelor;
– Operatorii de transport şi operatorii terminalelor răspund pentru prejudiciile cauzate de pierderea sau avarierea echipamentului de mobilitate sau a altor echipamente specifice folosite de o persoană cu dizabilităţi sau o persoană cu mobilitate redusă, dacă incidentul care a cauzat pierderea s-a produs din vina sau neglijenţa operatorului de transport sau a operatorului terminalului.
* Proiectul de Hotărâre al Ministerului Transporturilor poate fi consultat în întregime aici: Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) nr. 1177/2010.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here